“Man skal bevare optimismen”

Navn: Peter Nordholm Andersen, 28 år.Nyt job: 1/6 fra Adventure World til Bo Bedre.Uddannelse: Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i juni 2004. I praktik hos Finans, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og Socialdemokraternes Analyse- og Informationsafdeling.

Navn: Peter Nordholm Andersen, 28 år.

Nyt job: 1/6 fra Adventure World til Bo Bedre.

Uddannelse: Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i juni 2004. I praktik hos Finans, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og Socialdemokraternes Analyse- og Informationsafdeling.

Jobforløb: Som nyuddannet arbejdede han som freelancer på supplerende dagpenge, indtil han den 1. januar fik et job med løntilskud hos Adventure World. Til juni skal han starte på Bo Bedre som redigerende journalist.

Hvorfor valgte Bo Bedre dig? På grund af mit store engagement. Jeg har blandt andet skrevet en bog om sommerhuse for Politikens Forlag, undervist frivilligt i journalistik på Ry Højskole og lavet mange andre ting ved siden af journalistikken. Chefredaktøren fortalte mig bagefter, at de havde haft folk inde til samtale, som kunne fremvise imponerende kildenetværk, men de foretrak én, der viste engagement.

Betød det noget, at du allerede var i arbejde? Ja, jeg tror, det var meget vigtigt for Bo Bedre. De slog den samme stilling op i efteråret, hvor jeg også søgte den, men dengang kom jeg ikke til samtale.

Hvordan fik du jobbet på Adventure World? Jeg kendte chefredaktøren på Adventure World, og egentlig skulle jeg være startet på magasinet i en måneds freelancetjans. Men så blev jeg opmærksom på Arbejdsformidlingens løntilskudsordning. Hvis en virksomhed lever op til reglerne i ordningen, kan AF vælge at betale halvdelen af din løn i op til et år. Det kunne Adventure World ikke stå for, og AF tilkendte mig tilskud i et år. Ordningen er tænkt som en mulighed for at få foden indenfor et sted og gøre sig uundværlig dér eller som et springbræt til at komme videre. Det var det for mig. Jeg kan kun anbefale andre jobsøgende at komme i gang på den måde.

Hvor hørte du om ordningen med løntilskuddet? På et af AFs ellers frygtede kontaktmøder. Mange af de andre ledige sad og surmulede til mødet, men det har jeg ikke meget til overs for. Man skal bevare optimismen, selv om det kan være svært blandt ledige.

Hvor mange jobansøgninger nåede du at skrive? Jeg søgte kun de stillinger, hvor jeg troede, at jeg havde en reel chance for at få jobbet med min erfaring. Det blev vel til otte-ti stykker.

Tænkte du som studerende over arbejdsløsheden? Ja, næsten hver eneste dag i løbet af de fire års uddannelse. Specielt det sidste år.

Hvordan var det at være nyuddannet freelancer? Op ad bakke. Det er et stort arbejde at skulle banke et netværk op. Selvfølgelig kendte jeg folk fra skolen rundt omkring, og det gav nogle artikler her og der. Men det er svært at sidde hjemme alene uden nogen at sparre med. Jeg følte ikke, at jeg havde råd til en kontorplads. Jeg kan ikke lide at bruge penge uden at have dem først.

Var det svært at sælge artikler? I løbet af det halve år som freelancer lykkedes det mig vel at sælge 15-20 større artikler. Jeg skulle forhandle hver gang, der var tale om en ny kunde – og ofte prøvede de at få mig til at lave så meget som muligt for så få penge som muligt. Man skal vide, hvad man er værd, og ikke sælge sig for billigt, for det er svært at presse prisen op senere.

0 Kommentarer