»Man akademiserer et håndværksfag i en grad, som er forkert«

Grafisk designer Christina Bruun Olsson underviser på designakademiet, hvor hun selv er uddannet. Men nu er hun ikke længere kvalificeret, fordi hun ikke har en kandidatgrad. »Man gør grin med hele designbranchen,« mener hun. Styrelse erkender problemet og overvejer dispensation    

Grafisk designer Christina Bruun Olsson har været ekstern vejleder på Det Kongelige Danske Kunstakademi for Design i flere år. Men nu har akademiet oplyst, at hun ikke længere er kvalificeret til at undervise.

Nye kvalifikationskrav betyder, at undervisere på skolen skal have en uddannelse på kandidatniveau. Og selv om Christina Bruun Olsson selv er uddannet i fem år fra akademiet, så blev hun det, før en officiel kandidat-struktur blev indført. Derfor lever hendes – og mange andres – femårige uddannelse ikke op til akademiets nye krav.

»Jeg har været tilknyttet designskolen i flere år som ekstern vejleder og underviser. Jeg er selv uddannet derfra og har haft både bachelor- og kandidatstuderende. Men nu får jeg at vide, at jeg skal have en anden uddannelse, hvis jeg skal fortsætte,« fortæller Christina Bruun Olsson.

Christina Bruun Olsson undrer sig over, at hendes uddannelse ikke tæller som en kandidatgrad. Hun har fremsendt et brev fra Kulturministeriet til Journalisten, dateret 23. juni 1999. Dengang ville Christina Bruun Olsson gerne være sikker på, at uddannelsen talte som en treårig bachelor plus en toårig kandidat, så hun kunne læse videre i udlandet.

”Et toårigt program er svarende til Master’s Degree i England og USA,” står der på engelsk i brevet, som er signeret af en kontorchef i ministeriet.

Master’s Degree svarer til en kandidatgrad i det engelske uddannelsessystem. Derfor har Christina Bruun Olsson haft indtryk af, at hun havde en kandidatgrad, men det er altså ikke korrekt.

Kandidat pludselig ikke en kandidat

Christina Bruun Olsson mener, der bør findes en dispensationsordning, så man ikke udelukker flere generationer af designprofessionelle fra at undervise på designskolen.

»Man kunne lave en form for dispensation eller meritoverførsel, så alle designere ikke skal til at læse en hel master for at undervise, fordi deres kandidat pludselig ikke længere er en kandidat. Ellers synes jeg, man gør grin med hele designbranchen,« siger hun.

Christina Bruun Olsson mener også, der er et principielt problem i beslutningen.

»Det handler om, hvordan vi vil uddanne designere fremover. Jeg synes, man akademiserer et håndværksfag i en grad, som er forkert. Pludselig kan man slet ikke bruge de designeres kompetencer, som vi er mange, der ligger inde med. Jeg ved ikke, hvor mange der vil tage en master for at undervise.«

Men er det ikke meget godt, at man styrker den akademiske faglighed i uddannelsen?

»Jo, det har jeg absolut intet imod. Det er bare ærgerligt, når det er på bekostning af det håndværksmæssige og den erfaring, folk fra erhvervslivet kan byde ind med. Uddannelsen bør bygges op af både/og og ikke enten/eller,« siger Christina Bruun Olsson.

Hun har både skrevet et blogindlæg og – med en kollega – en kronik om sagen.

Styrelsen: Vi tager problemet alvorligt

Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser, som har ansvaret for at forvalte området. Her fortæller kontorchef Peder Michael Sørensen, at man er opmærksomme på problemet. Han understreger, at det er midlertidigt.

»Med tiden vil de folk, der bliver ansat, være uddannede under de nye regler. Men i en overgangsperiode er der et problem. Det tager vi alvorligt, og vi undersøger, om vi kan finde en løsning og dispensere fra reglerne,« siger Peder Michael Sørensen.

Han understreger, at designuddannelsen først blev en officiel bachelor- og kandidatuddannelse i 2011. Derfor har Christina Bruun Olsson, som er uddannet i 1999, ikke en kandidatgrad ifølge styrelsen.

"Selv om designuddannelsen blev en kandidatuddannelse i 2011, var det først muligt at etablere en stillingsstruktur for designuddannelsen i 2015. Formålet med stillingsstrukturen er bl.a. at understøtte uddannelsens nye niveau," forklarer Peder Michael Sørensen.

Og i forbindelse med, at man etablerede denne stillingsstruktur, er der opstået krav om, at eksempelvis eksterne vejledere har en uddannelse på kandidat- eller masterniveau, tilføjer han.

Hvorfor lavede man reglerne om?

»Der var tidligere indført en bachelor-kandidat-struktur på designuddannelsen. Men kvalifikationskravene til lærerne var ikke fulgt med. Derfor lavede man en stillingsstruktur, som kunne understøtte den bachelor-kandidat-struktur, man havde indført,« siger Peder Michael Sørensen.

Peder Michael Sørensen afviser, at Christina Bruun Olssons kandidat pludselig ikke længere er en kandidat. Han mener ikke, brevet fra 1999, som hun henviser til, dokumenterer, at hun har en kandidatuddannelse.

"Christina Bruun Olsson henviser til en skrivelse fra Kulturministeriet fra 1999, hvoraf det bl.a. fremgår, at ”a two-year programme is equivalent to a Master’s Degree in England and the US”. Brevet forholder sig dermed alene til designuddannelsens niveau i forhold til udenlandske uddannelser med henblik på, at danske dimittender fra designuddannelsen kunne søge videreuddannelse i udlandet. Brevet er derfor ikke, som Christina Bruun Olsson skriver, en  formel dokumentation for uddannelsens niveau i dansk sammenhæng," skriver han i en uddybende mail.

Som nævnt undersøger styrelsen, om man kan give dispensation, så undervisere som Christina Bruun Olsson alligevel kan fortsætte på designuddannelsen. Peder Michael Sørensen oplyser dog, at dispensationen vil være midlertidig.

"Det har i praksis vist sig at være en udfordring at få tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere til nogle af stillingerne, da antallet af ansøgere på kandidatniveau (endnu) er for begrænset. Derfor overvejer Styrelsen for Videregående Uddannelser i øjeblikket mulighederne for via en overgangsordning at finde en løsning på det midlertidige rekrutteringsproblem," oplyser han.

Akademiet: Sagen er under behandling

Journalisten har også spurgt akademiet, hvad de mener om sagen og de nye kvalifikationskrav, ligesom vi har spurgt, om det svækker akademiets mulighed for at finde alsidige kompetente kræfter i branchen.

Fuldmægtig i HR, Sine Kildevang Madsen, svarer kortfattet per mail:

"KADK er opmærksom på problemet og er i dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser om dette. Vi må derfor henvise til, at sagen er under behandling. Vi ser frem til en afklaring og har naturligvis altid fokus på at sikre en høj kvalitet i undervisningen."

1 Kommentar

Bruno MacDonald
29. JULI 2016
Det er jo en interessant
Det er jo en interessant tendens at man føler sig tryg i at dygtighed, viden og høj faglighed i de kreative fag opnås ved den rette (statsanerkendte)uddannelse. Jeg vil gå med til at det MÅSKE kan være tilfældet i nogle boglige fag,men i de kreative fag er den viden, som betyder noget fundet ude i verden af mennesker med eller uden uddannelse.De kreative skoler bliver efter min mening fattigere af at skulle ensrette fag, som eksisterer på ikke at ville enrettes.