search

Målsætning, citatregler, copyrights og forbehold

Journalisten udgives af Dansk Journalistforbund.

Målsætning:

Journalisten er medlemsblad for journalister, fotografer, tegnere, tekstere, layoutere, informationsfolk, programmedarbejdere, web-journalister og mange flere.

Bladet redigeres sådan, at det både er informationsorgan for Dansk Journalistforbunds medlemmer og er debatskabende.

Det skal fremtræde som et uafhængigt kritisk mediemagasin, hvilket indebærer, at bladet redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe i forbundet.

Kilder og deres citater i Journalisten

Kilder kan få citater til gennemlæsning. Aftalen omfatter kun 'faktuelle fejl' og 'forståelsesfejl' og kun personlige citater. Ordet 'godkendelse' accepteres ikke. Efter interviewets afslutning er citaterne underlagt mediets/journalistens redigeringsret og kan ikke trækkes tilbage.

Citater kan forelægges via telefon eller e-mail. I begge tilfælde gentages formålet med forelæggelsen. Der sættes en rimelig frist for tilbagemelding i forhold til deadline – og den fastholdes. En kilde kan ikke få andres citater, da materialet er fortroligt indtil offentliggørelse (derfor tilsendes hele artiklen kun i særlige tilfælde, hvor kilden optræder alene, for eksempel i et portræt).

Faktuelle fejl eller klare misforståelser i teksten rettes. Forslag om tilføjelser kan tages med, hvis det er åbenlyst, at en sammenhæng fremtræder uklar eller forvansket. Ændringer i sprog og formuleringer afvises, såfremt journalisten har gengivet udsagnene loyalt og præcist. Kilden kan ikke påvirke valg, vinkling og vægtning af stof i artiklen. Artiklen kan efterfølgende blive forkortet i redigeringsprocessen.

 

Standarder for brug af citater og citationstegn

Journalisten tilstræber høj autenticitet og tydelig markering ved citater på journalisten.dk.

Markering af citater efter redaktionel henvendelse fra redaktionen til kilden:

1. Når redaktionen selv har gennemført traditionelt interview i telefon eller gennem personligt møde markerer journalisten.dk svaret således:

»…«, siger kilden til journalisten.dk

2. Når det er et skriftligt svar, der for eksempel er e-mailet eller sendt per SMS til journalisten.dk, efter spørgsmål fra journalisten.dk, markerer vi det således:

”…”, svarer kilden skriftligt til journalisten.dk

Citater uden redaktionel henvendelse:

3. Når citater eller oplysninger, der er leveret uopfordret til redaktionen, indgår i den redaktionelle dækning, markerer vi det således:

”…”, skriver kilden i en pressemeddelelse/et indlæg/en SMS/ en e-mail sendt til redaktionen.

Det er dermed en generel regel, at mundtlige citater markeres med »…« og skriftlige citater med ”…”

4. Hvis Journalisten selv henvender sig for at få svar på spørgsmål, men kilden vælger at publicere svaret andre steder end journalisten.dk – fx gennem pressemeddelelse, afgør redaktionen, om publicering på journalisten.dk stadig er aktuelt.

Hvis journalisten.dk vælger at publicere svaret, markerer vi, at det har været bragt andet sted først, efter vi havde henvendt os for svar.

Fx:

”…” skriver X i en pressemeddelelse publiceret klokken X på X, efter journalisten.dk havde spurgt til sagen klokken X.

 

Copyrights og forbehold

Journalisten har den fulde ret over hele denne hjemmeside, det gælder såvel de grafiske, de programmelle som de indholdsmæssige dele af hjemmesiden. Ved anvendelse af udpluk helt eller delvist gælder de eksisterende love og regler om copyright og ophavsret.

Journalisten skal kontaktes og give tilladelse, hvis internetbrugeren anvender produktet i officielle eller kommercielle sammenhænge.

Desuden tager Journalisten forbehold over for ændringer, fejl og mangler i hjemmesidens indhold.

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen