Mailkoks hos DJ: Berlingske-ansatte kunne ikke stemme om overenskomst

Berlingskes medarbejdere blev frataget muligheden for at stemme om den nye overenskomst på grund af et mailkoks. DJ beklager og forsikrer, at fejlen ikke sker igen. ”Mine kolleger er rasende,” siger tillidsmand, som også erkender et medansvar

Over en halv million lønmodtagere på det private arbejdsmarked fik i sidste uge nye overenskomster. Det skete efter en urafstemning, hvor 57 procent stemte ja, og alle fik mulighed for at give deres mening til kende. Eller næsten alle.

For Dansk Journalistforbund (DJ) glemte ved en fejl at sende linket til afstemningen ud til medlemmerne af Berlingskes Medarbejderforening.

”Det er en fuldstændig åndssvag fejl, som ikke burde kunne ske. Mine kolleger er rasende over det. Menneskelige fejl sker selvfølgelig, men så må man sørge for at have et system, der sikrer, at de fejl bliver opdaget. Det handler om at føle sig involveret, respekteret og lyttet til som medlem,” siger Marianne Fajstrup, tillidsrepræsentant på Berlingske.

Den 30. marts fik alle øvrige DJ-medlemmer, som arbejder på en overenskomst med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, en mail fra DJ med linket til afstemningen og en tidsfrist, der udløb 19. april.

Ingen indflydelse på valgresultatet

Hele 85 procent af de afgivne DJ-stemmer var et ja til den nye overenskomst, mens 12 procent stemte nej og 3 procent stemte blankt. Stemmedeltagelsen blandt de 1.639 modtagere af stemmesedlerne var på 38 procent.

Hos de øvrige medier på Berlingske-overenskomsten: BTMX, Scanpix og Weekendavisen stemte hele 94 procent ja.  

”Vores stemmer ville ikke have rykket på noget i det samlede resultat. Men det er en måde at tilkendegive sin mening. Og jeg kan godt forstå, at medarbejderne er rasende over at blive frataget den mulighed. Overenskomsten er hele fundamentet for vores ansættelse, og derfor er sådan en urafstemning så vigtig, det er demokrati altid,” siger Marianne Fajstrup.   

Tillidsmand erkender et vist medansvar

DJ-formand Lars Werge sagde ifølge Marianne Fajstrup fra talerstolen på det netop overståede delegeretmøde, at der var tale om en beklagelig fejl, men at man kunne undre sig over, at tillidsfolkene på Berlingske ikke selv havde ageret, før det var for sent.

Det var Marianne Fajstrup, som gjorde DJ opmærksom på den manglende mail, men først da tidsfristen netop var overskredet.

Marianne Fajstrup erkender, at hun som tillidsrepræsentant også bærer en del af ansvaret for, at der ikke blev rettet op på den manglende mail i tide inden deadline på urafstemningen.

”Det burde jeg have opdaget og gjort noget ved. Jeg troede, at mit eget link var røget i et spamfilter og fik ikke gjort mere ved det, før der var for sent. Men jeg synes ikke, det er os selv, der skal sørge for at tilmelde os en urafstemning. Det er at vende bevisbyrden om,” siger Marianne Fajstrup. 

DJ: En rigtig dum fejl

Hos DJ beklager næstformand Tine Johansen fejlen.

”Vi kan ikke gøre andet end at lægge os helt fladt ned og sige, det var en rigtig dum fejl. Vi er rigtig kede af, at Berlingskes medarbejdere ikke fik mulighed for at give deres mening til kende. Jeg kan godt forstå, at de er frustrerede over det på Berlingske. Fejlen bliver desværre først opdaget, da vi har indsendt afstemningsresultatet til forligsinstitutionen,” siger Tine Johansen.

Hun har tilbudt at komme ud på Berlingske og mødes med medarbejderne, hvis de føler behov for at få talt ud om forløbet.

Samtidig forsikrer næstformanden, at DJ vil stramme procedurerne op, så en lignende fejl ikke kan gentage sig.  

”Det kalder på, at vi nu gennemgår alle vores procedurer, når vi sender noget ud, der er så vigtigt. Der skal flere øjne på, så vi sikrer os, at sådan en fejl ikke sker igen,” siger Tine Johansen.  

Hun understreger dog ligesom Berlingskes tillidsrepræsentant, at stemmerne fra Berlingskes medarbejdere ikke ville have rykket på afstemningsresultatet. Hverken det samlede resultat for DJ’s medlemmer eller for dem, der arbejder på Berlingskes overenskomst.

DJ-medlemmernes stemmer er ikke afgørende

Og det ville selvsagt heller ikke have rykket på det afgørende valgresultat for den halve million lønmodtagere, der arbejder på en af de omfattede overenskomster i den private sektor.

Overenskomsterne på det private arbejdsmarked er nemlig kædet sammen, så ét nej blandt enkelte fagforbunds medlemmer ikke er afgørende. Det er afstemningsresultatet blandt alle lønmodtagerne, der afgør, om alle de enkelte overenskomster bliver godkendt eller ej.

Da det blev offentliggjort i torsdags, at 57 procent havde stemte ja, blev en mulig storkonflikt på det private arbejdsmarked afværget.

Hos flere fagforbund som 3F, Malerforbundet og NNF stemte et flertal af medlemmerne nej til deres nye overenskomst. Men de blev godkendt alligevel, fordi det samlede resultat for alle blev et ja. Det skyldtes især meget høje ja-procenter hos store fagforbund som HK og Dansk Metal, men altså også hos DJ med 85 procent ja-stemmer. 

1 Kommentar

Hans Sørensen
26. APRIL 2017
Hvis samtlige DJ-medlemmer på
Hvis samtlige DJ-medlemmer på Berlingske ikke har undret sig så meget over en manglende mulighed for at stemme, at det har givet grund til en eller anden form for kontakt til deres fagforening, så har det nok ikke været så vigtigt for dem.

For det kan næppe være gået hen over hovederne på mange avislæsende journalister, at der har været afstemning om de private overenskomster. Jeg tror endda, Berlingske selv har skrevet om dem.

Men ja da, en ærgerlig fejl.