Magtens Top 50

Sådan blev den tilResearch- og analysefirmaet Kaas & Mulvad har for andet år i træk udarbejdet årets liste over de 50 mest magtfulde i medieverden for fagbladet Journalisten.

Sådan blev den til
Research- og analysefirmaet Kaas & Mulvad har for andet år i træk udarbejdet årets liste over de 50 mest magtfulde i medieverden for fagbladet Journalisten. Kaas & Mulvad udarbejdede en bruttoliste på omkring 260 personer fra medier, mediebureauer, kommunikationsvirksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og fra Christiansborg og forskellige organisationer.

Personerne kom kun på bruttolisten, hvis de havde forbindelse til den danske medieverden. Forbindelsen kunne være direkte eller indirekte, men den skulle være konkret og ikke abstrakt.

I samråd med Journalisten sammensatte Kaas og Mulvad et panel på seks personer med dyb indsigt i mediebranchen, som skulle rangere personerne på bruttolisten. (Se side 20). Hvis der manglede personer på bruttolisten, kunne paneldeltagerne selv tilføje flere forud for pointgivningen.

Medlemmerne af magtpanelet gav hver enkelt person på listen point ud fra deres samlede politiske, økonomiske, innovative og dagsordenssættende magt fra 0 til 20. Men det var i høj grad op til den enkelte i panelet at beslutte, hvad der vejede tungest, da pointene skulle deles ud.

Den endelige magtliste er et gennemsnit af de point, hver enkelt paneldeltager har givet, og vi har i år valgt kun at præsentere den absolutte elite på de 50 mest magtfulde.

Mediebranchen er jo omskiftelig, og derfor er der også sket ændringer i listen, siden den blev regnet ud. For eksempel har Henrik Qvortrup skiftet job fra Se og Hør til TV 2 og dermed muligvis også ændret position. Dog er der ingen i top 20, der i skrivende stund har forladt deres poster.

 

0 Kommentarer