Magten over det danske tv-sendenet i udbud

Om mindre end to år får Danmark et helt nyt digitalt tv-sendenet. Det skal styres af blot et enkelt selskab, som får tilladelsen i 12 år. Hvem det bliver, afgøres ved en skønhedskonkurrence. Startskuddet lyder i dag.

Om mindre end to år får Danmark et helt nyt digitalt tv-sendenet. Det skal styres af blot et enkelt selskab, som får tilladelsen i 12 år. Hvem det bliver, afgøres ved en skønhedskonkurrence. Startskuddet lyder i dag.

Hvilke tv-stationer skal danskerne i fremtiden kunne hente ned via en simpel stueantenne?

Det er i princippet det helt basale i den skønhedskonkurrence om det digitale tv-sendenet, som skydes i gang i dag.

Sikkert er det, at der bliver langt, langt flere tv-stationer at vælge imellem. Men samtidig er der lagt op til en enorm magtkamp mellem de store medie- og teleselskaber, som alle gerne vil have del i den meget lukrative forretning det er, at drive det danske tv-net.

Tilladelsen gives nemlig for hele 12 år frem i tiden. Og der bliver kun en enkelt operatør, som får opgaven med at vælge tv-kanaler ud og sørge for de bedst tænkelig tv-stationer til danskerne. Men som altså også får mulighed for at tjene på systemet.

For at undgå, at det alene bliver et spørgsmål om pengenes magt, har Kulturministeriet besluttet, at valget af den såkaldte 'gatekeeper' skal ske ved en skønhedskonkurrence.

Ikke desto mindre er en række koncerner stærkt optaget af at få opgaven, som kan få stor betydning for både deres position på det danske mediemarked og deres økonomi.

Blandt andet har følgende vist deres interesse:

Norske Telenor, der ejer Canal Digital, har etableret et særligt datterselskab med henblik på at få opgaven. Selskabet har fået navnet Danmarks Digital TV.

Derudover har svenske Boxer meldt deres interesse. Boxer driver i forvejen det digitale tv-sendenet i Sverige.

Endvidere har det svensk-finske Telia Stofa vist interesse.

Og sandsynligvis vil også Egmont byde ind.

I Branchen ForbrugerElektronik (BFE) udtrykker man stor begejstring for, at rollen som kommerciel gatekeeper nu er blevet udbudt. Læs mere her

Selve udbudsmaterialet fremgår af Mediesekretariatets hjemmeside.

Endelig forventer Kulturministeriet, at resultat bliver op mod 25 landsdækkende tv-kanaler via det nye æterbårne sendenet.

 

1 Kommentar

Nanna Gersov
10. DECEMBER 2007
Porno, kvindeundertrykkelse og tv uegnet for børn

Den digitale tv-fremtid fortsætter med kvindeundertrykkelse og fjernsyn uegnet for børn

Jeg synes det er sørgeligt, at vi almindelige borgere stort set ingen indflydelse har på udformningen af fremtidens digitale tv-sendenet, men at det nærmest alene er branchens lobbygrupper, der har noget at skulle have sagt. Den eneste trøst til det makværk, som politikerne har strikket sammen er, at flere og flere nok vil se tv via bredbåndet i fremtiden og dermed bliver uafhængige af det dårlige programudbud, som politikerne har lagt op til.

Vi sikres eksempelvis kun én nabolandskanal. Hvis vi fx bor i København, får vi lov at se en af de svenske kanaler, som vi i forvejen kan få direkte ved at signalerne når os over Sundet. Men altså kun en enkelt kanal. Og ingen kanaler fra de andre nordiske lande eller fra andre europæiske lande.

Dette er paradoksalt, når man tænker på, at hele digitaliseringen sker på EU-initiativ. Men vi må altså ikke via tv følge med i, hvad der foregår i de andre lande. I stedet skal vi vel nu som altid stopfodres med diverse amerikanske og engelske serier og dansksprogede kopier af disse landes programkoncepter.

Til gengæld tvinges vi nok til at modtage diverse halvdårlige danske tv-kanaler, fx Kanal København.  Og det kommer på samme kanal som TV2 regionernes populære udsendelser, som mange gerne vil se. Kanal København og deres lobbynetværk sidder tungt på socialdemokraten Mogens Jensen - det må være noget af årsagen. Brian Mikkelsens slaphed som kulturminister er nok en anden forklaring. Foruden venstrefløjens tro på "græsrødderne" på Kanal København, som dog mere har karakter af enkeltpersoners hobbyaktiviteter eller alternative forretningsideer, som de gør til levevej.

Om natten bliver der efter al sandsynlighed porno i de næste tolv år, hvor Kanal København vil te sig præcist lige så amoralsk og uansvarligt, som de har gjort hidtil. Politikerne vil nu som altid vaske deres hænder og sige, at det er ikke deres bord. Det er ikke deres bord, hvilke normer og idealer, de kommende generationer møder på børneværelset. De stakkels børn vil også fremover skulle opleve grænseoverskridende ting i nattens mulm og mørke, når de er helt alene.

Men hvem bekymrer sig af et rent hjerte for børnene, i det egoistiske samfund, vi lever i, hvor enhver bare hytter sig selv og sine egne særinteresser? Og hvordan skal dette blive bedre, når mediemagten centraliseres og politikerne ikke gider at styre denne enorme magtmaskine på en måde, så den ikke nedtramper almindelige mennesker og manipulerer og hjernevasker dem med deres propaganda og envejskommunikation, som på fascistisk vis dikterer normer og meninger og tier de stemmer ihjel, som ønsker et andet og bedre samfund, hvor kvinder ikke undertrykkes og hvor børn får lov at vokse op under de bedst tænkelige betingelser?

Hvor er demokratiet henne, når kvinder aldrig har noget at skulle have sagt i medierne? Hvem er det, der udvælger, hvilke programmer, der sendes og hvem bestemmer, hvem der må være med i programmerne?

Hvorfor er der altid flest mænd? Hvorfor har mænd patent på at bestemme, hvad der er humor? Hvorfor er det altid mænds synsvinkler, og mænds tolkninger, vi hører? Hvorfor er mænd altid hovedpersoner og kvinder dem, der skiftes ud efter mændenes forgodtbefindende?

Hvorfor er der flest roller til mænd og hvorfor får mandlige nyhedsoplæsere eller skuespillere mere i løn end kvinder? Hvorfor laves reklamer af mænd og viser mænds synsvinkel, selv om kvinder foretager flere indkøb? Hvorfor ser vi altid en mand flankeret af flere tilbedende kvinder, som var de hans haremskvinder, men aldrig én kvinde, som kurtiseres og opvartes af flere mænd?

Hvorfor er studieværter i forbrugerudsendelser altid mænd, selv om kvinder har mest forstand på forbrug? Hvorfor hører vi mere om fædre end om mødre, selv om kvinder tager sig mere af børn end mænd gør - fra børnene er små og hele livet igennem?

Hvorfor gøres ligestilling til en mandesag, når det er kvinder, som untertrykkes, diskrimineres, ydmyges og hånes af mænd i form af onsindet humor, ondsindet satire, ondsindet porno, ondsindede reklamer?

Mænd hævder, at kvinder privat undertrykker dem. Men hvorfor kommer dette ikke til udtryk i form af verbal vold imod mænd i det offentlioge rum? Verbal vold udøvet af mænd imod kvinder, er tilladt i det offentlige rum, men kvinder udøver aldrig verbal vold imod mænd? Hvorfor skal mænd have lov til at angribe kvinder, når kvinder ikke har lov til at angribe mænd eller ikke tør eller føler trang til at gøre det?

Er det i strid med ytringsfriheden at forbyde en befolkningsgruppe at udøve verbal vold imod en anden? Hvorfor skal mænd kunne sige: skyd hende, kvæl hende, luder, smatso, kælling og generelt være nedladende og ironiske overfor kvinder, når kvinder ikke angriber mænd tilsvarende?

Tror man at mænd har et behov for at afreagere verbalt? I givet fald hvorfor? Ud fra en fordom om, at kvinder er onde, og skal sættes på plads?

Denne fordom vokser, når man accepterer den verbale vold præcis sådan som jødehadet voksede i 30-erne jo mere man tillod jødehaderne at føre sig frem. Jøderne havde ikke magt til at stoppe nazisterne på samme måde som kvinderne ikke lader til at have magt og styrke til at stoppe kvindeundertrykkelsen. Der skulle stærke kræfter til at slå nazisterne.

På samme måde behøver kvinder og børn en stærk modmagt, som vil forsvare deres interesser, hvis ikke den kommercialiserede mediemagt skal tromle dem ned. Politikerne SKAL sikre at der tages hensyn til kvinder og børn - ellers sker det sandsynligvis ikke. Der er enorme indtjeningsmuligheder i den kommercielle seksuelle udnyttelse af kvinder (og børn) - derfor SKAL samfundet træde til, når markedskræfterne ikke styrer tingene på en menneskelig måde.

Hidtil har ingen udbyder af tv vist, at de ville påtage sig dette samfundsmæssige ansvar. Kun Viasat viser aktuelt en lille åbning, idet de nu giver brugerne adgang til selv at sammensætte programpakker. Men Canal Digital kører stadig løs med en familiepakke med natlig porno som en integreret del af tilbuddet. Og TDC - nu You See - har præsteret det samme i kabelnettet. TDC's familiepakke på bredbåndstv har ikke porno bortset fra i perioden 1.11.-30.11.2007, hvor man alligevel havde noget engelsk porno af den lidt blødere slags - men alligevel! Kunderne blev ikke advaret og kunderne blev ikke spurgt. Men porno er altså noget mange ikke bryder sig om - det gælder også selv om de værste ting er taget fra og man forsøger at være mindre krænkende. Det er godt, at man forsøger det, men det er stadig ikke i orden overfor børn og unge og det er stadig ubehageligt at blive konfronteret med for mange - herunder også mig selv. Det var ubehageligt i den måned, det stod på og en stor lettelse, da pornoen forsvandt igen 1.12.

Hvorfor fastholder mændene så hårdnakket deres magtstatus netop på områder, hvor der er plads til et vist frirum og frisprog? Hvorfor har kvinder ingen ret til et frisprog og hvorfor tør kvinder så lidt? Er kvinder i vores kultur kuede af mænd og bange for dem? Er det kun de artige kvinder, som mændene tillader får adgang til medierne og det kun i artige roller?

Hvorfor er det at være "fræk" som kvinde ikke at sige mændene midt imod, men derimod at optræde som en villig luder? Altså - når kvinder bryder normerne, er det kun for at udfordre andre kvinder. Dét er tilladt. Del og hersk! Men at udfordre mandssamfundets normer er ikke tilladt. Det skal ties ihjel. Feminister ties ihjel. Ingen tør være feminister, for det er ikke velset og det betyder, at du regnes for ingenting i dette samfund. Feminister er farlige og holdes ude af medierne. De kvinder, som ønsker en karriere, må nedtone deres kvindepolitiske synspunkter, for ellers kan de miste alt.

Hvorfor diskuteres der ikke bøger på tv, selvom kvinder læser mange bøger og interesserer sig for den form for kultur? Hvorfor er teateranmeldere oftest mænd, selv om kvinder går mest i teatret?

Hvorfor sidder mændene på nyhedsbureauerne og hvorfor kalder de vold imod kvinder for "huspektakler"? Hvorfor tages mænd og deres følelser alvorligt, mens kvinder kun ses, men ikke høres? Hvorfor er der ingen målsætninger om at mænd skal tvinges til at inddrage kvinder på lige vilkår i kulturprojekter? Hvorfor går der offentlige støttekroner til kulturprojekter, som reelt bedriver kønsadskillelse og kønsapardheid ved at være rendyrkede mandegrupper eller hvor kvinder kun er med i rollen som dum blondine, drengerøvspige eller mandekvinde - altså uden mulighed for at tilføre en reelle pige- eller kvindesynsvinkler?

Hvorfor er det kun mænd, som får lov til at udvikle sproget? Hvorfor spurgte DR og TV2 kun indvandrerdrenge, om de følte at julekalenderen "Hjallerup Færgeby" var diskriminerende? Ingen piger blev spurgt om deres mening i de indslag, som de to tv-stationer havde i torsdags den 6.12.2007. Hvorfor bad DR2, som udviklede serien, kun to unge mandlige indvandrere om at komme med ideer til replikker i serien? Er det sprog som piger - og her indvandrerpiger taler - ikke værdigt til at komme med i en serie? Tror man at piger/kvinder ikke kan være humorisktisk og kreative sprogligt? Eller ønsker man bevidst at undertrykke de kvindelige synsvinkler?

Jeg kunne blive ved. Undertrykkelsen af kvinder er enorm i dette samfund. Ikke mindst i medierne. Og denne undertrykkelse vil fortsætte med fornyet styrke i de kommende år. Nye generationer af piger vil fra barnsben lære, at de er undermennesker i dette samfund. Og drengene vil heller ikke have det godt med det. De lærer, at samfundet er beskidt og uretfærdigt og at man må leve med det onde, fordi det er den stærkeste magt. Det er desillusionerende, men sandt.