Magt og medvind

 

 

De har magt, status og et suverænt produkt. Jøp, Ove & Myrthu får topkarakterer for deres kommunikationsrådgivning, de kan kalde sig superbrand, og deres navne optræder på listen over landets mest magtfulde mennesker. Men de er ikke meget for at indrømme det. Der er ydmyghed i virksomheden, der vader i succes.

Det går ikke bare godt. Det går godt på syv-otte-ni forskellige måder. Medierådgiverne Jøp, Ove & Myrthu har haft medvind siden starten i 1989. Ud over konstant vækst på bundlinjen og et stigende antal med-arbejdere har virksomheden løbende høstet titler, som de fleste af deres konkurrenter kun drømmer om.

Sidste år blev Jøp, Ove & Myrthu udråbt til superbrand og placere-de sig dermed i toppen af dansk erhvervsliv med et produkt, der er blandt de allerbedste på markedet. Samme år blev den ene af virksomhedens tre grundlæggere, Jess Myrthu, nummer 199 på listen over Danmarks mest magtfulde mennesker. Året før viste en omfattende undersøgelse blandt kommunikationsansvarlige i landets største virksomheder, at Jøp, Ove & Myrthu er de suverænt dygtigste på deres felt.

Den slags giver magt, men enten er de for beskedne til at indrømme det, eller også smager ordet af tabu i deres munde. Ejerne af virksomheden, der lever af at rådgive andre om åbenhed og ærlighed, vrider sig lidt i stolen, når de konfronteres med deres status som landets førende mediejonglør.

»Jeg har utroligt svært ved at se, hvilken magt vi har. Vi kan være med til at påvirke en positiv udvikling hos vores kunder, og det gør vi med stor fornøjelse. Men jeg mener ikke, vi har magt som sådan,« siger Erik Ove.

»Aj, men det er jo rigtigt nok, Erik. Når Jess (Myrthu, red.) kommer med på listen over de mest magtfulde i landet, så er det jo blandt andet, fordi han ofte bliver brugt som kommentator på tv. Hans mening tæller. Derfor bliver han også placeret højt og får en bestyrelsespost i TV 2. Så selvfølgelig har vi magt,« indrømmer Esben Høstager, hvis kommentar til virksomhedens status som superbrand dog er:

»Lad os nu lige spise brød til.«

Erik Ove og Esben Høstager er to af de i alt fem partnere, der ejer succesvirksomheden Jøp, Ove & Myrthu.

Sammen med Jess Myrthu, Kim Ruberg, Jens Erik Karlskov Jensen og de 21 medarbejdere i Århus, Horsens og København hjælper de landets største private og offentlige virksomheder med deres kommunikation, intern såvel som ekstern. Jøp, Ove & Myrthu laver alt fra personaleblade til hårdkogt krisestyring og medietræning for deres kunder.

De afviser kategorisk at sætte navn på, hvem der optræder i kundekartoteket, for det ville i »offentlighedens øjne« være det samme som at stemple en virksomhed som »kriseramt«. Men formuleret på en anden måde, så er Jøp, Ove & Myrthu ifølge egne oplysninger jævnligt i kontakt med to ud af tre af landets allerstørste virksomheder og organisationer. Eller sagt på en tredje måde: 60 af Danmarks 100 største virksomheder.

En imponerende statistik for en virksomhed, der er kendt for at gøre et særligt nummer ud af at være direkte, kontante og meget konfronterende over for deres kunder, og som angiveligt ikke vil samarbejde med virksomheder, der vil feje beskidt ballade ind under gulvtæppet. På virksomhedens hjemmeside under overskriften »mission« går Jøp, Ove & Myrthu så langt som til at proklamere, at deres rådgivning »skal sikre kunderne det image, som deres handlinger fortjener«.

»Det er ikke på trods af vores meget kontante form, at vi har succes. Det er netop på grund af den. Vi er kendt for at stille alle de ubehagelige spørgsmål, når en virksomhedsleder henvender sig til os for at få krisestyring. De skal være parate til at få det hele frem, for det kommer det alligevel. Vi giver ikke rådgivning, som vi ikke føler er den rigtige vej at gå. Hvis en virksomhedsleder insisterer på at feje noget ind under gulvtæppet, så siger vi farvel og tak,« forsikrer Esben Høstager, der dog ikke umiddelbart kan komme i tanker om en konkret kunde, hvor det har været tilfældet. Men i en virksomhed, der på alle punkter oplever hæder og medvind, er det en smal sag at være etisk. Det indrømmer man gerne hos Jøp, Ove & Myrthu.

»Det er klart, at hvis det pludselig går os dårligt, så kan det godt være, at vi er nødt til at gå på kompromis. Vi sagde for eksempel blankt nej til overhovedet at tage et møde med Scientology, da de henvendte sig til os.
Men jeg skal da ærligt indrømme, at hvis krisen kradser, så håber jeg, at vi stadig siger nej, men hvem ved…,« siger Esben Høstager.

Etikken og den kritiske tilgang til kunderne stammer fra den journalistiske sjæl, der præger virksomheden.

12 ud af de 21 medarbejdere hos Jøp, Ove & Myrthu har en journalistisk uddannelse eller tillægsuddannelse bag sig. Virksomheden nyder godt af journalisternes evne til at se skarpt og deres mod til at stille ubehagelige spørgsmål – de spørgsmål, som journalister på diverse redaktioner uundgåeligt vil stille, når dårlige ledelsesbeslutninger kaster negativt medielys på en virksomhed.

Klaus Laursen, der har 18 år i DR bag sig, har krydset det, han kalder »medielinjen«, for at bruge sine erfaringer som journalist hos »ofrene«. Han mener, at journalister og virksomhedsledere er afhængige af hinanden. Hvis han som kommunikationsrådgiver gør sit arbejde godt, så tvinger han samtidig journalisterne til at gøre deres endnu bedre. Det er en såkaldt win-win-situation i Klaus Laursens øjne.

»Det er som en boksekamp. Den dygtige bokser bliver bedst, når han møder en anden dygtig bokser. Det samme gælder for forholdet mellem kommunikationsrådgivere og journalister.«

Klaus Laursen føler ikke, at han har lagt journalistiske dyder som kritisk sans på hylden, for den vender han stadig mod de virksomhedsledere, der i dag er hans kunder.

»Jeg arbejder fuldt ud på journalistiske præmisser. Hvis en kunde vil have mig til at lave et personaleblad, der kun indeholder positive historier og ikke afslører konflikter i virksomheden, så er det ikke lavet på journalistiske præmisser, og så er der ingen, hverken medarbejdere eller andre interessenter, der gider læse det, og jeg gider i hvert fald ikke lave det. Det er utroværdigt og det samme som at smide penge ud af vinduet,« konstaterer Klaus Laursen.

Men han laver også andet end »kritiske historier til personaleblade«, for Klaus Laursen er en af Jøp, Ove & Myrthus efterspurgte medierådgivere. Han træner erhvervsledere i mediehåndtering.

»Min opgave er at ruste virksomhedsledere, så de ikke bliver fældet på manglende kendskab til, hvordan medierne fungerer. Skal man fældes, så skal det være, fordi man er et dumt svin, og så kommer vi ikke og hjælper. De skal have deres tæsk, hvis de fortjener det,« siger Klaus Laursen.

Når den tidligere vært på DR og nyhedschef på TV 3 i dag ser tv-nyheder, er han ikke i tvivl om, hvem han holder med, når medielokummet brænder under en virksomhed. Men sympatien falder forskelligt ud.

»Det afhænger af, hvordan sagen bliver håndteret. Hvis det såkaldte offer har kvajet sig og klart sidder med en skjult dagsorden, så ligger min sympati stadig hos journalisten, og så håber jeg, at han i dén grad får skovlen under sit offer. Men hvis virksomhedslederen er åben og ærlig og villig til at levere historien, så har han min fulde opbakning,« siger Klaus Laursen.

Et generationsskifte er i gang hos Jøp, Ove & Myrthu. Det begyndte med partneren Jørgen Pedersens farvel til virksomheden. Siden da er der ansat flere unge medarbejdere. En af dem er Signe Damgaard Jepsen, der er nyuddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Jobbet som kommunikationsmedarbejder hos Jøp, Ove & Myrthu er hendes første. Med i bagagen har hun praktikophold i Dansk Industri og på Berlingske Tidende. Hun trives med at bruge sine journalistiske værktøjer til kommunikationsrådgivning. Hendes primære arbejdsopgaver er artikler til personaleblade.

Signe Damgaard Jepsen ser ikke den store forskel på det arbejde, hun laver hos Jøp, Ove & Myrthu og hendes tid på Berlingske Tidende. Den største forskel ligger i samarbejdsformen. Hos Jøp, Ove & Myrthu har de ugentlige fællesmøder, hvor medarbejderne orienterer hinanden om aktuelle arbejdsopgaver og udfordringer. Hun har aldrig før oplevet så meget sparring som i det åbne kontorlandskab på sin nye arbejdsplads.

»Jeg laver helt klart journalistik her, og jeg synes, at vores kunder er rigtig gode til at tænke på os som de professionelle i forhold til kommunikation. Jeg er stolt af, at vi ikke bare hælder lyserød maling ud over problemerne i de virksomheder, vi arbejder med, men at jeg laver historier, der optager medarbejderne. Desuden er Jøp, Ove & Myrthu førende i branchen. Skal man arbejde i en kommunikationsvirksomhed, så skal det da uden tvivl være her,« konstaterer Signe Damgaard Jepsen.

 

Jøp, Ove & Myrthu i tal

Jøp, Ove & Myrthu har 16 fastansatte medarbejdere, fem fast tilknyttede freelancekonsulenter og en række løse samarbejdspartnere. I alt er små 40 mennesker tilknyttet virksomheden på mere eller mindre daglig basis. Af de 21 faste medarbejdere har 12 en journalistisk baggrund. Af de fem partnere har de fire en journalistisk uddannelse. Der findes ingen lønstatistik over virksomheden, ligesom der heller ikke er indgået overenskomst med DJ.

Jøp, Ove og Myrthus driftsresultat er gennem de seneste fem år vokset fra godt 300.000 til godt 1,5 million kroner. Egenkapitalen lå i slutningen af 90erne på cirka tre millioner, men faldt til en halv million, da Jøp, Ove og Myrthu i 2000 oprettede datterselskabet Xylofon. Sidste år havde Xylofon et driftsresultat på cirka 350.000 og en egenkapital på knap 1,3 million.

Kilde: KOB a/s

 

Jøp, Ove & Myrthus historie

Jøp, Ove & Myrthu ejer også datterselskabet Xylofon, der varetager virksomhedens internetopgaver. Der er tre medarbejdere i Xylofon, og virksomheden havde i 2002 et driftsresultat på 3,5 millioner.

I 1989 gik Jørgen Pedersen, Erik Ove og Jess Myrthu sammen om at skabe Jøp, Ove & Myrthu, der beskæftiger sig med kommunikationsrådgivning. I 1997 trådte Esben Høstager ind som partner. Det samme gjorde Kim Ruberg i 2000. Samtidig udtrådte medstifter Jørgen Pedersen af partnerkredsen som led i et generationsskifte. I 2002 indtrådte Jens Erik Karlskov Jensen som partner og administrerende direktør. I dag ejer de fem partnere firmaet ligeligt.

Jøp, Ove & Myrthu blev meget hurtigt efterspurgte som rådgivere, og med årene er virksomheden vokset med mange nye medarbejdere og associerede kommunikationsrådgivere. De 21 medarbejdere har uddannelser inden for politologi, kommunikation, handel og journalistik.

Det første kontor åbnede i Kvæsthusgade i Nyhavn, og i dag har Jøp, Ove & Myrthu til huse i det gamle bryggeri ALRO på Aldersrogade på Østerbro. Der er desuden åbnet filialer i Horsens, Århus og USA, og datterselskabet Xylofon A/S, der varetager Jøp, Ove & Myrthus internetopgaver, er også kommet til. Jøp, Ove & Myrthu er desuden på trapperne med et nyt datterselskab, der skal varetage virksomhedens Investor Relations-opgaver.

Kilde: Jøp, Ove & Myrthu.

 

 

0 Kommentarer