Magasiner og ugeblade trækkes ind i støtte-varmen

Magasiner og ugeblade skal kunne opnå støtte, hvis de opfylder en række kriterier til bredde i målgruppen, overvægt af redaktionelt stof og en vis egenproduktion, foreslår mediestøtteudvalget.

Magasiner og ugeblade skal kunne opnå støtte, hvis de opfylder en række kriterier til bredde i målgruppen, overvægt af redaktionelt stof og en vis egenproduktion, foreslår mediestøtteudvalget. (opdateret 12:37)

En stor gruppe medier, der hidtil har været afskåret fra mediestøtte, øjner morgenluft med udspillet fra mediestøtteudvalget. Det drejer sig om ugeblade og magasiner, som udvalget åbner døren for, hvis de opfylder fire kriterier:

1. Publikationen skal henvende sig til en bred kreds af læsere og må således ikke alene være rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper eller medlemmer af organisationer. Politiske partier og offentlige institutioner må ikke være medejere af publikationen.
2. Mindst halvdelen af publikationens indhold skal være redaktionelt stof i form af artikler inden for et bredt emneområde.
3. Det redaktionelle stof skal primært behandle politiske og samfundsrelaterede emner.
4. Mindst en tredjedel af det redaktionelle stof skal være egenproduceret.

Et åbent spørgsmål omkring magasiner gælder dog ejerskabsforholdet, hvor der i udvalgets rapport er to modeller i spil: en, hvor arbejdsgiver-, arbejdstager og brancheorganisationer ikke må eje over 50 procent af publikationen, og en uden disse begrænsninger.

Modellen, hvor organisationsblade godt kan få støtte, vil således betyde, at fagblade som FOA og Folkeskolen kan få del i mediestøtten.

Udvalget formulerer selv: “Enkelte dele af magasinpressen vil muligvis kunne opfylde betingelserne i de foreslåede produktionsstøtteordninger.”

Foreningen Danske Specialmedier glæder sig over, at der åbnes for, at nichemedier kan få støtte, men reagerer skarpt mod den model, der afskærer organisationsejede medier fra støtte.

»En sådan ejerskabsbegrænsning vil være imod intentionen i mediestøtten, som blandt andet er at støtte medier, der fremmer samfundsmæssig og kulturel oplysning. Det er indholdet og ikke ejerskabet, som skal være afgørende,« siger Christian Kierkegaard, direktør for Danske Specialmedier.

Gitte Hejberg, chefredaktør for Fagbladet FOA og chef for FOA Medier mener, det er fair, at fagblade nu er i spil til at modtage mediestøtte igen. De toneangivende fagblade står nemlig for en stor del af de samfundsrelevante nyheder i nyhedsstrømmen.
»Men det stiller nogle krav til fagbladene. De skal ikke bare være medlemsblade, der kun har til opgave at profilere en bestemt organisation eller være talerør for forbundsledelsen. De skal redigeres efter journalistiske kriterier og have en journalistisk chefredaktør,« mener Gitte Hejberg, der også er medlem af Danske Specialmediers bestyrelse.

Hun siger, at der nok kommer til at være nogle kriterier for at modtage støtte, “som man kan sammenligne med støtte til de øvrige medier”.
Et kriterium kan være, hvor meget fagbladet bidrager til nyhedsstrømmen, et andet kan være, hvor mange journalister der er ansat , og hvor meget egetproduceret stof bladet har. Et tredje kan være et krav om en selvstændig journalistisk linje.
»Et fjerde kan være, at stoffet skal være af bred, samfundsmæssig interesse – og altså ikke kun snævert henvende sig til organisationens egne medlemmer.«
»Det bliver ikke nemt, men jeg tror, det kan lade sig gøre.«
(opdateret 12:37 med kommentar fra FOA)

0 Kommentarer