Magasin-pressen raser

"Det er ren og skær konkurrenceforvridning, når aviserne med statsstøtte i ryggen går ind på vores marked," siger formanden for Dansk Magasinpresses Udgiverforening og truer med EF-Domstolen.

Magasinpressen er forbitret over, at Politiken og Berlingske Tidende vil udgive månedsmagasiner som gratis tillæg til deres søndagsaviser. Utilfredsheden skyldes, at aviserne er fritaget for moms.

Mens magasiner som Bo Bedre og Eurowoman skal betale 25 procent moms, så er aviser, ifølge momsloven, fritaget. Det betyder, at aviserne uden momsfritagelse ville have en salgspris, der var 25 procent højere. Reglen om avisernes fritagelse er gammel og blev fra politisk side begrundet med, at aviserne er vigtige i den demokratiske proces.

Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU) mener ikke, at avisernes magasiner er mere demokratiserende end andre glittede udgivelser.

"De vil lave det samme som os. Med det formål at stjæle vores annoncekroner. Det var for så vidt i orden, hvis de ikke havde statspenge i ryggen. Det er ren og skær konkurrenceforvridning," siger formanden for DMU og direktør for Aller Press A/S, Nils Priemé.

DMU truer med at gå til EF-Domstolen på grund af momsforskellen. Både Konkurrencestyrelsen og Konkurrencerådet har tidligere underkendt en klage fra DMU. Klagen var rettet mod B.T.s magasin Kun for Kvinder, som ikke længere udgives på grund af manglende indtjening.

Politikens chefredaktør afviser også anklagerne om konkurrenceforvridning.

"Den journalistik, som vi vil bringe i magasinet, ligger tæt op ad det, vi i forvejen bringer i avisen. Det, at vi går op i papirkvalitet, så vi kan bringe flottere billeder, ændrer ikke ved, at magasinet er en naturlig del af vores dagblad," siger Tøger Seidenfaden.

0 Kommentarer