Magasin K lagt i graven

Fire år med succes var ikke nok. Hovedbestyrelsen har netop besluttet at lukke det Anders Bording-nominerede kommunikationsmagasin. Afløseren bliver en form for nyhedsbrev.

Fire år med succes var ikke nok. Hovedbestyrelsen har netop besluttet at lukke det Anders Bording-nominerede kommunikationsmagasin. Afløseren bliver en form for nyhedsbrev.

Kommunikationsmagasinet Magasin K har eksisteret i fire år, og har trods en nominering til Anders Bording-prisen ikke levet op til Dansk Journalistforbunds (DJ) forventninger. Derfor har et flertal i DJ's hovedbestyrelse på det igangværende hovedbestyrelsesmøde besluttet at lukke magasinet for blandt andet at oprette en ny kommunikationsstilling.

Det skete dog ikke uden kamp. For at sige det pænt. Kort inde i debatten argumenterede formanden for K-gruppen, Lars Helmstedt, at løsningen med et nyhedsbrev ikke var tilfredsstillende.

Det fik forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård til at tage ordet.
"Noget af det, der inspirerede os til at sløjfe Magasin K, var meldinger fra K-gruppen. De ønskede noget andet end et magasin. Derfor bliver jeg meget overrasket over, at K-gruppen vil have noget andet. Jeg mener, at vi får bedre muligheder med form for digitalt nyhedsbrev under kommunikationsafdelingen," siger formand Mogens Blicher Bjerregård, der senere tilføjede:

"Det handler om, at vi skal have udviklet det produkt, som Magasin K har stået for. Når vi bliver digitale, kan vi udkomme oftere og få mere dialog med K-medlemmerne."

Indholdet skal ifølge Mogens Blicher Bjerregård være en udvidelse af Magasin K – kommunikation på kommunikationens præmisser.

I den nyeste læserundersøgelse fra 2011 var 59 procent af modtagerne ellers meget eller delvist tilfredse med magasinet. Dog er tilfredsheden faldet en anelse siden sidste undersøgelse fra 2009. Samtidig foretrækker 51 procent af modtagerne et trykt magasin frem for en digital udgivelse.

Lukningen af magasinet betyder en besparelse på 300.000 kroner på næste års budget. Penge der i stedet bliver kanaliseret ind i en ny kommunikationsstilling, der blandt andet vil producere "state of the art" nyhedsbrev og løse andre opgaver for DJ.
"Det handler om at få mest muligt ud af færrest mulige penge. Udgivelsen af Magasin K koster kassen, og vi udkommer fire gange om året. Afløseren handler om at samle DJ's kommunikation under en hat, og gøre den bedre som helhed. Det vil kunne få os i bedre kontakt med nuværende og kommende medlemmer," siger HB-medlem Peter Thornvig.

Der bliver dog ikke smækket med døren
"Løsningen er en pragmatisk løsning på en svær problemstilling. Vi sikrer en kontinuerlig distribution af oplysninger til kommunikatørerne. Det er en fornuftig mellemløsning, som vi kan evaluere om nogle måneder," siger Per Roholt.

1 Kommentar

Peter Thornvig
17. NOVEMBER 2011
Re: Magasin K lagt i graven

Når jeg korrekt i artiklen bliver citeret for at Magasin K "koster kassen", går det alene på at konvertere omkostninger til udgivelse. Her tænker jeg på de meget store omkostninger,  der dels lander i statskassen som moms dels hos trykkerier og postvæsen.

Kravet til HB var oprindelig  besparelser. Med den beslutning der nu er truffet, som er meget mere facetteret end  "Nyhedsbrev", får DJ efter min opfattelse langt større mulighed for at kommunikere mere fleksibelt og aktuelt over medlemmerne for færre penge.