Mærsk vildledte Ritzau

 A.P. Møller-Mærsks informationsafdeling forsøgte at bremse en kritisk historie om rederiets pressehåndtering, som Ritzau havde opsnappet.

 

A.P. Møller-Mærsks informationsafdeling forsøgte at bremse en kritisk historie om rederiets pressehåndtering, som Ritzau havde opsnappet.

Vildledning. En informationsmedarbejder i A.P. Møller-Mærsk rettede i citater fra ansatte i rederiet, selv om de allerede havde godkendt citaterne i en række arbejdsmarkedsportrætter til bladet Søfartens Ledere.

Da Ritzau kontaktede informationsmedarbejder Thomas Grøndorf for at konfrontere ham med, at han havde bedt om at få slettet længere passager i udtalelser fra blandt andet en kaptajn i A.P. Møller-Mærsk, hævdede Grøndorf, at de ansatte var taget med på råd om rettelserne.

Det viste sig imidlertid, at flere af de medarbejdere, hvis citater var blevet rettet, aldrig havde hørt om informationsafdelingens ændringer.

Informationsafdelingen i A.P. Møller-Mærsk skiftede således forklaring undervejs over for Ritzau, og om det siger Eva Damsgård, der var bureauets journalist på opgaven:

»Det er jo en almindelig journalistisk opgave altid at tjekke udsagn fra kilder, uanset om det er en informationsafdeling eller ej. Det gjorde jeg også i det her tilfælde.«

Freelance-journalist Peter Jürgensen, som havde skrevet artiklerne, blev noget overrasket, da han blev kontaktet af Eva Damsgård, som ville høre, om det var rigtigt, at medarbejderne var taget med på råd om rettelserne.

Han havde nemlig fået godkendt samtlige citater, inden han sendte dem videre til A.P. Møller-Mærsk.

Han tog endnu en gang kontakt til de medarbejdere, han havde interviewet, for at høre, om det var sandt, at de kendte til de nye rettelser.

Det viste sig, at flere medarbejdere ikke vidste, at informationsafdelingen havde bedt om at få foretaget ændringer i deres citater.

»Jeg tog kontakt til både den HR-chef og den kaptajn, som var med i artiklerne, og de var ikke blevet orienteret om, at deres citater var blevet censureret,« siger Peter Jürgensen.

Kontroversen begyndte få dage, efter at Jürgensen havde sendt sine artikler til orientering i A.P. Møller-Mærsks informationsafdeling. Herfra fik han en mail tilbage, hvor informationsmedarbejder Thomas Grøndorf skrev, at han gerne ville have foretaget »nogle mindre rettelser og præciseringer.«

Grøndorf ønskede blandt andet at få slettet en interviewet kaptajns udtalelser om, at nogle unge efter en tid finder ud af, at livet til søs ikke er lykken, og en passage, hvor kaptajnen udtaler sig kritisk om en ny officers-uddannelse.

»Det er min opfattelse, at medarbejderne udtalte sig meget loyalt om virksomheden, hvorimod informationsafdelingens loyalitet over for medarbejderne er ikke eksisterende,« siger Peter Jürgensen.

I mailen til Mærsk havde han skrevet, at artiklerne kun var til orientering, og han ville derfor ikke medtage informationsafdelingens rettelser til de allerede godkendte citater.

Da Peter Jürgensen opfattede ønsket om rettelser fra A.P. Møller-Mærsk som ultimativt, valgte han at sende sagen videre til redaktør af Søfartens Ledere Per Frederiksen.

»Jeg synes, at det er uanstændigt at sige, at medarbejderne må deltage i artiklerne, men at informationsmedarbejderne skal godkende det bagefter. Jeg forklarede, at vi ville medtage faktuelle rettelser, men at bladet redigeres af os og ikke af A.P. Møller-Mærsk,« siger Per Frederiksen.

Ifølge Per Frederiksen lød svaret fra Thomas Grøndorf, at der blot var tale om venlige henstillinger, og at han opfatter uoverensstemmelserne som løst. Artiklerne bliver nu bragt i deres oprindelige ordlyd i den kommende udgave af Søfartens Ledere til juli.

Over for Ritzau har Grøndorf erkendt, at han alligevel ikke havde taget alle de interviewede medarbejdere med på råd, inden han ændrede i eller slettede deres citater.

»Inden interviewene briefede jeg medarbejderne om, hvad journalisten ville. Indledningsvis fik de at vide, at jeg fik artiklerne til gennemsyn,« forklarede han i et Ritzau-telegram. Da journalisten fra Ritzau spurgte ham om, hvorvidt han havde gjort medarbejderne bekendt med, at han kunne fjerne deres citater og lægge dem nye i munden, svarede Thomas Grøndorf: »Det antager vi, at de ved.« Han har ikke ønsket at lade sig interviewe til Journalisten, men skriver i en mail:

»Vi er kede af, at misforståelserne fører til en artikel i Journalisten, især da sagen jo er løst til begge parters tilfredshed. Vi vil dog selvfølgelig fremover sikre, at der er endnu klarere aftaler mellem os og de fagblade, vi samarbejder med.«

Tegning: bob katzenelson

0 Kommentarer