Mændene stadig øverst

Mediechefer er mænd, viser en spritny og omfattende undersøgelse af 42 nyhedsmedier. Få stærke kvinder slår igennem i medie-billedet, men lige under dem er det status quo. Bortset fra i DR.

Mediechefer er mænd, viser en spritny og omfattende undersøgelse af 42 nyhedsmedier. Få stærke kvinder slår igennem i medie-billedet, men lige under dem er det status quo. Bortset fra i DR.

LIGESTILLING. De fleste kender navne som TV 2s Merete Eldrup eller Berlingskes Lisbeth Knudsen. Men i alt er der kun fem kvindelige direktører i den danske mediebranche. Til gengæld er der 35 mænd. Og selv om det faktisk er en lille forbedring siden sidste år, så rokker det ikke ved det samlede billede af mandedominans på alle chefniveauer. Jo mere magt, der ligger i jobbet, jo færre kvinder bliver valgt til det.
Det viser en undersøgelse lavet af kvindenetværket K2 i samarbejde med Dansk Journalistforbund.
Hos K2 er de meget skuffede over resultatet.
»Hvis man kigger ud over medierne i dag, er det jo ikke lutter sorte tal på bundlinjen. Nogle flere kvinder i ledelsen kunne bidrage til noget mere mangfoldighed og innovation. Jeg siger ikke, at det er branchens redning, men det kunne være en del af det,« siger Jenny Bøving Nielsen, pressechef hos Miljøstyrelsen og medlem af styregruppen i K2.

UNDERSØGELSEN ER LAVET ved at spørge tillidsfolk på 42 danske nyhedsmedier om antallet af kvindelige ledere, opdelt i fire ledelseslag. Det er arbejdsindhold og ikke titel, der er afgørende, understreger K2. Tallene viser, at kvindelige chefer er kraftigt i undertal. Det er cirka hver fjerde redaktionschef og lidt flere mellemledere, der er kvinder, og det er kun hver femte chefredaktør. 10 af medierne har slet ingen kvindelige chefer, hvis man ikke medregner mellemlederne, viser undersøgelsen.
»Jeg synes, at det er pinligt, og det ville jeg da især synes, hvis jeg var et af de 10 medier på listen. De skal se at komme i gang,« siger Jenny Bøving Nielsen.

DE STØRSTE SYNDERE er ifølge K2 de trykte medier, der ligger under gennemsnittet på alle fire ledelseslag. Ni ud af ti på listen over nyhedsmedier med nul kvinder i ledelsen er skrevne. Et af dem er Midtjyllands Avis.
Dagbladet er tilmed en af de fire gengangere, der heller ikke havde kvinder i toppen sidste år.
»Vi er meget selvsupplerende med ledere, og det er en tilfældighed, at det har været mænd, der var oplagte. Vi vil meget gerne have en kvinde i ledelsen, men der har ikke været kvalificerede kvindelige bud,« siger redaktør på Midtjyllands Avis Holger Rosenstand.

MEN DET ARGUMENT holder ikke, hvis man spørger K2. Jenny Bøving Nielsen mener, at det er ledelsens egen skyld, hvis de ikke er i stand til at spotte potentielle chefer blandt de kvindelige ansatte. Der skal gøres noget aktivt.
»Hvis man vil drive en mediebiks ordentligt, så skal man kigge efter potentiale. Det handler også om at motivere kvinderne til at tage et lederjob og støtte de kvinder, der gerne vil ledelse. Det er cheferne simpelthen ikke gode nok til,« siger Jenny Bøving Nielsen.

DR ER TOPSCORER i undersøgelsen. Her er næsten halvdelen af chefredaktørerne, over en tredjedel af redaktionscheferne og en ud af tre direktører kvinder. Det er helt bevidst, siger chef på TV-Avisen Susanne Hegelund. På DR har en række af de kvindelige ledere oprettet netværket Kvinder i Ledelse, hvor de arbejder på at bane vej for kvinder med potentiale. Derudover har DRs direktion sendt vejledende mål ud i organisationen. I år skal lidt over hver tredje leder helst være en kvinde, og i 2015 skal det være hver anden.
»Det gør, at man undersøger, om der kunne findes en kvindelig kandidat. Ikke fordi de er bedre end mændene, men fordi en mangfoldighed samlet set giver den bedste ledelse,« siger Susanne Hegelund.
Holger Rosenstand mener ikke, at det ville give mening, hvis et mindre medie som Midtjyllands Avis satte mål for antallet af kvinder i ledelsen.
»Jeg er principielt imod positiv særbehandling, og vi får flere og flere kvindelige journalister. Jeg er overbevist om, at der helt automatisk vil komme flere kvinder i vores ledelse,« siger han. /

DANMARKS RADIO

Andel af lederstillinger besat med kvinder

Administrerende direktører 33 %
Chefredaktører 47 %
Redaktionschefer 34 %
Mellemledere 35 %
Alle øvrige DJ-medlemmer 39 %

TRYKTE MEDIER

Andel af lederstillinger besat med kvinder

Administrerende direktører 7 %
Chefredaktører 15 %
Redaktionschefer 20 %
Mellemledere 25 %
Alle øvrige DJ-medlemmer 34 %

TOP 0

Nyhedsmedier uden kvindelige ledere

Dagbladet Børsen 0
Horsens Folkeblad 0
Holbæk Amts Venstreblad 0
Midtjyllands Avis 0
Ritzaus Bureau 0
Dansk Landbrugs Medier 0
Viborg Stifts Folkeblad 0
Dagbladet Holstebro Struer 0
Dagbladet Ringkøbing-Skjern 0
Skive Folkeblad 0

5 Kommentarer

Erik Svarre
19. MAJ 2008
Re: Mændene stadig øverst

Kære Karen Gahrn. 

Må jeg minde dig om, hvad en af Danmarks dygtigste bladfolk, chefredaktør Laust Jensen, svarede. da han blev spurgt om, hvorfor han havde fået succes med Jyllands Posten.

»Det skyldes den »samlede avisindsats«.

Dermed hentydede han til, at han havde fået redaktion,  annonce- og bladsalg, samt distributionen til at spille sammen på en heldig måde..

Det er derfor ikke bare kvinder i den redaktionelle ledelse, men hele vejen rundt i medieorganisationerne, der kan gøre en forskel. Det burde K2’s analyse afspejle. Så held og lykke med at skaffe lidt flere penge til næste år.

Undersøgelsen skulle jo gerne give en indtryk af, at man gerne vil ændre noget til gavn for hele mediebranchen – og ikke bare for nogle enkelte kvindelige journalister.

Karen Gahrn
18. MAJ 2008
Re: Mændene stadig øverst

Jeg var lige hurtig nok med at ønske tillykke. Efter at have haft mulighed for at dykke ned i tallene, kan jeg se at K2 og DJs undersøgelse for Børsen siger:

Adm. direktør og chefredaktør: mand.

Redaktionschef/onlinechef: 2 mænd.

Først i mellemlederlaget er der to kvinder - og fem mænd. Disse tal er ifølge tillidsrepræsentanten på Børsen ikke ændret siden undersøgelsen. Måske et meget godt eksempel på, at vi tror, der er flere kvinder i toppen, men når det bliver stillet skematisk op - så er mændene stadig øverst.

Mht. omfanget af undersøgelsen, så er det et spørgsmål om ressourcer, vi udvider gerne undersøgelsen yderligere næste år, hvis vi kan skaffe penge til det.

Erik Svarre
16. MAJ 2008
Re: Mændene stadig øverst
Kære Karen Gahrn.

Det er da virkelig meget indskrænket, at man ikke tager den kommercielle ledelse i mediehusene med i analysen. Det er jo lige præcis på det punkt, at der trænger til noget fornyelse – og hvor kvinder måske kan tilføre denne fornyelse. Min egen erfaring her i huset – hvor der altså er stor kvindemagt i den kommercielle ledelse – er, at det har haft stor betydning for husets udvikling.

PS. Tillykke med det nye magasin – hvis lancering og præsentation i det offentlige rum er gået meget stille over scenen. Måske trænger i til nogle kvinder i den kommercielle ledelse!
Karen Gahrn, K2
14. MAJ 2008
Re: Mændene stadig øverst

Kære Erik Svarre

Tak for de pæne ord om K2 og tillykke med, at det store runde nul udfor Børsen, nu er blevet til 25 procent kvinder i det vi i undersøgelsen kalder ledelseslag 3. Vi opererer i undersøgelsen med tre ledelseslag og et lag fire - der bl.a. omfatter redaktionssekretærer - som er med for at vise, at der er mange kvinder at tage af, når man rundt omkring på medierne ser efter potentielle ledere.

I undersøgelsen har vi set på redaktionelle ledere - og hverken vi eller DJ regner tillidsmændene som en del af ledelsen.

Det er til gengæld DJs tillidsmænd, der har gjort det store arbejde med at levere tallene til undersøgelsen. Jeg har ikke i skrivende stund adgang til de detaljerede tal, men kan umiddelbart se to forklaringer på tallet ud for Børsens ledelseslag 3  - enten er den kvindelige redaktionschef blevet ansat efter slutningen af februar, hvor tallene er indsamlet og som vi har måtte holde fast i som skæringsdato (der sker hele tiden ændringer - bl.a. er det ret sparsomme antal af chefredaktører blevet yderligere formindsket med fyringer på TV2)  Eller der har indsneget sig en fejl, som jeg i så fald skal beklage.

vh. Karen Gahrn, styregruppen i K2 og red.chef på CV 

Erik Svarre
14. MAJ 2008
Re: Mændene stadig øverst
K2’s arbejdsindsats og mål aftvinger stor respekt. Men jeg har lidt svært ved at få »analysens« tal til at stemme overens med virkeligheden – på min egen arbejdsplads, Børsen, der figurerer med et stort 0.

I den redaktionelle topledelse, som udgøres af en person, der både er chefredaktør og adm. direktør er det ganske rigtig en mand, der har denne dobbeltrolle.

Umiddelbart under topledelsen har vi fire nyhedschefer – hvoraf den ene er en kvinde. Dertil kommer flere kvinder, der bestrider ledende funktioner som redaktionssekretærer for forskellige fagområder.

I den kommercielle ledelse lige under den adm. direktør og med reference direkte til ham  er der absolut »kvindermagt«, da både økonomi-og regnskabschefen og brandmanageren – der er en stor stilling på Børsen – er kvinder.

Jeg tillader mig også at tælle tillidsmandsfunktionen med i ledelseshierarkiet, idet denne funktion udgør en »hidden power«, som Vance Packard kaldte den. Funktionen deles pt. på Børsen af to sideordenede tillidsmænd, hvoraf den ene er en kvinde

Flere