Må man det?

GOD STIL. Den 16. december udsendte Ritzau et telegram om, at en handikappet mand var idømt 4 måneders fængsel for at have påkørt en mand i forbindelse med et trafikskænderi.

GOD STIL. Den 16. december udsendte Ritzau et telegram om, at en handikappet mand var idømt 4 måneders fængsel for at have påkørt en mand i forbindelse med et trafikskænderi.

Ud fra telegrammets indhold er der intet, som tyder på, at mandens handikap har noget som helst med skænderiet eller forbrydelsen at gøre. Alligevel står ordet "handicappet" i rubrikken og flere gange i selve artiklen, hvor det endda uddybes, at der er tale om en knoglesygdom.

Jeg kender ikke journalistens motiv for at bruge den dømte mands handikap så aktivt i teksten. Men da mandens handikap tilsyneladende intet har med hændelsen at gøre, kan man forsigtigt antage, at det handler om at skabe øget opmærksomhed og flere citater af historien.

Og den blev da også gengivet fra politiken.dk til bornholmstidende.dk.
Man kan endda spørge sig selv, om historien overhovedet var blevet bragt, hvis ikke manden havde været handikappet. Så interessant og usædvanligt er road-rage jo heller ikke.

I vejledende regler for god presseskik står: "Det bør undgås at nævne personers slægtsforhold, stilling, race, nationalitet, trosbekendelse eller organisationsforhold, medmindre dette direkte har med sagen at gøre." Jeg går ud fra, den regel er til for at beskytte minoriteter mod fordomme og stereotype generaliseringer. Burde samme regel så ikke også gælde for handikappede?

-Asger Lind Krebs, handikappet freelancejournalist

0 Kommentarer