Må gul stue lege bestyrelse for hele børnehaven?

SNIGLØB. På Fagligt Forum var jeg på talerstolen for at vinke med advarselsflaget, efter at kredsformændene minus den grønlandske på et såkaldt "kredstræf" eller "kredsseminar" var gået sammen om at kræve, at hovedbestyrelsen skulle ændre holdning i sagen om udkastet til ny offentlighedslov.

SNIGLØB. På Fagligt Forum var jeg på talerstolen for at vinke med advarselsflaget, efter at kredsformændene minus den grønlandske på et såkaldt "kredstræf" eller "kredsseminar" var gået sammen om at kræve, at hovedbestyrelsen skulle ændre holdning i sagen om udkastet til ny offentlighedslov.

Der kom – ikke uventet – kun klapsalver fra bordet, hvor de fleste HB-medlemmer sad. Og jeg fik straks – ikke uventet – kritik fra en tidligere kredsformand. Resten af salen syntes åbenbart, at kredsformændenes fremgangsmåde er i orden. Eller også forstod de ikke, hvad jeg talte om. Jeg fik i hvert fald bagefter en henvendelse fra én ellers skarp og fagligt trænet kollega, som fortalte mig, at jeg ikke havde forklaret det ordentligt.
Derfor dette opklarende læserbrev, som nu skifter karakter til en lille fortælling:

"Der var engang en velfungerende børnehave. Forældrene var meget tilfredse med den, og der kom flere og flere børn. Børnehaven havde en bestyrelse, der var demokratisk valgt, og den syntes, at der skulle være én forældrerepræsentant fra gul, grøn, lilla og rød stue med til bestyrelsesmøderne. De fik endda taleret og kunne deltage i udvalgsarbejde. De kunne også få alle de referater, de orkede at læse.

Også lederen, souschefen og pædagogerne kunne deltage i bestyrelsesmøderne. De kunne endda få ordet og få lov til at påvirke bestyrelsen til at ansætte ekstra personale, selv i de perioder, hvor børnehaven ikke havde råd til det. Så demokratiet – eller i hvert fald en variant – var i top. Der var endda en uafhængig børnehaveavis, der holdt øje med, hvad bestyrelsen gik og lavede.

I flere år havde bestyrelsen og et særligt udvalg arbejdet med at indføre en frokostordning. Kate, der skulle forhandle med cateringfirmaerne, refererede loyalt til arbejdsudvalget fra dag ét. En dag kom der et resultat, og bestyrelsen sagde ja til ordningen. Far Villy var dog ikke tilfreds med vilkårene. Forældrerepræsentanterne fra stuerne havde haft taletid, men kun få brugte den.

Efter denne beslutning besluttede stue-repræsentanterne at mødes for sig selv. Det skete for de penge, som bestyrelsen havde ladet dem få lov at opkræve ekstra af forældrene til deres aktiviteter på stuerne. Flere af dem havde ikke noget mandat fra deres stuer, men alligevel besluttede de på dette møde at iværksætte en krig mod bestyrelsens beslutning. Far Villy var stolt og glad."

Ja, nu burde alle kunne se det groteske i sagen. Man bør ikke lave skyggekabinetter og splittelsesarbejde på den måde. Og en dag er Villy med i et flertal i bestyrelsen, hvor det er ham, der risikerer at blive snigløbet af stuerepræsentanterne. Så forstår han det nok også.

– Finn Arne Hansen, K-gruppen

0 Kommentarer