Må en biljournalist optræde i en Ford-reklame?

En biljournalist fik hovedrollen i en Ford-produceret film – og har skrevet om Ford-biler flere gange siden. På kant med presseetikken, selv om han ikke fik betaling, siger juraprofessor. ”Jeg kan godt se problematikken,” siger journalisten. Chefredaktør: Det sker ikke igen

”En læser vil kunne komme i tvivl om, hvorvidt hans anmeldelser er uvildige og alene båret af journalistiske arbejdsmetoder.”

Sådan siger Søren Sandfeld Jakobsen, juraprofessor ved Aalborg Universitet, om en Ford-produceret film, hvor Bil Magasinets journalist Frederik T. Frey fortæller om sin kærlighed til en ældre Ford-bil. Bilen har tidligere tilhørt hans bedstefar, og nu tilhører den Frederik T. Frey.

Filmen varer tre minutter, og den blev bragt i juli. Man kan finde den på YouTube, Facebook, Fords hjemmeside og hos Bil Magasinet, der lagde den op på sin hjemmeside.

Siden har Frederik T. Frey flere gange skrevet om Ford-biler for Bil Magasinet – både positivt og negativt. For eksempel testkørte han i november en Ford GT.

”Jeg håber ikke, det er sidste gang, jeg kommer til at sidde bag rattet af en Ford GT,” skrev han. 

”Sammenblanding af kasketter”

Søren Sandfeld Jakobsen mener, at det er ”en sammenblanding af kasketter og interesser”. Han vurderer, at sammenblandingen kan være på kant med de vejledende regler for god presseskik.

Her står der: ”Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold.” 

”Man kan fortolke B4 (i reglerne, red.) sådan, at der her kan være tvivl om adskillelsen mellem journalistik og kommercielle interesser,” siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Frederik T. Frey fik ikke betaling for at deltage i filmen, men på trods af dét siger Søren Sandfeld Jakobsen:

”Man kan spørge, om han er blevet påvirket af kommercielle interesser, fordi han har bundet sig for tæt op på Ford. Også selv om han ikke har fået egentlig betaling for det – betalingen er ikke altafgørende. Det afgørende er, om der bliver kastet nogle falske lodder i vægtskålen.”

Et spørgsmål om troværdighed

Søren Sandfeld Jakobsen pointerer, at sondringen mellem journalistik og annonce i de presseetiske regler har til formål at værne om journalistikkens troværdighed.

”De presseetiske regler skal sikre ytrings- og informationsfrihed. At vi som læsere skal kunne stole på, at der ikke er falske lodder i vægtskålen. Ellers begynder vi som borgere at miste tiltroen til mediernes oprigtighed og uafhængighed,” siger han.

”For læserne vil det kunne rejse en tvivl om uvildighed om hans fremtidige anmeldelser af Ford,” siger han om Ford-filmen.

”Og den tætte relation mellem de to parter (Ford og journalisten, red.) kan muligvis også have betydning for, om Ford er villig til at annoncere i mediet. Det har jeg ingen konkret viden om, men dét kan man også komme i tvivl om,” siger han.

Søren Sandfeld Jakobsen mener ikke, at journalister skal optræde i markedsføring for producenter, som de også behandler journalistisk.

”Jeg kan godt se problematikken”

Journalisten forelægger kritikken for Frederik T. Frey på Bil Magasinet. Han svarer skriftligt, da hans citater skal cleares med magasinets chefredaktør, der i skrivende stund er på rejse i USA.

Frederik T. Frey skriver:

”Jeg kan godt se problematikken – og det kunne jeg også, inden vi gik i gang. Det er klart, at en video om min bedstefars bil ikke skal blive til en reklamesøjle for Ford. Derfor havde jeg en række forbehold over for Ford, jeg mente, ville gøre videoen helt i orden.”

”Alle ord kommer fra mig, Ford leverede intet manuskript. Ergo lægger Ford ikke ord i munden på mig,” forklarer Frederik T. Frey.

Han siger, at han fik redigeringsret, og at der ”selvfølgelig” ikke var penge på bordet fra Ford til hverken ham eller Bil Magasinet. Han pointerer også, at historien om hans bil var blevet behandlet flere gange før – blandt andet i Bil Magasinet.

”Jeg holder mig fra at tage stilling til Ford – både generelt og til deres aktuelle produkter, som jeg qua mit arbejde tester,” skriver Frey om filmen.

Og han mente ikke, at hans uvildighed kom i fare, forklarer han. 

”Men nu kan jeg godt se, at det måske ikke er soleklart for alle seere og læsere, hvilket vil påvirke min stillingtagen til projekter af den type i fremtiden,” skriver han.

Ikke de store overvejelser

Journalisten fremlægger også kritikken for Bil Magasinets chefredaktør, Mikkel Thomsager. Han svarer også skriftligt på grund af tidsforskellen.

”Ærligt talt gjorde vi os ikke de store overvejelser,” skriver han og pointerer – ligesom Frederik T. Frey – at historien om bilen allerede havde været behandlet journalistik i mediet. 

”Vi tillagde det ikke betydning, at det var Ford, der producerede dette, også fordi der ikke var betaling indblandet, hverken før eller siden, og hverken til Frederik eller Bil Magasinet,” skriver han.

Skulle ”have rådet Frederik til at sige nej”

Alligevel skriver Mikkel Thomsager om filmen, at ”den er ikke OK”.

”Set i bakspejlet skulle jeg have rådet Frederik til at sige nej,” skriver han.

”Jeg er ikke uenig i Søren Sandfeld Jakobsen udlægninger, og på Bil Magasinet er der normalt ingen kasket-forvirring,” tilføjer han.

Har læserne grund til at betvivle Bil Magasinets uvildighed?

”Nej. Og det tror jeg heller ikke, de gør, selv om de har set Frederik medvirke i filmen."

”For læsere af Bil Magasinet var Frederiks historie ikke ny, da den dukkede op i Ford-filmen, og derfor tror jeg heller ikke, at de opfatter filmen som kompromitterende i forhold til Frederiks og/eller Bil Magasinets uvildighed over for mærket. Det ændrer ikke på, at jeg burde have rådet Frederik til ikke at medvirke,” skriver Mikkel Thomsager.

Vil vi også i fremtiden se Bilmagasinets journalister optræde i reklamer eller andre former for markedsføring for de producenter, I behandler journalistisk?

”Nej,” bedyrer Mikkel Thomsager.

Præciseret 3. december kl. 13.45: Det fremgår nu af artiklen, at Frederik T. Frey både har skrevet positivt og negativt om Ford-biler, efter filmen blev bragt.

3 Kommentarer

Finn Arne Hansen
5. DECEMBER 2018
Når en "uafhængig" journalist
Når en "uafhængig" journalist på et af de store medier får så godt et forhold til et partis pressetjeneste, at han eller hun får lov at breake alle partiets store udspil, er han eller hun så uafhængig?
Thomas Møller Larsen
3. DECEMBER 2018
Kære Frederik

Kære Frederik

Tak for din kommentar.

Vi kan godt se, at man kunne få det indtryk. Derfor har vi præciseret formuleringen, så det fremgår, at du både har skrevet positivt og negativt om Ford-biler, efter filmen blev bragt.

Mvh. Thomas Møller Larsen, Journalisten
Frederik T. Frey
3. DECEMBER 2018
Artiklen her kan give indtryk
Artiklen her kan give indtryk af, at jeg udelukkende har skrevet positivt om Ford-produkter siden videoen blev produceret. Dette er ikke korrekt:

Videoen blev optaget i efteråret 2017. Til juni-nummeret 2018 af Bil Magasinet laver jeg en stortest, hvor der medvirker tre biler i crossover-klassen – bl.a. en Ford Ecosport. Den pågældende Ford ender på en sidsteplads med ordene: "Ecosport ankommer sent til festen, og har mangler på sikkerhed, stabilitet og plads."