LUP PÅ RUC

RUC har bedt praktikstederne vurdere praktikanterne på en sekstrinsskala i forhold til en såkaldt gennemsnitspraktikant.
RUC har bedt praktikstederne vurdere praktikanterne på en sekstrinsskala i forhold til en såkaldt gennemsnitspraktikant.

Spørgsmål 6: “På hvilke punkter har praktikantens kvalifikationer og holdninger været anderledes, sammenlignet med en gennemsnitlig praktikant?”
Sådan lyder det i et spørgeskema, RUC i juli udsendte til praktiksteder, der har erfaringer med en eller flere af de 37 journaliststuderende, RUC har sendt i praktik fra uddannelsens første to hold. Bedste karakter er “klart over gennemsnittet” – mens dummepeteren må leve med denne svada: “klart under g.”
“Evalueringen skal vise, om vi og de to første hold fra RUC har gjort det godt nok,” siger professor Jørgen Poulsen fra RUCs journalistuddannelse.
Allerede nu kan undersøgelsen kaldes en succes, hvad angår repræsentativitet. Kun ét praktiksted står helt sikkert udenfor.
“Der findes ikke noget, der hedder en “gennemsnitspraktikant”. Alle praktikanter er forskellige, og jeg vil ikke indgå i en evaluering på det niveau. Jeg kan ikke se, at man kan forbedre uddannelsen gennem en sådan evaluering,” siger Ulla Bechsgaard, redaktionschef på bladet ‘Lederne’.
Men næsten alle andre praktiksteder har svaret, og RUC-professor Jørgen Poulsen kan nu – med navns nævnelse – se, hvordan hans studerende har ført sig frem. En foreløbig konklusion er, at der er meget langt mellem “top” og “bund”, og at bunden åbenbart befinder sig dybere nede, end nogen dykker ønsker at komme.
“To af praktikstederne har sat spørgsmålstegn ved, om to af vores 37 praktikanter egner sig til journalistfaget. I det ene tilfælde tror vi, at kritikken er berettiget,” siger Jørgen Poulsen – og helt i konkurrencens ånd, tilføjer han: “Men sådan er det jo vistnok også i Århus.”

Vrøvl!
‘Lederne’ har haft praktikanter fra både DJH og RUC, og Ulla Bechsgaard ønsker ikke at bidrage til en standardformel for praktikanter.
“Alle har været dygtige på hver deres måde. Derfor vil jeg ikke sætte dem på skema. Vi skal støtte dem, der hvor de nu er. Meningen kan ikke være, at vi skal fremelske en lind strøm af ensartethed,” siger hun.
“Det er noget vrøvl!” siger Jørgen Poulsen. “Fordi man beder nogle om at vurdere ud fra nogle meget simple parametre, i forhold til et teoretisk gennemsnitsniveau, betyder det ikke, at vi vil fremelske et gennemsnit. Tværtimod vil vi have mest muligt, der er over gennemsnittet.”
Også fra Information lyder der kritik. Informations chefredaktør har ganske vist afleveret skemaet, men bladets praktikantvejledere har afvist det. Praktikantvejleder Mette-Line Thorup er blandt andet nervøs for, hvad RUC vil med skemaerne.
“Jeg er bange for, at RUC vil bruge det til internt at fremhæve nogle studerende frem for andre. Praktikanterne fortæller mig, at RUC i forvejen er meget konkurrencepræget. De studerende har fået besked på, at de skal ud og promovere uddannelsen,” siger Mette-Line Thorup.
Ulla Bechsgaard supplerer:
“Jeg skal ikke tillægge RUC politiske motiver, men man kunne få den tanke, at RUC har tænkt sig at bruge det til at markere sig med – hvis resultatet er, at deres praktikanter er de bedste,” siger Ulla Bechsgaard.
“Selvfølgelig!” siger Jørgen Poulsen. “Uanset hvad resultatet bliver, så har vi bundet os til at offentliggøre resultatet. Journalistuddannelserne arbejder meget tæt sammen med branchen. Det er vi som ny uddannelse nødt til.”

Rapport til oktober
Rapporten vil blive offentliggjort i midten af oktober. Imens kan Jørgen Poulsen glæde sig over, at der også er ros til RUC’erne:
“Toppen kan alt det, som en journalistpraktikant normalt forventes at kunne: Tage initiativer, vinkle, afgrænse, producere, researche fejlfrit.
– Hvad synes du selv en gennemsnitspraktikant skal kunne?
Jørgen Poulsen grunder et øjeblik.
“Vedkommende kan efter et par måneder i praktik levere det samme som en gennemsnitlig færdiguddannet journalist med hensyn til kvalitet. De har mindre rutine, bruger mere tid – men arbejder hårdere.”

0 Kommentarer