Lukning af Citymail rammer magasiner og fagblade hårdt

Fra og med årsskiftet er det slut med Bring Citymails postdistribution i Danmark. Det rammer et hav af danske fagblade, magasiner og tidskrifter, og lukningen kommer ifølge Danske Specialmedier "på det værst tænkelige tidspunkt".

Fra og med årsskiftet er det slut med Bring Citymails postdistribution i Danmark. Det rammer et hav af danske fagblade, magasiner og tidskrifter, og lukningen kommer ifølge Danske Specialmedier "på det værst tænkelige tidspunkt".

Danske specialmagasiner og fagblade kan se frem til en dyr ekstra regning i det nye år.

Det norske postvæsen har netop besluttet at lukke Bring Citymail i Danmark ved virkning fra årsskiftet, hvorefter konkurrencen vil lide et alvorligt knæk.

"Det er et hårdt slag mod danske fagblade, magasiner og tidsskrifter, og det kommer på det værst tænkelige tidspunkt, hvor bladene i forvejen er hårdt presset økonomisk som følge af et kraftigt fald i annonceringen," udtaler direktør i Danske Specialmedier, Christian Kierkegaard i en kommentar til beslutningen.

Ifølge Danske Specialmedier var det ellers lykkedes Bring Citymail at skabe en konkurrence på en del af markedet for distribution af blade, som har betydet væsentlig billigere distribution for de blade, der har en stor del af oplaget i hovedstadsområdet.

Denne konkurrence har efterfølgende fået Post Danmark til at holde igen på priserne for de større og attraktive kunder.

"Nu skal bladene betale regningen for, at liberaliseringen af posten i Danmark er trukket ud," siger Christian Kierkegaard, der er overbevist om, at en hurtig liberalisering af posten – som det er sket i Sverige – ville kunne have skabt et økonomisk grundlag for Bring Citymail og øget konkurrence.

Han peger samtidig på, at det tillige var forventningen, da et politisk flertal i 2004 fjernede portostøtten på 188 mio. kroner til specialbladene. Derfor bør parterne bag postforliget nu træffe en hurtig beslutning om liberalisering af posten.

"Vi må samtidig konstatere, at det vil tage tid og kræve megen kapital, før der eventuelt kommer konkurrence på markedet. Derfor må der hurtigst muligt ske en udvidelse af distributionsstøtten, så de væsentlige publicistiske og folkeoplysende kvaliteter, der er i specialmedierne, sikres fremover," siger Christian Kierkegaard.

Bring Citymail har distribueret industriel post i Hovedstadsområdet siden 2007, men ifølge firmaet har finanskrisen og ulige konkurrencevilkår gjort, at selskabet ikke har opnået lønsomhed i løbet af de tre år på markedet.

Nu indledes der derfor forhandlinger om at nedlægge postdistributionen og opsige cirka 440 medarbejdere, oplyser Posten Norge, der ejer Bring Citymail.

"Opstarten er blevet ramt af finanskrise og lavkonjunktur, samtidig med at Bring Citymail Danmark har haft en momsulempe på 25 procent i forhold til hovedkonkurrenten Post Danmark, som er fritaget for moms på befordringspligtige produkter – herunder magasiner," siger Dag Mejdell, der er koncernchef i Posten Norge AS

Danske Specialmediers distributionsudvalg, der blandt andet rummer de to konsolidatorer PortoService og DistributionPLUS, mødes torsdag morgen for at drøfte, hvordan man kan finde de bedst mulige løsninger for de berørte blade.

På hjemmesiden Specialmedierne.dk vil der løbende blive orienteret om mulige løsninger.

5 Kommentarer

Christian Vinther
18. NOVEMBER 2009
Re: Lukning af Citymail rammer magasiner og fagblade hårdt

Det er jo grundlæggende økonomisk logik. Monopoler er ikke optimerede forretninger. Når der ingen konkurrence er, er der ingen grund til at anstrenge sig. Når der ikke er nogen konkurrence, kan man tage en højere pris for sin vare end, hvad der er strengt nødvendigt for at få forretningen til at løbe rundt. Det eneste valide argument for et monopol er, at det er en politisk beslutning, til gengæld er det også uigendriveligt, og altså umuligt at argumentere imod. I et frit marked vil Citymail eller et alternativt selskab altså uvægerligt kunne se et potentiale og derfor starte en forretning. Hvis Post Danmark havde drevet forretningen optimalt, ville muligheden ikke opstå.

Michael Bjørnbak Martensen
11. NOVEMBER 2009
Re: Lukning af Citymail rammer magasiner og fagblade hårdt

Nej, Finn Ellegaard - sammenligningen er altså helt i orden. Postvæsenet har såmænd altid været udfordret, og da staten solgte aktierne til private hænder steg portoen kraftigt. Derfor kom der konkurrenter, men nogen af de nye udbydere kunne ikke klare konkurrencen.I mange år har der været været konkurrence på firmaudbringninger, hvor der er sparet ganske mange penge,  fordi udbringningerne foregik med taxa. Så, priserne er altså ikke ens, som du hævder. På detailmarkedet er der store og små enheder, høj og lav kvalitet, og brands, og.. Altså et kæmpeudbud. Akkurat som på brev og pakke-området. 

 

Finn Ellegaard
11. NOVEMBER 2009
Re: Lukning af Citymail rammer magasiner og fagblade hårdt

Det var godt nok en plat sammenligning. Der er ingen butikker der har pligt til at levere varer til samme pris til alle husstande i landet. Og butikker handler med varer hvor du vil kunne vælge mellem et stort udvalg af kvalitet og smag og behag.

Prøv at vær seriøs og forklar hvad den samfundsmæssige eller forbrugermæssige interesse er i, at for eksempel tre aktører kører den samme rute med en tredjedel breve eller blade hver. Det kan kun give større udgifter som der jo kun er forbrugerne til at betale og jo ovenikøbet  også en større miljømæssig belastning. Og hvis ikke det er et offentligt postvæsen, så skal aktørernes aktionærer jo også tjene på det, eller lukker de selvfølgelig igen som du kan se med Citymail.

Almindeligt vareforbrug styres helt fint med fri konkurrence, men hvis vi vil bevare noget vi kalder et samfund, så må der være nogen områder som vi tager ansvar for at løse sammen. Og hvis man har lidt demokratisk sindelag, så vil man normalt synes det er et problem at så mange små trykte medier har måttet lukke på grund af, at Post Danmark har fået besked om at skulle tjene penge så deres aktier kan sælges, istedet for at have fokus på billig distribution til alle husstande i Danmark.

Michael Bjørnbak Martensen
11. NOVEMBER 2009
Re: Lukning af Citymail rammer magasiner og fagblade hårdt
Du har helt ret, Finn Ellegaard - og det samme kan man sige om detailhandlen: hvorfor skal der så meget forvirring til med Brugsen, Fakta og hvad de nu alle sammen hedder. Hvis bare BILKA er der, vil forbrugerne være langt bedre stillet.
Finn Ellegaard
11. NOVEMBER 2009
Re: Lukning af Citymail rammer magasiner og fagblade hårdt

Skuffende at selv det ypperste journalistiske produkt Journalisten lader sig spænde for en liberalistisk vogn. Eneste begrundelse I viderebringer for at Citymail må lukke bliver at liberaliseringen af posten er trukket ud.

Men hvis vi nu foretager en helt almindelig logisk tænkning, så prøv at forklar mig hvordan det kan være billigere at to, tre eller flere foretagender har folk der kører den samme rute, end hvis der er én som kører og tager det hele med. Helt logisk må det blive dyrere at have to sideløbende postvæsener, end ét. Postudbringning er jo ikke bare en vare der kan sælges til det det nu koster og undlade at levere til områder der er urentable. Det er jo reelt en del af vores demokratiske samfundsopbygning, at alle skal postbetjenes uanset hvor i landet vi bor. Og engang var der endda en holdning om, at ytringfriheden var så vigtig at folk skulle kunne udgive deres meninger på tryk og sende billigt til andre der ville læse dem.

Dengang betalte man et i den store sammenhæng ikke særligt stort beløb i støtte til Post Danmark, men kunne så til gengæld stille krav om at de varetog en samfundsmæssig opgave med at levere til alle til samme pris og blade til en særlig lav pris, uanset om de var store eller små. Det gav en stor mediemæssig mangfoldighed. Nu har man liberaliseret et område hvor reel konkurrence aldrig kan være rentabelt, men det har betydet at man ikke længere kan stille de samme krav til Post Danmark og derfor er priserne eksploderet og servicen faldet.

Hvorfor tager ingen journalister fat i, at det jo netop er liberaliseringen der har givet de høje priser og den dårligere service? Og så bliver kravet bare efterfølgende, at staten må bevilge noget mere støtte til medierne så de kan betale de højere priser til de liberaliserede aktører. Hvor er de vågne vagthunde som vil tage udgangspunkt i lidt samfundssind?

Flere