Lukkethedsprisen: Forskere fik dobbelt mundkurv

Eva Kjer Hansen er indstillet til Lukkethedsprisen for at give forskere med indsigt i landbrugspakken dobbelt mundkurv. ”Lukketheden var nøje planlagt,” forklarer redaktør på Forskerforum. ”Hvis prisen skal rettes til nogen, må det være til ministeriet,” mener Eva Kjer Hansen  

I september 2015 lavede Naturstyrelsen en kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten betød, at forskere, der vidste noget om beregningerne bag regeringens landbrugspakke, ikke måtte udtale sig i tre måneder – fra 1. december 2015 til 2. februar 2016. Det vil sige præcis samme periode, som lovforslaget skulle behandles i Folketinget. Forskerne måtte ikke engang fortælle, at de var underlagt en tavshedsklausul.

Den dobbelte mundkurv har fået redaktør på Forskerforum Jørgen Øllgaard til at indstille den ansvarlige minister, daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, til Journalistens Lukkethedspris.

Prisen er stiftet af Journalisten i maj 2015 og gives til organisationer, myndigheder eller personer, der er bedst til at lukke relevante historier ned. I sin indstilling skriver Jørgen Ølgaard, at ”det er svært at fortolke februar-klausulen som andet end et forsøg på at undgå, at eksperterne skulle blande sig”.

Under straffeansvar

”Kontrakten forhindrede således udtrykkeligt under straffeansvar forskerne – som er landets fremmeste eksperter på vandmiljø og landbrug – i at udtale sig til medierne før 1. februar og tilmed kun med ministeriets tilladelse,” skriver Jørgen Øllgaard i sin indstilling.

Da kontrakten blev udformet, vidste ministeriet, at landbrugspakken skulle fremsættes 22. december 2015. Af kontrakten fremgik, at Aarhus Universitets rapport er Miljøministeriets ejendom og skal betragtes som ”Fortrolig Information”, som AU’s forskere ”skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til …”.

”De to måneders interim-periode var formentlig en helt tilsigtet mundkurv, for ministeriet ville ikke risikere, at forskernes saglige indblanding kunne forsinke eller blokere lovprocessen om Landbrugspakken.”

”Lukketheden var nøje planlagt som en del af det bevidst manipulerede beslutningsgrundlag bag loven,” mener Jørgen Øllgaard.

Eva Kjer: En standardkontrakt

Eva Kjer Hansen oplyser, at der er tale om Miljøministeriets standardkontrakt for køb af forskningsbaserede rådgivningsydelser hos universitetet. Kontrakten og bestemmelserne er således ikke lavet særskilt til landbrugspakken.

”Hvis prisen skal rettes til nogen, må det være til ministeriet,” skriver hun i en mail efterfulgt af en smiley.

Hun tilføjer, at det hele tiden har været meningen, at rapporten skulle offentliggøres.

”Som den jo også blev.”

Eva Kjer Hansen oplyser, at hun kun er interesseret i fuld transparens om det vidensgrundlag, der ligger til grund for de politiske beslutninger.

”Det har også gjort sig gældende i dette tillfælde,” skriver hun.

En af forskerne, Jørgen E. Olesen, har siden fortalt P1, at han var ked af, at tavshedsklausulen begrænsede hans mulighed for at formidle sine forskningsresultater:

Juraprofessor: Kontrakten var en krænkelse af ytringsfriheden

”I sager som denne burde vi kunne gå ud med vores resultater på et tidligere tidspunkt. Det ville øge transparensen i hele processen og måske også sikre, at der er en lidt højere grad af demokratisk indsigt,” sagde han til ’P1 Orientering’.

Til ’P1 Orientering’ bekræftede juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, at kontrakten var en krænkelse af forskernes ytringsfrihed i en grad, der ikke er lovlig.

Som de fleste måske husker, kom kritikken fra forskerne frem, efter at landbrugspakken var blevet fremlagt i Folketinget – men før den var endelig vedtaget. Det udløste ”Gyllegate”.

27. februar 2016 gik Eva Kjer Hansen af som minister.

4 Kommentarer

Steen Ole Rasmussen
19. JANUAR 2019
Lukkethedsprisen og balladen
Lukkethedsprisen og balladen omkring den famøse landbrugspakke har ikke fået miljøministeriet til for alvor at ændre adfærd.

Man holder på den ubehagelige sandhed, som er, at grundlaget for pakkens gennemførelse aldrig har været til stede, og at udviklingen omkring udledning af kvælstof til havmiljøet fortsat stiger, for nu at være på 60000 ton årligt.
https://ing.dk/artikel/kritiske-tal-vandmiljoe-gemt-vejen-med-noeje-orkestrerede-krumspring-223386

Der er noget at komme efter.
Søren Frydendahl Krab
26. APRIL 2016
Ålborg universitet.

Ålborg universitet.
Hvordan var det nu lige med den vindmøllebekendtgørelse, og den støjmåler fra Henrik Møller, der er låst inde på universitet
Jørgen Øllgaard
26. APRIL 2016
Eva Kjer Hansen fortsætter
Eva Kjer Hansen fortsætter sin ansvarsforflygtigelse ved at sende aben videre til embedsmændene, når hun siger, at det var en standardkontrakt. Men kan det passe, at ministeriets standardkontrakt opererer med 1. febr. som fast dato for mundkurve?!
Følg lige tidslinjen:
28. juni 2015 bliver Eva Kjer H. miljøminister og herefter udsendes straks en instruks til hendes embedsmænd om, at der skal sættes speed på loven om landbrugspakken, som teknisk set skal være fremsat senest 22. dec. (for at være vedtaget inden 1. marts, den dato hvor Venstre har lovet landbruget at de må sprede mere kvælstof).
9. sept. indgår ministeriet kontrakt med AU om revurdering af baseline, hvor afleveringsfristen fastsættes til 1. dec. men hvor forskerne får mundkurv på til 1.februar. Den dato har ministeriet fastsat vel vidende, at mundkurven så vil virke to måneder efter, at forskerne har afleveret deres rapportering og fem uger efter lovens fremsættelse.
Der er mange indikationer på, hvordan ministeren pressede på for at få sagen hastebehandlet, og derfor er det skamløst, når hun nu bare gør som om det bare var en standardkontrakt og som om det var embedsmændene, der lavede kontrakten uden hendes vidende!
Eva Kjers svar bekræfter bare min opfattelse af Gyllegate: Landbrugspakken og dens bagvedliggende beslutningsgrundlag er groft manipulerende og med elementer af magtfordrejning, skabt efter politisk diktat. Desværre bidrog ministeriets embedsmandskorps lydigt bidrog til manipulationerne og så stort på pligten til sandhed og faglighed i demokratiets interesse.
Miljøregningen for Landbrugspakken får samfundet først om 5-7 år. Og så vil Eva Kjer skamløst påstå, at alt blev lagt åbent frem til demokratisk debat.
Jørgen Øllgaard
Kjeld Hansen
26. APRIL 2016
Indstillingen er lige i øjet
Indstillingen er lige i øjet - ministeriets kommunikationspolitik blev vedtaget i 2009, hvor Eva Kjer Hansen osse var den ansvarlige minister. Her er et uddrag: Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2009 afløser ministeriets kommunikationspolitik fra 2002 og evalueres hvert femte år. Den understøtter Fødevareministeriets mission og vision og bygger på ministeriets fire grundlæggende værdier: Åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement.
Fødevareministeriets mission
Det er Fødevareministeriets mission, at skabe rammer for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv en ansvarlig forvaltning af naturressourcer, fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Fødevareministeriets vision
Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed.
Fødevareministeriets kommunikationspolitik er vedtaget af Fødevareministeriets Administrative Ledelse (FAL) i maj 2009.

http://mfvm.dk/ministeriet/om-ministeriet/mission-vision-vaerdi/kommunikationspolitik/