Lukket fusionsmøde efter mat medlemsmarkering

DJ’s hovedbestyrelse holder i dag møde om fusionen med KS. Det sker efter en medlemsundersøgelse, hvor DJ’s medlemmer er delte i spørgsmålet eller ikke har taget stilling. Mødet er lukket

I dag klokken 10.00 begynder DJ’s hovedbestyrelse et møde, hvor der frem mod klokken 14.00 gøres status over den fusion med forbundet Kommunikation og Sprog, der efter planen skal til afstemning på DJ’s delegeretmøde til april 2015.

Baggrunden for fusionsforhandlingerne er, at DJ ønsker at skabe ”et stærkt forbund, der kan matche udviklingen i medie- og kommunikationsbranchen”, som formand Mogens Blicher Bjerregård formulerede det i februar 2013, hvor planerne første gang blev luftet over for medlemmerne.

Siden har det vist sig, at de menige medlemmer er delte i spørgsmålet.

Fusionssnak er et lukket punkt på dagordenen 

I en nylig medlemsundersøgelse er det kun 6 procent af de godt 4.000 svarende DJ-medlemmer, der markerer, at de er ”meget positive” over for en fusion med KS, mens 9 procent er ”meget negative”.

21 procent har markeret, at de er ”positive”, mens 17 procent er ”negative”.

37 procent har svaret ”hverken positiv eller negativ”.

Du kan se Journalistens tidslinje over fusionsforløbet her.

Dagens status på fusionsprocessen er et lukket punkt på dagsordenen og dermed kun for hovedbestyrelsen og den daglige forbundsledelse – der ud over HB-medlemmer også tæller DJ’s direktør og udviklingschef.

Nej til at Journalisten må overvære mødet

Journalisten har bedt om lov til at overvære mødet uden at referere fra det, for så efterfølgende at kunne interviewe de medlemmer af hovedbestyrelsen, der måtte ønske det.

Men Mogens Blicher Bjerregård skriver i en e-mail, at ”mødet har en karakter, der gør, at det bliver et nej” til den forespørgsel.

Hovedbestyrelsen skal også drøfte forskellen i den vejledende minimumstakst for kommunikations-freelancere i de to forbund KS og DJ.

Det sker, efter at Journalisten kunne fortælle, at freelancere i KS bliver rådet til at tage mindst 550 kroner i timen, mens DJ råder deres freelancere til at tage mindst 1.157 kroner.

4 Kommentarer

Jan August Hillers
13. OKTOBER 2014
Tak for svar.

Tak for svar.
Jeg troede faktisk, det var punktet om Journalistens fremtid, der gjorde, at ØH ikke måtte deltage. Det havde givet mere mening. Han havde da ikke skrevet om DJ-KS, og slet ikke hvis/når ingen i hovedbestyrelsen havde ville udtale sig.
Det er godt, at hovedbestyrelsen går dybt ned i materien og finder ud af, hvad forbundet kan (over-)leve med af forandringer.
Jeg tror, at fusionen vil betyde et radikalt anderledes forbund. Det behøver ikke være dårligt, men der skal kommunikeres helt ærligt ud, hvordan Det Ny Journalistforbund så vil blive. Og siger for få ja, har hovedbestyrelsen gjort sit job fint alligevel. Måske er en acceptabel fusion bare ikke realiserbar. Så ved vi og forbundet det.
Maria Trier
10. OKTOBER 2014
DJ's forhandlere forhandler
DJ's forhandlere forhandler med KS i dag.

Men det er svært at forhandle, hvis modparten kender til de mulige træk, der findes i det mandat, som forhandlerne har fået af hovedbestyrelsen. Derfor blev punktet behandlet på et lukket møde. Vi har i hovedstyrelsen fået lovning på, at der bliver offentliggjort et overordnet skriv om DJ's ønsker til den politiske struktur i et eventuelt fusioneret forbund.

Forhandlerne ønskede at udvide mandatet til også at kunne drøfte, hvordan processen frem mod en eventuel fusion skal forløbe, og hvordan samarbejdet mellem DJ og KS bedst kan udvikles i dette forløb.

Vi i hovedbestyrelsen har ønsket og fået lovning på, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, hvis afklaringerne i fredagens møde giver anledning til det.
Villy Dall, HB-medlem i DJ
9. OKTOBER 2014
Se her, hvad det handlede om:
Se her, hvad det handlede om:
http://journalistforbundet.dk/Nyheder/2014/Oktober/DJ-og-KS-forhandler-videre/
jan August Hillers
8. OKTOBER 2014
Det er faktisk pinligt, hvis
Det er faktisk pinligt, hvis vore folk først nu finder ud af problemet/udfordringen med meget forskellige freelancetakster.

Det kan lukke op for, hvor mange freelancere, der reelt tager/får mindstetaksten og dermed hvor mange, der tager/får feks ca 550 kroner i timen. Det har i mange år været et problem, at især nye freelancere går langt ned i pris for at få noget at bestille.
Jeg mener, den vejledende takst grundlæggende er korrekt. Og se den i lyset af, at en advokat ikke går for under 3.000 kr i timen - nærmere de 4.000 kr.

Troede Journalisten havde et slags frihedsbrev. Og det var da et meget venligt tilbud ØH kom med. Ser ikke kønt ud. Gad vide hvad det er en for en karakter, mødet har. Det burde Mogens have uddybet.