Luk skolen

Fotografeleverne på Københavns Tekniske Skole kræver, at DJ tager affære: Skoleforholdene er katastrofale.

Med linsen skarpt fokuseret på deres katastrofale uddannelsesforhold troppede syv fotografelever op til Klub Østs generalforsamling. Klub Øst er en af i alt tre lokale klubber i Specialgruppen Fotograferne, som flyttede fra Grafisk Forbund til Journalistforbundet for godt et år siden.

"Alt, hvad vi har oplevet på Københavns Tekniske Skole, har været under al kritik. Nogle gange er vi uden lærere, ofte har de ikke forberedt sig, og så er lokalerne alt for små. Det er stærkt kritisabelt," sagde Thomas Andersen, elev på den omdiskuterede skole.

Klub Østs bestyrelse var godt bekendt med problemet og delte fuldt elevernes frustration over deres skoleforhold. Landsformand Peter Thornvig så allerhelst "lortet lukket" og bedyrede, at faglig sekretær i DJ, Thorkild Sunesen, arbejder intenst på sagen. Men:

"Vi er ikke alene i denne sag og kan ikke bare gøre, som vi vil. Undervisningsministeriet, skolen og jeres mestre er også involveret. Der skal bearbejdes på mange niveauer, før vi når en løsning," sagde Peter Thornvig, som også kunne fortælle, at bestyrelsen og faglig sekretær, Thorkild Sunesen, har arbejdet på flere løsningsmodeller.

En løsning er helt at tage skolen ud af Teknisk Skole-regi. En anden model er at placere den hos Zentropa i filmbyen i Avedøre. Men den foreløbige løsning er, at Medieskolen i Viborg i højere grad skal udstikke rammerne for uddannelsen i København (se JOURNALI-STEN nummer 16, 2000).

Det stillede eleverne sig ikke tilfredse med. De ville se hand-ling – allerhelst i går.

Mogens Blicher Bjerregård, DJs formand, kunne love, at enten han selv eller næstformand i DJ, Christian Kierkegaard, ville deltage i et møde på skolen, så forholdene kunne besigtiges.

Det tilbud tog eleverne imod, men de ville stadig vide, hvad DJ havde tænkt sig at gøre nu og her.

"Jeg vil straks i morgen kigge på sagen. Men jeg kan ikke her og nu give jer en klar melding om, hvad løsningen på problemet bliver," sagde DJs formand.

Inden aftenen var omme, var to af eleverne valgt til Klub Østs bestyrelse: Anne Mie Dreves og Sune Czajkowski. Peter Thornvig, Peter Vesterby Laursen, Thomas Carlslund, Leif Elmstrup og Jan Holmberg blev genvalgt til bestyrelsen. Peter Danstrøm blev valgt til formand, da afgående formand, Helene Ryttersgård, valgte at blive menigt bestyrelsesmedlem.

 

 

0 Kommentarer