Luftkasteller eller nytænkning

 I Journalistforbundet er der tanker om en helt ny medie-basisuddannelse.VISION. En idé er ved at tage form: Medieuddannelserne skal smelte sammen, så alle studerende inden for medieområdet skal igennem det samme grundforløb, før de specialiserer sig inden for et bestemt fag.Grundforløbet skal være obligatorisk for både fotografer, tv-producenter, journalister, grafikere, multimediedesignere, informationsarbejdere, tegnere og alle andre fag inden for branchen.

 

I Journalistforbundet er der tanker om en helt ny medie-basisuddannelse.

VISION. En idé er ved at tage form: Medieuddannelserne skal smelte sammen, så alle studerende inden for medieområdet skal igennem det samme grundforløb, før de specialiserer sig inden for et bestemt fag.

Grundforløbet skal være obligatorisk for både fotografer, tv-producenter, journalister, grafikere, multimediedesignere, informationsarbejdere, tegnere og alle andre fag inden for branchen.

Det er nogle af de visionære tanker, uddannelsesudvalget i Dansk Journalistforbund (DJ) diskuterer i øjeblikket.

»Vi skal begynde at tænke på mediearbejdsmarkedet som en helhed,« siger næstformand i DJ og medlem af uddannelsesudvalget Fred Jacobsen.

Han forklarer, at på samme måde som fotojournalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole har integreret den journalistiske forståelse i fotouddannelsen, så skal de forskellige medieuddannelser integrere en fælles medie-basisviden i deres uddannelser. Denne basisviden kunne være inden for etik, formidling, kildehåndtering, mediejura og meget mere.

Fred Jacobsen mener, at sammensmeltningen vil højne niveauet inden for fagene, ligesom det ville lette samarbejdet mellem faggrupperne og skabe større forståelse for hinandens arbejde. Det er vigtigt i en tid, hvor skellet mellem faggrupperne opblødes, og medierne konvergerer.

At det bliver et langt og sejt træk, er uddannelsesudvalget ikke i tvivl om, men det har nu besluttet at nedsætte et udvalg, der skal arbejde videre med idéen. En af de første forudsætninger for at realisere projektet er at samle alle medieuddannelserne under ét ministerium. I dag er medieuddannelserne spredt ud over tre forskellige ministerier og hører ind under vidt forskellige lovgivninger.

Hanne Eriksen er inspektør for den afdeling på Københavns Tekniske Skole, der uddanner fotografer, film- og tv-produktionsfolk. Hun synes, at Journalistforbundets idé lyder interessant.

»Det er positivt, hvis vi begynder at diskutere uddannelse på et bredere niveau, for det er klart, der skal ske noget. Uddannelserne lapper mere og mere over hinanden,« siger hun.

Studielederen på fotografuddannelsen på Medieskolerne i Viborg, Gunner Byskov, bryder sig ikke om et fælles grundforløb.

»Det er en dødssyg idé,« siger han og forklarer, at i det øjeblik der laves en fælles indgang til uddannelserne, så skal der også arbejdes i et fælles institutionelt regi, og da journalisterne ikke vil gå ned i niveau, så bliver det som en videregående uddannelse.

»Det betyder, at det værdifulde i vores uddannelse, nemlig den lange praktik og vekselvirkningen mellem praktik og skole, forsvinder,« siger Gunner Byskov.
Rektor for Danmarks Journalisthøjskole Kim Minke glæder sig til at se udvalgets forslag. Men da den typiske startalder for en journaliststuderende er 22-24 år, og da han eller hun har en gymnasiebaggrund og ofte også en hel eller en del af en anden uddannelse bag sig, så kan det blive svært at lave et fælles grundforløb med en 17-årig, der kommer direkte fra folkeskolen. Det skal der findes en løsning på, siger Kim Minke.

Han er derimod meget enig med udvalget i, at uddannelserne skal samles under ét ministerium.

Fotograf Peter Thornvig, hovedbestyrelsesmedlem i DJ og medlem af uddannelsesudvalget, forestiller sig, at medieuddannelserne efter det fælles grundforløb skal bygges op af forskellige moduler. Nogle af modulerne skal være obligatoriske for at opnå en bestemt hovedkompetence, for eksempel som fotograf, mens andre skal være frivillige og kan tages som sidekompetence. Modulerne skal også tilbydes som efteruddannelsestilbud, så der skabes mere kontakt mellem uddannelse og videreuddannelse.

»Med den hurtige udvikling, der er på mediearbejdsmarkedet i dag, bliver man aldrig færdig med at uddanne sig,« siger Peter Thornvig og forklarer, at et fælles grundforløb kombineret med et modulsystem vil betyder at uddannelsessystemet bliver mere smidigt. Det giver for eksempel journalister mulighed for kunne følge et modul på Den Grafiske Højskole, ligesom fotografer kan supplere deres uddannelse med nogle moduler i journalistik.

Peter Thornvig mener, at i det nuværende uddannelsessystem kan folk let blive låst fast i et område med stor arbejdsløshed. Modulsystemet giver derimod folk mulighed for at bevæge sig på tværs af mediemarkedet og efteruddanne sig der, hvor der er brug for arbejdskraft.

DJ optager dimittender fra følgende uddannelser:

* Danmarks Journalisthøjskole
* Roskilde Universitetscenter – Journalistuddannelsen
* Syddansk Universitet – Journalistuddannelsen
* Københavns Tekniske Skole – film- og tv-produktionsfolk og fotografer
* Medieskolerne i Viborg – film- og tv-produktionsfolk og fotografer
* IT-Universitetet i København
* Den Grafiske Højskole
* Designskolen i Kolding
* Danmarks Designskole i København
* Multimediedesign-uddannelser (udbydes en del steder)
* Aalborg Universitet – Humanistisk Informatik

Læs også:
Ukritiske, uengagerede og uvidende
De medie-monogame uddør
Medicin skal smage grimt – læring skal gøre ondt

0 Kommentarer