Lufthavnsgebyr for krigsdokumentar

Københavns Lufthavn kræver penge, når der bliver optaget scener til dokumentarfilm i lufthavnen. Dansk Journalistforbund vil nu klage.

Københavns Lufthavn kræver penge, når der bliver optaget scener til dokumentarfilm i lufthavnen. Dansk Journalistforbund vil nu klage.

KRIG. En regning på 2.500 kroner dumper ind hos journalist Mads Ellesøe. Han har været ude i Københavns Lufthavn for at filme en dansk soldat, der kommer hjem på orlov fra krigen i Afghanistan. Lufthavnen forlanger penge for "4 location".
Mads Ellesøe har tidligere optaget i lufthavnen, uden at det efterfølgende har udløst rudekonvolutter med krav om betaling.
»Jeg var ved at tabe både næse og mund. Jeg forstod ikke, hvorfor i al verden jeg skulle betale for at filme i lufthavnen,« siger Mads Ellesøe.

UNDRENDE KONTAKTER Mads Ellesøe pressechefen i Københavns Lufthavn, Søren Hedegaard Nielsen. Journalisten regner med, at der må være tale om en fejl. Men Søren Hedegaard Nielsen henviser til eventafdelingen, som tager sig af ikke-presserelaterede henvendelser.
»Hvis ikke det er presserelateret at lave en dokumentar til TV 2, som beskriver følgerne af, at Danmark er i krig, så ved jeg ikke, hvad der ellers skulle være presserelateret,« siger Mads Ellesøe.
Han undersøger sagen nærmere og finder ud af, at produktionsselskabet, Fridtjof Film, som han arbejder for, allerede har betalt 7.500 kroner for optagelser i lufthavnen i forbindelse med nogle andre film om Danmarks deltagelse i krig. En stor del af optagelserne er foregået ude i ankomsthallen, hvor der er offentlig adgang. Men reglerne om betaling er de samme for dokumentarfilm, uanset hvor i lufthavnen optagelserne foregår.
»Det ville jo svare til, at Københavns Kommune ville tage penge for, at man skulle filme på rådhuset i forbindelse med et valg,« siger Mads Ellesøe.
Han klager både mundtligt og via mail til eventafdelingen. Lederen af eventafdelingen, Bente Schmidt, skriver tilbage, at hun er uforstående over for kritikken. For at være imødekommende vil hun dog gerne sløjfe den seneste faktura på 2.500 kroner.
"Afslutningsvis må jeg dog bemærke, at vi ikke ændrer på vores regler om presserelaterede opgaver – hvorfor de næste gang vil blive opkrævet beløbet, hvis du får brug for en tilladelse herfra," skriver hun.

OM DET ER DOKUMENTARSERIEN Stripperkongens piger, tv-serien Livvagterne eller en dokumentar om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan, gør ingen forskel, forklarer pressechef i Københavns Lufthavn Søren Hedegaard Nielsen.
»Der står i vores regler, at vi opkræver lokationspenge i forbindelse med dokumentarfilm, spillefilm, reklamefilm og ikke-kommercielle film og fotooptagelser. Grunden til det er, at det ofte er mere tids- og ressourcekrævende for os end dag til dag-journalistiske henvendelser,« siger han.
Hvis Mads Ellesøe var blevet eskorteret rundt i lufthavnen, ville han bedre kunne forstå gebyret. Men det var ikke tilfældet her. Søren Hedegaard Nielsen peger på, at der er brugt en del tid på at behandle henvendelserne fra Mads Ellesøe.
Pressechefen mener ikke, at man kan beskylde Købehavns Lufthavn for at sætte gang i en udvikling, der generelt gør det sværere at producere dokumentarfilm.
»Modsat andre er vi underlagt nogle meget strikse sikkerhedskrav. Det er en helt anden boldgade at komme ind i en lufthavn end på en banegård eller et rådhus,« siger han.
Dokumentaristen Poul Martinsen har optaget adskillige gange i København Lufthavn uden nogensinde at blive opkrævet penge for det. Han har heller ikke været ude for det andre steder. Umiddelbart mener han ikke, at man skal finde sig i at betale for at optage til en dokumentar i en lufthavn.
»Jeg har svært ved at se distinktionen mellem journalistik og en god, grundig dokumentar. Jeg synes, at man skal protestere over det, og at Dansk Journalistforbund måske skulle gå ind i det,« siger han.
I Dansk Journalistforbund vil faglig konsulent Lone Amtrup nu rette henvendelse til Københavns Lufthavn for at få dokumentarfilm lige-stillet med andre journalistiske genrer.
»Der må ligge en forkert beslutning bag at kræve afgifter for at optage dokumentarfilm i lufthavn-en. Dokumentarfilm er præcis lige så vigtige som anden pressedækning og bør ikke pålægges gebyrer. Vi har i mange tilfælde set, at dokumentarfilm præger den offentlige debat,« siger hun. •

0 Kommentarer