LOVLØSHED

Også arbejdsminister Ove Hygum og statsminister Poul Nyrup Rasmussen fik en hilsen fra en enig flok DJ-delegerede på Nyborg Strand.

Også arbejdsminister Ove Hygum og statsminister Poul Nyrup Rasmussen fik en hilsen fra en enig flok DJ-delegerede på Nyborg Strand.

Det skete gennem en udtalelse, der gør opmærksom på, at freelancere og andre med løse ansættelsesformer bliver en stadig større del af arbejdsmarkedet. Men, at arbejdsmarkedspolitikken ikke tager højde for denne udvikling.

»Resultatet er, at mange freelancere havner i en retsløs situation, hvor tilfældigheder i lovgivningen og myndighedernes administration af regler får afgørende betydning for den enkeltes situation. Der er desværre mange eksempler på, at arbejdsgiverne misbruger freelancebegrebet til at omgå regler i såvel de kollektive overenskomster, som i lovgivningen. Arbejdsgivernes misbrug sker i ly af den lovløshed, som lovgivningen efterlader freelancere i,« hedder det blandt andet i udtalelsen.

På den baggrund opfordres regering og Folketing til at sikre freelancere og andre med løse ansættelser en ligeværdig behandling i lovgivning og kollektive aftaler.

0 Kommentarer