search

Lovforslag med døve ører

Justitsminister Lars Barfod skriver i en kronik, at offentlighedsloven er en af grundstenene i vores demokrati.

Justitsminister Lars Barfod skriver i en kronik, at offentlighedsloven er en af grundstenene i vores demokrati. Men hvorfor er lovforslaget om en ny offentlighedslov på nogle af de mest markante områder så i forslaget blevet til en glidebane for mere lukkethed?
Siden betænkningen om offentlighed i forvaltningen kom sidste år, har DJ's aktive medlemmer bidraget til debatten om en ny offentlighedslov med eksempler på, hvor det er problematisk at undtage aktindsigt i det politiske arbejde, når der er tale om eksempelvis betjening af ministre.

I vores høringssvar bad vi i DJ derfor ministeriet om at spidse pennen, så paragraffen om ministerbetjening ikke blot blev en gummiparagraf, der kan bruges til lukke døren til nogle af de mest væsentlige beslutninger i det offentlige, men at den netop åbner ind til det inderste rum, sådan som justitsministeren faktisk skriver i sin kronik.

I DJ gik vi til kommissionsarbejdet for at sikre mest mulig åbenhed, men med en forståelse for, at den offentlige forvaltning skal kunne arbejde i moderne strukturer, uden at alt arbejde er offentligt tilgængeligt. Dette skal dog ses i gensidig respekt for, at demokratiet har brug for mest mulig åbenhed om beslutningerne.

Efter at Justitsministeriet i lovforslaget har udlagt reglerne om ministerbetjening, er paragrafferne stadig ikke blevet klare eller stramme. Selv om der er forsøgt en vis indskrænkning af undtagelserne, er opgaven ikke lykkedes. Således vil interne faglige vurderinger, der indgår i ministerrådgivning, ikke blive omfattet af retten til aktindsigt sådan som et stort mindretal i kommissionsarbejdet havde krævet. Det kan skabe en glidebane for, hvad der betragtes som ministerbetjening.

Afvisning efter afvisning af dissenserne fra det store mindretal, der rent faktisk repræsenterer offentligheden – de egentlige brugere af loven – underminerer desværre de mange fremskridt, en ny offentlighedslov kunne have skabt.

Jeg er meget skuffet over, at ministeriet har været så blinde over for de nødvendige ændringer af ministerbetjeningsreglen, så der kunne skabes den nødvendige tillid til beslutningsprocessen. Tilsvarende er jeg skuffet over, at der slet ikke er taget højde for rækken af mindretalsdissenser.

Det er mig således stadig en gåde, at ministeren under overskriften "Mere offentlighed" kan præsentere en paragraf, der legaliserer lukkethed mellem to statsmagter, nemlig for udveksling af dokumenter mellem ministre og Folketingsmedlemmer i forbindelse med det lovforberedende arbejde – og dette i en tid, hvor en større og større del af det lovforberedende arbejde foregår via politiske forlig, der minimerer den indsigt offentligheden ellers har via Folketinget.

Jeg ser frem til, at alle Folketingets partier tager sig god tid til at løse den opgave, Justitsministeriet ikke har formået. Jeg går derfor også ud fra, at de mange løfter, der er givet på flere møder om både en grundig behandling og en bred opbakning i Folketinget bliver fulgt. Det indebærer, at Folketingsmedlemmerne skal lytte alvorligt til mindretallet og sikre, at loven kan overleve flere regeringer.

(PS: Læs også Journalisten.dk's eksklusive interview med justitsminister Lars Barfoed:  Vi begrænser åbenheden for at skabe kreativitet )

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen