Lover hurtigere svar på klager om aktindsigt

Efter pres fra ombudsmanden vil Statsforvaltningen svare hurtigere på klager om aktindsigt. Svartiden skal nedbringes fra 27 til 15 uger. »Uacceptabelt og meget uambitiøst,« siger Cavlingvinder Morten Pihl. Svartiden vil blive endnu lavere fremover, lyder svaret

Hvis du klager over en aktindsigtssag i en kommune eller region, så lander klagen på bordet hos Statsforvaltningen i Ringsted. Men her har mange klagesager fået lov at samle støv alt for længe.

Folketingets Ombudsmand har tidligere i år kritiseret, at den gennemstilige sagsbehandlingstid lå på 27 uger – altså over et halvt år.

”Dette er efter ombudsmandens opfattelse langtfra foreneligt med de hensyn, som offentlighedsloven bygger på,” skrev ombudsmanden før sommerferien i et brev til Social- og indenrigsministeriet, som Statsforvaltningen hører under.

I et svar fra Social- og indenrigsministeriet til ombudsmanden oplyser Statsforvaltningen nu, at institutionen har fastsat en ny målsætning.

”Målsætningen er, at der for de aktindsigtssager, der afsluttes i det sidste kvartal af 2015, skal være en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på højst 15 uger.”

»Uacceptabelt og meget uambitiøst«

Den nye målsætning vækker dog ikke udelt begejstring hos to af de journalister, som har kæmpet med de lange ventetider.

Jyllands-Postens graverjournalist Morten Pihl påpeger, at der i vejledningen til offentlighedsloven står, at myndighederne skal tilstræbe at bruge højst 40 arbejdsdage (8 uger) på sager om aktindsigt i selv de mest komplicerede tilfælde.

»Statsforvaltningen har nu har en målsætning om i gennemsnit at bruge næsten dobbelt så lang tid på sager om aktindsigt, som man maksimalt må bruge i selv de mest komplicerede sager ifølge vejledningen til loven,« siger Morten Pihl.

»Det er uacceptabelt og meget uambitiøst. På den måde underminerer man reelt et af de principper, som ombudsmanden igen og igen har påpeget: Nemlig at det er vigtigt med hurtige afgørelser i sager om aktindsigt, fordi sagerne hurtigt risikerer at blive uaktuelle,« tilføjer han.

Som tilsynsmyndighed er Statsforvaltningen ligesom Folketingets Ombudsmand dog ikke omfattet af offentlighedslovens generelle tidsfrister.

Social- og indenrigsministeriet og Statsforvaltningen henviser i deres svar til, at Folketingets Ombudsmand selv har en målsætning om maksimalt at bruge 15 uger på en klage i de mest komplicerede sager om aktindsigt.

Men hos ombudsmanden er der tale om en maksimal sagsbehandlingstid for de mest komplicerede sager. Hos Statsforvaltningen er der derimod tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle sager om aktindsigt.

»De sammenligner jo pærer og æbler. Det lyder lidt for smart,« mener Morten Pihl.

Ubrugelige svar

Hos JydskeVestkysten er journalist Rasmus Just heller ikke imponeret. Han har inden for de seneste år sendt to klager til Statsforvaltningen om afslag på aktindsigt i Region Syddanmark. I det første tilfælde var svartiden 11 måneder, og i en verserende sag forventer Statsforvaltningen at kunne give ham svar efter 15 måneder.

»Det er et fint skridt på vejen. Men det er langtfra nok. Jeg synes stadig, at 15 uger er for lang tid, det er jo næsten fire måneders svartid. Dermed er historierne og aktualiteten i dem ofte for længst kørt, når man får svar, selv hvis man får medhold i sin klage,« siger Rasmus Just.   

Han påpeger, at målsætningen kun taler om et gennemsnit på 15 ugers sagsbehandling i klagesagerne. Dermed vil mange sager vare væsentligt mere end 15 uger.

»I de sager, jeg har oplevet, har sagsbehandlingen trukket meget mere ud. Jeg har netop fået et svar fra Statsforvaltningen om, at jeg kan se frem til at få svar om tre måneder i en klage over en aktindsigt, som allerede er et år gammel,« siger Rasmus Just.

Dermed ender hans klage med at få en sagsbehandlingstid på 15 måneder i stedet for de 15 uger, som er Statsforvaltningens nye målsætning. Og Rasmus Justs klage tæller med i den nye opgørelse, da den vil blive afgjort i årets sidste kvartal.

I september 2014 søgte Rasmus Just aktindsigt i forhandlingerne om Region Syddanmarks budget. Han ville gerne se, hvilke indstillinger de forskellige partier var kommet med til mulige besparelser. Men det afviste regionen at give aktindsigt i.

Efter at have rådført sig med juridiske eksperter klagede Rasmus Just til Statsforvaltningen.

»Det er jo tale om en rimelig simpel sag. Det burde ikke tage så lang tid, men det skyldes jo nok mangel på ressourcer i Statsforvaltningen. Det er et system, der har spillet fallit, når det ikke kan betale sig at klage. Jeg klager kun af principielle årsager, for jeg kan ikke bruge svaret i praksis, selv hvis jeg får ret, når svaret kommer over et år senere,« siger Rasmus Just.

Det sene svar betyder, at han ikke ved, om han har ret til aktindsigt i de nuværende forhandlinger om det nye budget for 2016. Selv hvis han ender med at få ret, så betyder det sene svar også, at han ikke kan nå at bruge partiernes indstillinger fra sidste års budget som pejlemærker i sin dækning af de nuværende forhandlinger.

Ombudsmanden tager snart stilling

Statsforvaltningen vil ifølge svaret til ombudsmanden blandt andet forsøge at nedbringe svartiden ved, at der bliver ansat tre ekstra jurister ved Statsforvaltningens tilsynsmyndighed fra 1. oktober.  De skal ikke kun behandle sager om aktindsigt, men også andre tilsynssager.

Men ansættelserne vil, som det fremgår ifølge Social- og indenrigsministeriet: ”Alt andet lige vil det give mulighed for i endnu højere grad at prioritere tilsynssager om aktindsigt.”

Folketingets Ombudsmand har endnu ikke taget stilling til, om han finder den nye målsætning hos Statsforvaltningen tilfredsstillende. Ombudsmandsinstitutionen oplyser til Journalisten, at man vil tage stilling til sagen inden for de nærmeste uger.

Statsforvaltningen påpeger i skriftligt svar til Journalisten, at man med tiden forventer at kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne yderligere end de 15 uger, som er den nuværende målsætning.

”Målet er et udtryk for, hvad Statsforvaltningen vurderer er realistisk her og nu. Men vi har allerede iværksat tiltag, der fremadrettet skal nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere. Vi har blandt andet tilført flere ressourcer til området, og vi prioriterer disse sager før andre tilsynssager,” skriver Christian Vigh, afdelingschef i Statsforvaltningen. 

1 Kommentar

Klaus Jensen
8. SEPTEMBER 2015
Godt arbejde, hold presset.
Godt arbejde, hold presset.