Radio- og tv-nævnet: Loud kan skifte navn til 24syv

Loud kan skifte navn til 24syv, og Radio- og tv-nævnet giver grønt lys til, at Berlingske Media kan øge sin ejerandel i radiostationen

Det vakte stort postyr, da sløret blev løftet for de fremtidige planer med den udskældte DAB-kanal Radio Loud, og man i den forbindelse søgte Radio- og tv-nævnets tilladelse til at skifte navn til 24syv.

Men det står altså Loud frit for at tage det navn, lyder det fra Radio- og tv-nævnet.

”Nævnet bemærker i den forbindelse, at spørgsmålet om navn ikke er reguleret i programtilladelsen og ikke var en del af skønhedskriterierne i forbindelse med udbuddet.”

”Derfor er der ikke lagt vægt på radiokanalens navn ved tildeling af tilladelsen, og der er dermed ikke tale om en ændring, der kræver nævnets forudgående godkendelse,” står der i afgørelsen.

Kulturradio Danmark, der er selskabet bag Radio Loud, bad også om lov til, at Berlingske Media køber nogle af de andre ejere ud af Kulturradio Danmark, så Berlingske-koncernen øger sin ejerandel til 91 procent.

Den ændring har nævnet godkendt.

”Det afgørende for Radio- og tv-nævnet er, at programtilladelsen bliver overholdt, uanset om ejerforholdene skifter. Det er noget, vi er meget opmærksomme på, og som vi kommer til at følge særdeles tæt. Det er også derfor, at vi fastholder det særlige tilsyn med kanalen. Betingelserne i tilladelsen skal overholdes, og kravene til flow-radio må ikke udvandes af et eventuelt fokus på podcast fra Kulturradio Danmark A/S’ side. Derfor har vi opstillet nogle betingelser for afgørelsen, der skal sikre, at dette ikke sker,” udtaler nævnets formand, Søren Sandfeld Jakobsen, i en pressemeddelelse.

Anmodningen kom, i forbindelse med at Loud redegjorde for, hvordan man vil rette op på de punkter, som Radio- og tv-nævnet udtrykte usædvanligt hård kritik for.

Loud fik kritik for, at kanalen ikke lever op til sendetilladelsens krav om lytterinteraktion via hjemmeside og app, kanalens manglende tilstedeværelse ude i landet i forhold til nyheder og aktualitet samt ikke at have levet op til at indhente godkendelse fra nævnet, før der blev foretaget væsentlige ændringer.

Får nej til at droppe timenyheder

Nævnet satte på den baggrund radiokanalen under skærpet tilsyn, og den 19. oktober afleverede Loud en redegørelse for, hvordan man ville rette op på de kritisable forhold. I den forbindelse anmodede Loud om dispensation til at afvige fra timenyhedskravet.

Det giver Radio- og tv-nævnet ikke tilladelse til.

Kanalen har tidligere søgt om dispensation til at fravige krav om livesendinger på fladen, så formuleringen om livesendinger blev erstattet med ’nyproduceret indhold’, og nævnets afslag på anmodningen skal ses i det lys:

”Dette ligger i tråd med den tidligere afgørelse, hvor nævnet ikke godkendte dispensationsanmodninger vedrørende live-sendinger, og afspejler i det hele taget nævnets fokus på, at de forudsætninger og det grundlag, som Kulturradio Danmark A/S vandt udbuddet på i 2019, ikke langsomt ændres eller udvandes,” står der i afgørelsen.

Radio Loud havde også i sin redegørelse lagt vægt på, at man ville have fat i den ældre målgruppe af de 15-32-årige, men at man også gerne henvender sig til et lidt ældre publikum. Det har fået Radio- og tv-nævnet til at anvise den primære målgruppe.

Ellers godkendt med få bemærkninger

Loud havde i forbindelse med sin redegørelse til nævnet gjort klart, hvordan man vil rette op på de øvrige kritikpunkter om blandt andet lytterinddragelse og tilstedeværelse i hele landet, når det kommer til nyheds- og aktualitetsindhold.

Derudover har Loud redegjort for, hvordan man fremadrettet ikke vil foretage væsentlige ændringer uden nævnets godkendelse.

De planer og redegørelser har Radio- og tv-nævnet godkendt med enkelte bemærkninger, og Radio- og tv-nævnet godkender også, at Louds eftermiddagsflade fra 15 til 18 ikke kun består af et kulturprogram, men også af et krimiprogram, der sendes live fra 15 til 16.

Radio Loud har indtil 4. februar til at implementere ændringerne.

0 Kommentarer