LORRY I KAOS

EN TREDJEDEL AF JOURNALISTERNE På TV 2/LORRY Må FORLADE STATIONEN, FORDI BESTYRELSEN VIL HAVE ‘LUFT I BUDGETTET’. TILBAGE På REDAKTIONEN VIL DER VæRE 16 UDDANNEDE JOURNALISTER OG 12 PRAKTIKANTER.

EN TREDJEDEL AF JOURNALISTERNE På TV 2/LORRY Må FORLADE STATIONEN, FORDI BESTYRELSEN VIL HAVE ‘LUFT I BUDGETTET’. TILBAGE På REDAKTIONEN VIL DER VæRE 16 UDDANNEDE JOURNALISTER OG 12 PRAKTIKANTER.


Den 31. september har syv journalister fra TV 2/Lorry deres sidste arbejdsdag. Det svarer til en tredjedel af journalisterne på stationen, der må pakke deres taske, sige farvel og gå ud ad døren for sidste gang.
Alle syv har fået en frivillig aftrædelsesordning, der blev tilbudt efter et krav fra Lorrys bestyrelse om, at stationen til næste år skal have ‘luft i budgettet’.
Det betyder mere konkret, at stationen skal have to millioner kroner i overskud.
Lorrys direktør Dan Tschernia havde ellers lagt op til et underskud på to millioner, men det ville bestyrelsen ikke godkende og krævede i stedet, at budgettet blev forbedret med fire millioner kroner.
Bestyrelsens krav kom mildest talt som en overraskelse for medarbejderne, der ikke vidste, at voldsomme besparelser var i vente.
Medarbejderne ved stadig ikke, hvorfor stationen pludselig skal spare så voldsomt kun et år efter sidste sparerunde. De har fået forklaret, at bestyrelsen ikke vil have underskud på budgettet, men de har ikke fået at vide, hvad de to millioner kroners luft i budgettet nøjagtigt skal bruges til, og dermed heller ikke, hvorfor det er så nødvendigt, at de ekstra penge skal hentes.
“Vi har spurgt og spurgt og spurgt. Men vi har ikke rigtig fået nogen forklaring,” siger tillidsmand Tina Løvbom, der sammen med den stedfortrædende tillidsmand har forhandlet afskedigelserne ned fra 12 til syv. Blandt andet ved at få igennem, at alle medarbejdere fra næste år holder fem dages ‘mini-orlov’ uden løn.
Ti medarbejdere søgte om at få den frivillige fratrædelsesordning, som blandt andet betyder, at de, der siger farvel, får fuld løn i opsigelsesperioden plus en måned. Og samtidig får de en uges betalt efteruddannelse.
Faglig sekretær i Journalistforbundet Fred Jakobsen, der var med til de sidste forhandlinger, synes forløbet har været paradoksalt.
"Jeg forstår ikke, hvorfor det skulle være så nødvendigt at have så stort overskud. Og jeg mener, at ledelsen har underbudgetteret indtægterne til næste år. Vi har set på tallene, og der er en række indtægter fra tidligere år, som de ikke har regnet med, og det ville mindst have reddet én stilling. Men de var ikke til at rokke."
Medarbejderne er enige i, at ledelsen har budgetteret meget stramt, og blandt andet derfor nedlagde de arbejdet den 6. september.

Besparelse ikke underlig
“Det har været et meget, meget hårdt forløb, og jeg har sovet dårligt om natten. Det er ikke sjovt at sidde med sine kollegers skæbne mellem hænderne,” siger Tina Løvbom.
Hun er nærmest chokeret over, at forløbet er endt med, at syv journalister forlader stationen.
“Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi skal få det hele til at hænge sammen efter 1. oktober. Når de syv journalister fratræder.“
Medarbejderne på TV 2/Lorry er både forundrede og vrede over, at det har været nødvendigt at afskedige så mange ansatte, fordi de mangler en ordentlig forklaring på hvorfor.
Formanden for Lorrys bestyrelse Jørgen Juul mener derimod ikke, at det er spor underligt.
“Hvis ikke Lorry havde to millioner i overskud til næste år, så var der ingen penge at udvikle programmerne for. Vi skal ikke blande os i, hvad de bruger pengene til, men skal som bestyrelse bare sørge for, at stationen har penge til udvikling.“
– Men kan det ikke være lidt svært at udvikle og udføre nye ideer, når en tredjedel af stationens journalister er væk?
“Vi vidste godt, at besparelserne ville medføre fyringer, og det er altid ubehageligt. Men jeg er fuld af fortrøstning og tror, at direktøren sammen med medarbejderne kan få det bedst mulige ud af situationen.”
Dan Tschernia har dog ikke umiddelbart nogen løsning på, hvordan man imødegår problemet med manglen på journalister.
“Da vi startede i 1998 var vi 35 medarbejdere, og nu er vi op imod 100. Så på en eller anden måde må det lykkes os at finde en form, der passer til de muligheder, vi har nu. På en eller anden måde.”

Advaret på forhånd
Medarbejderne undrer sig ikke kun over bestyrelsens beslutning og den voldsomme besparelse. Også direktør Dan Tschernias handlemåde har fået medarbejderne til at undre sig.
Han var nemlig på forhånd blevet advaret om, at bestyrelsen ikke ville se et budget med underskud. Alligevel afleverede han et budget med et underskud på to millioner kroner.
– Var du overrasket over, at bestyrelsen krævede så voldsom en besparelse?
“Jeg vil ikke kritisere bestyrelsen, der er min arbejdsgiver. Men medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen har selv fortalt sine kollegaer, at han ikke sagde noget, da besparelserne blev besluttet, og jeg undrede mig over, at jeg ikke hørte ham mæle så meget som et ord,” siger Dan Tschernia.
Han sender dermed en del af ansvaret over i skødet på medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen, Jes Schrøder. Og det gør Jes Schrøder rasende.
“Jeg synes, det er tyndt, at han forsøger at tørre ansvaret af på mig. Det var en næsten enig bestyrelse, der stod bag beslutningen, som jeg var meget imod og stemte imod.”
“Jeg ringede til flere bestyrelsesmedlemmer i min fritid for at overbevise dem om, at den besparelse simpelthen var for voldsom.”
“Medarbejderne bakker mig op, og der er ingen af dem, der mistænker mig for at aftale skumle ting på plysforede restauranter. Den udtalelse fra ham tegner et billede af en direktør i vanskeligheder.”
Også Jes Schrøder undrer sig over, at Dan Tschernia lavede et budget med et millionunderskud.
“Jeg ved ikke, hvorfor Dan lavede det budget. Jeg har tænkt og tænkt og tænkt og er kommet frem til, at enten aner han ikke, hvad han foretager sig, eller også har han gjort det bevidst for at tirre bestyrelsen,” siger Jes Schrøder.
Han havde foretrukket, at bestyrelsen krævede et budget, der balancerede og derudover krævede af Lorrys ledelse, at de skulle finde alternative indtægtskilder, som for eksempel udlejning af studier og sponsorering af vejret, som andre regioner bruger og tjener en del penge på. Men det ville bestyrelsen ikke gå med til.

For mange praktikanter
Besparelserne giver, ud over afskedigelserne, et praktisk problem. Lorry har nu i alt 12 journalistpraktikanter, og efter afskedigelserne er der 16 uddannede journalister tilbage, hvis man fraregner ledelsen. Faktisk vil der fremover kun være 14 journalister, for to er ansat på kontrakter, der ikke vil blive forlænget.
Til sammenligning har TV2/Nord to praktikanter og omkring 20 journalister.
“Vi trænger i meget høj grad til at mindske antallet af elever, for vi har også ni av-assistentelever. I alt er det over en fjerdedel af staben,” siger Tina Løvbom.
Hun kan forudse problemer, når der skal laves vagtplaner, fordi flere af de 16 uddannede journalister er redaktører og værter.
Dermed vil det være stort set umuligt at undgå, at der ofte vil være flere praktikanter på vagt til at lave indslag end uddannede journalister.
“Det bliver helt givet praktikanter, der kommer til at stå for det meste i vores programmer i det næste stykke tid. Det kan man jo godt fundere lidt over.”
Ved sidste praktikrunde ansatte Lorry seks praktikanter, hvilket er markant flere end normalt. Det, synes flere medarbejdere, er yderst uheldigt.
“Det kunne ligne en tanke, at man ansatte så mange praktikanter lige op til, at vi pludselig skal fyre en række folk,” siger en medarbejder.
Dan Tschernia afviser dog, at der er nogen sammenhæng og forklarer, at stationen ansatte flere praktikanter, fordi de nye uddannelser var med i kampen om praktikpladser for første gang.
“Da vi ansatte dem, vidste vi ikke noget om besparelserne. Og vi ansætter ikke nogen nye praktikanter i næste runde.”

Klimaet forværret
Krisen har ikke ligefrem forbedret forholdet mellem ledelsen og medarbejderne, der i forvejen var ret anstrengt.
Medarbejderne lavede i begyndelsen af året en hvidbog, der var ment som oplæg til en diskussion om dårligt arbejdsklima. Men da direktør Dan Tschernia læste indholdet, blev han så ophidset, at han truede med at ringe til sin advokat.
Medarbejderne trak derpå hvidbogen tilbage for ikke at ødelægge muligheden for at tale med ledelsen om en løsning. Og efter et seminar blev det blandt andet besluttet, at en virksomhedskonsulent skulle hjælpe til for at få løst problemerne.
Virksomhedskonsulenten har i perioden op til fyringerne været på besøg på Lorry, men direktør Dan Tschernia har modsat sig, at hun laver en rapport om forløbet. Det er ellers kutyme ved den slags besøg. Og det gjorde hun også, da hun havde en tilsvarende opgave på TV2 Øst.
Dan Tschernia siger, at virksomhedskonsulenten er en procespsykolog, og at det netop er en proces mellem medarbejdere og ledelse, der skal sættes i gang.
“En rapport er en beskrivelse af en tilstand – ikke i sig selv en proces.”
Den beslutning er medarbejderne meget utilfredse med. Tillidsmand Tina Løvbom kalder det ‘uheldigt’, mens en anden medarbejder er mere direkte:
“Manden er rædselsslagen for, at det kommer frem, hvordan arbejdsklimaet reelt er her. Men det er meget skidt, at vi ikke får den rapport, for uden rapporten kommer vi ikke meget længere og kan ikke bruge forløbet til særlig meget. Især i denne her situation med fyringer havde vi brug for at få vasket tavlen ren, men det vil Tschernia altså ikke have,” siger en medarbejder.
TV 2/Lorry er den eneste region, der nu skal igennem besparelser, som medfører reduceringer i staben. Og med de laveste seertal blandt alle otte regioner bliver det hårdt arbejde for medarbejderne at få vendt den tendens.
“Fyringerne vil helt sikkert kunne ses på programmerne – og det skal også kunne ses. Den slags sker ikke ustraffet,” siger Tina Løvbom.
En anden medarbejder formulerer sig mere dramatisk.
“Lorry er på vej ud over kanten.”

0 Kommentarer