Lømstatistik: Flere fakta

Fremtidens lønstatistikker fra Dansk Journalistforbund skal suppleres med oplysninger om blandt andet pensionens størrelse, ferielængde og ansættelse uden højeste arbejdstid, så det bliver lettere at sammenligne arbejdspladser med forskellige ansættelsesvilkår.

Fremtidens lønstatistikker fra Dansk Journalistforbund skal suppleres med oplysninger om blandt andet pensionens størrelse, ferielængde og ansættelse uden højeste arbejdstid, så det bliver lettere at sammenligne arbejdspladser med forskellige ansættelsesvilkår.

Det løfte afgav hovedbestyrelsen til Organisationsgruppens Henry Thingvad, der efterlyste en mere reel lønstatistik. Til gengæld trak Organisationsgruppen sit forslag om, at en lang række af medlemmernes ansættelsesforhold skal omregnes til løn og medregnes i statistikken.

Næstformand Christian Kierkegaard medgav, at Organisationsgruppens forslag var relevant – men:

»Det er simpelthen ikke muligt at indsamle alle de relevante oplysninger om alle medlemmernes ansættelsesvilkår, omregne dem i penge og indregne dem i lønstatistikken,« påpegede Christian Kierkegaard. Han forklarede, at det ville kræve, at de udskrifter fra arbejdsgiverne, der i dag ligger til grund for statistikken, i fremtiden skulle suppleres med individuelle spørgeskemaer.

»Det vil gøre statistikken ubrugelig og uoverskuelig,« vurderede Christian Kierkegaard.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right