Løkkegaard-rapporten stemt igennem Europa-Parlamentet

Morten Løkkegaard-rapporten, som den bliver kaldt, er tirsdag middag blevet stemt igennem Europa-Parlamentet.

Morten Løkkegaard-rapporten, som den bliver kaldt, er tirsdag middag blevet stemt igennem Europa-Parlamentet.

Det er officielt en initiativbetænkning fra Kulturudvalget med undertitlen 'om journalistik og nye medier – dannelse af et offentligt rum i Europa', der blev vedtaget i Europa-Parlamentet i dag.

I rapporten foreslår politikerne blandt andet, at hjemmesiden Euronews udvider til at sende på alle EU-sprog og opfordrer medlemslandene til at oprette et specialiseret EU-kontor med ansvar for at forklare konsekvenserne af EU's politikker på lokalt, regionalt og nationalt niveau for borgerne.

De sociale medier er der mere skepsis omkring. Europa-Parlamentet skriver i deres pressemeddelelse:
»Selv om de sociale medier har et stort potentiale til at nå ud til de unge, gør MEP'erne opmærksom på, at deres pålidelighed som kilde til information ikke altid er tilstrækkeligt sikker, samt at de ikke kan anses for at være professionelle medier. Desuden kan den måde, som informationer behandles på, på de sociale medieplatforme i mange tilfælde give anledning til alvorlige brud på den journalistiske etik.«

Europa-Parlamentets understreger, at tv-kanalen EuroparlTV skal have redaktionel frihed og opfordrer til, at kanalens indhold stilles til rådighed for andre TV-kanaler og online medier.

Der var ikke opbakning i Europa-Parlamentet til Morten Løkkegaards omdiskuterede forslag om et særlig pressekorps, der skulle have penge af EU til at dække EU-stoffet. Så det forslag nåede aldrig til afstemning.

Betænkningen er nu overleveret til Kommissionen og skal ses som en opfordring. Det er derfor uvist, forslagene vil ende op som realiteter eller papirer i et arkiv.

0 Kommentarer