Lokaljournalister skal stå sammen

Journalister på ugeaviserne og de lokale dagblade har så meget til fælles, at de burde blive medlemmer af samme specialgruppe, lyder udspil. Men er dagbladsjournalisterne overhovedet interesseret?

Journalister på ugeaviserne og de lokale dagblade har så meget til fælles, at de burde blive medlemmer af samme specialgruppe, lyder udspil. Men er dagbladsjournalisterne overhovedet interesseret?

Bestyrelsen for Distriktsbladsgruppen i DJ, der organiserer omkring 130 journalister på ugeaviserne, foreslår nu at der oprettes en stærk fælles specialgruppe for lokaljournalister på tværs af ugeaviser og dagblade.

I dag er det helt almindeligt, at dagbladsjournalisterne sidder sammen med ugeaviserne – og leverer indhold til både dagblad og ugeavis. Og derfor er der ifølge formanden for Distriktsbladsgruppen, Henrik Rath Paulsen, behov for at organisere sig anderledes:

»Det vi laver i dag er i stigende grad journalistik til et mediehus, der placerer stoffet, hvor det er mest hensigtsmæssigt. I stedet for bare at se på udgivelsesfrekvens, er "lokaljournalistik" måske en mere oplagt fællesnævner,« mener Henrik Rath Paulsen.

De seneste år har de økonomisk trængte dagblade opkøbt ugeaviser på stribe. Et forsigtigt skøn lyder, at der for ti år siden var omkring 100 selvstændige ugeaviser. I dag er der kun omkring 40-50 tilbage. Senest har Politikens lokalaviser købt 12 ugeaviser i Sydjylland, mens der i Nordjylland blot er 10 uafhængige ugeaviser tilbage. Fusionerne har betydet, at dagbladsjournalisterne på lokalredaktionerne i stigende grad sidder sammen med ugeaviserne – og leverer indhold til både dagblad og ugeavis.

I Nordjyske Medier er det for eksempel almindeligt, at journalister skriver til både ugeavis og Nordjyske Stiftstidende – og at stoffet fra et medie genbruges af et andet.

Torben Duch Holm, fællestillidsrepræsentant for DJ-medlemmerne på Nordjyske Medier, vil ikke stille sig i vejen for et forum, hvor lokaljournalister kan mødes. Men han er skeptisk over for idéen.

»Vi har i forvejen specialgrupperne, kredsene og DJ. I stedet for at pleje særinteresser, synes jeg vi skal se på vores fælles interesser,« siger han.

Han tvivler på, at journalisterne på Nordjyskes ugeaviser og lokalredaktioner ønsker at bliver en del af en ny specialgruppe.

»Der er ingen, der har talt om det, og hvis man laver en specialgruppe for lokaljournalister, skal man så også lave en for redaktionssekretærer?,« spørger han.

Læs også det nye nummer af fagbladet Journalisten, som er rykket til Aabybro og omegn.

0 Kommentarer