Lokale netaviser svarer de store dagblade igen

De små lokale netaviser er ikke kvalificerede til mediestøtte, mener direktør for Danske Dagblades Forening Ebbe Dal. Uklædelig arrogance og faktuelt forkert, svarer netaviserne.

De små lokale netaviser er ikke kvalificerede til mediestøtte, mener direktør for Danske Dagblades Forening Ebbe Dal. Uklædelig arrogance og faktuelt forkert, svarer netaviserne.

På trods af at foreningen ikke engang har eksisteret i en uge, er Lokale Danske Netaviser allerede blevet kastet ud i deres første heftige debat. Modparten er direktør for Danske Dagblades Forening Ebbe Dal.

Han skriver i foreningens nyhedsbrev, at de små lokale netaviser ikke bør få den mediestøtte, de i debatten har bedt om. De kopierer historier fra de lokale dagblade og "er til fals for annoncørernes ønsker", lyder det.

"Det er imidlertid pointen ved mediestøtteudvalgets forslag, at driftsstøtte er for professionelle væsentlige medier, som kan tillægges en betydning i den redaktionelle fødekæde og i den offentlige debat," skriver Ebbe Dal.

Han mener, at de lokale dagblade, der er hans medlemmer, lever op til det.

Budskabet har vakt harme på de små netredaktioner. De angriber i skarpe vendinger Ebbe Dal for desperat at forsvare sine døende medlemmers sidste livsgrundlag:

"Med uklædelig arrogance er Ebbe Dal gået til angreb på de små netaviser. Uklædelig, for han har ikke noget at have arrogancen i. Tværtimod burde han være lidt mere ydmyg end storskrydende, når man ser på den branche, han repræsenterer," skriver redaktør for Svendborgs Netavis, Frede Jakobsen.

Han mener, at anklagerne om at planke historier og please annoncører i mindst lige så høj grad kan rettes mod de lokale dagblade. Den samme pointe har Allan Aistrup fra Kjerteminde Avis. Han undrer sig over, at Ebbe Dal pludseligt kalder dem uprofessionelle, fordi de er internetbaserede aviser:

"Set herfra er Ebbe Dals udfald særlig besynderligt, for igennem en lang årrække har vores 133 år gamle avis været medlem af hans forening. I den periode lød der mærkværdigvis ingen indvendinger mod det tilskud, avisen hvert år modtog på linje med alle andre aviser. Dengang var der to journalister på Kjerteminde Avis. Nu er vi flere og laver fuldstændig det samme, bare med en moderniseret netdistribution," skriver Allan Aistrup.

1 Kommentar

Jørgen Burchardt
8. NOVEMBER 2011
Re: Lokale netaviser svarer de store dagblade igen

Vi er vist alle enige om, at udgivelser af kvalitet skal have støtte. Kravet om 5 ansatte kan imidlertid være en forkert indikator. Der findes udgivelser af meget høj kvalitet, måske endda den højeste, som  ikke vil kunne få støtte efter det kriterie.

Således vil videnskabelige tidsskrifter - elektroniske som papirbårne - ikke kunne få støtte efter 5-ansatte kriteriet selvom de er skrevet af landets notorisk største eksperter. De skriver nemlig ofte deres indlæg uden at få honorar, men det har jo intet med publikationernes kvalitet at gøre.

Om igen. Der må findes nogle bedre eller flere kriterier, så også kvalitetsudgivelser udenfor de store avisers kreds kan få støtte.

mange hilsener

Jørgen Burchardt

formand for Foreningen af Danske Videnskabsredaktører