»Lokal-journalistikken har ikke den respekt i journalistkredse, den fortjener«

Claus Krogh er ny ansvarshavende chefredaktør for Politikens Lokalaviser. Han vil højne niveauet i lokalkjournalistikken med mere kildekritik, flere kilder på historierne og et dybere spadestik. Men: »Aviserne bliver ikke kortere, og vi har ikke nogen planer om at ansætte flere,« siger han

Claus Krogh, som siden 2011 har været ansvarshavende chefredaktør for Lokalaviserne Østjylland, sætter sig fra august i chefstolen for alle Politikens Lokalaviser. Det betyder, at han nu har ansvaret for 88 lokale ugeaviser og 68 websider.

Han har tidligere fortalt Journalisten om sine høje ambitioner for lokaljournalistikkens fremtid. Vi har spurgt, hvad han vil gøre, når det nu er ham, der bestemmer.

Du har udtalt i pressemeddelelsen, at du vil medvirke til at højne det redaktionelle niveau. Men hvordan vil du gøre det?
»På nogle af aviserne sidder de én journalist med ansvaret for hele avisen. Det drejer sig altså om måske 10 siders stof, som vedkommende skal producere. Derfor kan det være svært at sikre, at niveauet er lige højt i alt, hvad man laver. Det vigtigste er, at vi skal prioritere vores kræfter. Vi skal forsøge at lave flere tokildes-historier, da der har været en tendens til kun at spørge én kilde. Det lyder banalt, men det giver journalister en anledning til at højne niveauet, når de ved, hvilke krav der stilles til dem,« forklarer Claus Krogh.

Men hvordan vil du gøre det? Vil du ansætte flere, eller bliver avisen kortere?
»Aviserne bliver ikke kortere, og vi har ikke nogen planer om at ansætte flere. Opbygningen af avisen bliver heller ikke ændret. Men vi har planer om, at det, vi laver, skal være mere målrettet. Vi skal ikke være mikrofonholdere. Vi har for eksempel tidligere lavet mange historier om, at byrådet beslutter at spare nogle millioner. Her har fokus været, hvad byrådet beslutter. Jeg vil gerne, at vi fremover ser mere på konsekvensen af, at der bliver sparet. Det handler om at komme et spadestik længere ned. Det har vi alle forudsætninger for,« siger han. 

Betyder det, at I skal være mere kritiske i det, I laver?
»Vi skal hele tiden være kritiske. Det er vi også. Men mange af læserne er jo ligeglade med, at kommunen sparer penge. De vil vide, hvor det sker, og hvad konsekvensen bliver. Der er ikke mange medier i Danmark, som når helt derud, hvor vi gør. Så vi har en unik mulighed for at nå ud til læserne i lokalområdet. Det skal vi benytte os af,« understreger Claus Krogh.

Er der andre ting, som du vil ændre på lokalaviserne?
»Nu har jeg nævnt det politiske. Men vi skal også fortælle om det liv, der leves i lokalområdet. Det gør vi allerede, men det skal vi blive endnu bedre til. For eksempel skal vi fortælle mere om de arrangementer, der foregår, så folk får lyst til at møde op. Det er vigtigt, at vi fastholder det element,« siger Claus Krogh.

Du har tidligere nævnt, at du gerne vil højne etikken på lokalmedierne. Er det også en ting, som du vil tage fat på i dit nye virke?
»Jeg synes allerede, at vi er nået meget langt. Lokaljournalistikken har ikke den respekt i journalistkredse, den fortjener. Mange af de ting, vi laver, er rigtig god journalistik. I dag er der rigtig mange dygtige journalister ansat på de lokale ugeaviser,« siger han. 

Hvad er det for nogle udfordringer, som lokaljournalistikken står over for?
»Den kritiske journalistik er for en del avisers vedkommende først rigtig kommet til de seneste år. Det skal vi blive ved med at udvikle. Vi har efterhånden en unik position i forhold til at nå ud til lokalområderne. De regionale dagblade rækker ikke så langt ud, som vi gør. Det forpligter, for vi er ofte de eneste, der gør det,« fastslår Claus Krogh.

1 Kommentar

Ulrik Bachmann
22. AUGUST 2014
Næsten komisk at der så her
Næsten komisk at der så her er tale om en enkilde-historie. Men nok om det.