LOGRENDE VAGTHUNDE

JOURNALISTEN fik Den Berlingske Journalistpris for at være en arrig vagthund, men ved overrækkelsen lignede vi mere logrende hunde - det er sjovt at få ros for at give ris ...

JOURNALISTEN fik Den Berlingske Journalistpris for at være en arrig vagthund, men ved overrækkelsen lignede vi mere logrende hunde – det er sjovt at få ros for at give ris …

I vanlig selvpromoverende mediestil vil vi gerne fokusere på en for os særlig begivenhed i det nye årtusinde. Vi har fået ros …
»Vi belønner et medie, der har udmærket sig ved fornyelse og dristighed,« sagde Berlingske Tidendes chefredaktør, Peter Wivel, da han den 3. januar overrakte JOURNALISTEN Den Berlingske Journalistpris.
»JOURNALISTEN får årets pris på grund af bladets stærke fagkritiske linje. Det samlede indtryk viser os et indflydelsesrigt medlemsblad, der ikke er gået i selvtilfredshedens fælde, men som tværtimod er en arrig vagthund over for en branche, der bruger mange kræfter på at kritisere andre, men få på at kritisere sig selv,« sagde Peter Wivel til redaktionens fem medlemmer, som lige præcis den dag mest lignede fem logrende vagthunde.
»Det er godt, at JOURNALISTEN uforfærdet tramper ind i spinatbedet og skriver om medieforhold, som medierne selv sjældent tager op. Denne journalistik har gjort JOURNALISTEN til et meget læst forum for en debat om journalistisk uafhængighed og faglig selvkritik. Kritikken rammer i sagens natur ofte mediernes chefredaktører, herunder ikke mindst mig selv, men det tager vi redaktører næppe skade af,« sagde Peter Wivel, som ikke lagde skjul på, at han ofte havde lyst til at gå i rette med bladet.
»Det kan for alle parter, redaktører og journalister selv, være helsebringende at opleve, hvordan det er at få ørerne i maskinen,« mente Peter Wivel, som håbede, at vi med anerkendelsen vil fastholde den kritiske linje.
Det skal vi nok. For i bund og grund er vi arrige …
Og vi må skuffe DRs Christian S. Nissen, som til Berlingske Tidende har udtalt, at han håber, prisen vil formilde JOURNALISTEN.

0 Kommentarer