Løfter om større åbenhed

Danskerne skal have lettere ved at få indblik i forvaltningens arbejde. Det siger statsminister Anders Fogh Rasmussen, der nu lover, at Offentlighedsloven skal revideres.

Danskerne skal have lettere ved at få indblik i forvaltningens arbejde. Det siger statsminister Anders Fogh Rasmussen, der nu lover, at Offentlighedsloven skal revideres.

"Jeg vil målbevidst arbejde for ændringer af Offentlighedsloven, så pressens og offentlighedens indsigt i den offentlige forvaltning bliver nemmere og videregående end i dag." Sådan faldt ordene, da statsminister Anders Fogh Rasmussen i begyndelsen af maj gav svar på Ekstra Bladets tiltale om mere åbenhed i forvaltningen. I årevis har blandt andre journalister presset på for at få Offentlighedsloven fra 1970 revideret. Loven var sidst til revision i 1985, og efterfølgende er den ifølge pressejurist Oluf Jørgensen blevet svækket af forskellige undtagelser. Dertil kommer, at loven slet ikke inddrager informationsteknologien og dermed muligheden for at få aktindsigt i for eksempel databaser og elektroniske postlister. Oluf Jørgensen glæder sig derfor over Anders Fogh Rasmussens løfter. "Statsministerens udmelding er meget positiv og forpligtende for regeringen. Det er et klart signal om, at der skal ske forbedringer af offentligheden i forvaltningen," siger Oluf Jørgensen. Også Journalistforbundet er tilfreds med statsministerens klare udmeldinger. "Det er en tiltrængt revision. Hvis vi sammenligner med Sverige, er der behov for, at den offentlige adgang til den danske forvaltnings arbejde bliver både nemmere og smidigere," siger Mogens Blicher Bjerregård, formand for Journalistforbundet. Ansøgninger syltes De problemer, der hidtil har været med aktindsigt, er ikke bare løst med en revision af Offentlighedsloven. Det hand-ler i lige så høj grad om, hvordan myndighederne forvalter loven. "Anders Fogh Rasmussen sender nu et vigtigt signal om, at forvaltningen skal respektere loven og ikke sylte ansøgninger om aktindsigt, som det ellers jævnligt sker," siger Oluf Jørgensen. Sammen med Henriette Schjøth, Syddansk Universitet, Nils Mulvad, DICAR, og Simon Andersen, RUC, har Oluf Jørgensen udarbejdet et notat om

Offentlighedsloven. Notatet er sendt til regeringen og indeholder en opfordring til at revidere loven. I notatet slår de fire desuden til lyd for en forenkling af klagegangen i sager om aktindsigt. I dag skal der klages gennem de normale klagesystemer på de områder, hvor der søges om aktindsigt, for eksempel til Naturklagenævnet. "Vi har brug for et Offentlighedsnævn, som alene tager sig af aktindsigt, og som har pligt til at behandle sagerne hurtigt. Når de demokratiske spilleregler er sat ud af kraft, skal klagesystemet reagere hurtigt. For eksempel viser Farum-sagen, hvor galt det kan gå, når systemet reagerer meget, meget langsomt," siger Oluf Jørgensen.

Læs også: Ubegrundede afslag i gabestok

0 Kommentarer