Løfte om højere tempo i klagesager om aktindsigt

Først lovede Statsforvaltningen at nedbringe svartiden fra 27 til 15 uger. Men efter pres fra ombudsmanden nedbringes svartiden yderligere i klagesager om kommuner og regioners afslag på aktindsigt. ”Positivt, at der nu bliver strammet op,” siger ombudsmanden

Journalister har de seneste år skullet vente alt for længe på et svar, hvis de har klaget over afslag på en aktindsigt i kommuner eller regioner.

Det er Statsforvaltningen, som behandler disse klager, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været helt oppe på 27 uger. Altså lidt over et halvt år.

Men efter pres fra Folketingets Ombudsmand forventer Statsforvaltningen nu, at den fra sommeren 2016 kan nedbringe sagsbehandlingstiden til normalt højst otte uger i selv de mest komplicerede sager.

”Det er en hjørnesten i den nye offentlighedslov, at sager om aktindsigt skal behandles hurtigt. Det gælder også klagesager, for ellers giver det ikke meget mening at klage over afslag. Derfor er det positivt, at der nu bliver strammet op i Statsforvaltningen,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Ombudsmanden gik ind i sagen i foråret på baggrund af en konkret klage, hvor Statsforvaltningen havde været syv måneder om at behandle en klage over en kommunes afslag på aktindsigt.

Det fik ombudsmanden til før sommerferien at rejse spørgsmålet om de lange sagsbehandlingstider i aktindsigtssager over for Social- og Indenrigsministeriet, som har det overordnede ansvar for Statsforvaltningen.

Ikke nok at nedbringe gennemsnitlig svartid

I første omgang lovede Statsforvaltningen i september at nedbringe den gennemsnitlige svartid fra 27 til 15 uger.

Et fint skridt på vejen, men langtfra nok, lød det dengang fra JydskeVestkystens journalist Rasmus Just. Han benytter sig flittigt af aktindsigt som arbejdsredskab og har oplevet svartider på over et år fra Statsforvaltningen i klager over afslag på aktindsigt fra Region Syddanmark. 

»Jeg synes stadig, at 15 uger er for lang tid, det er jo næsten fire måneders svartid. Dermed er historierne og aktualiteten i dem ofte for længst kørt, når man får svar, selv hvis man får medhold i sin klage,« sagde Rasmus Just dengang til Journalisten.

Ombudsmanden fandt heller ikke svaret tilfredsstillende. Derfor har Statsforvaltningen nu opsat den nye målsætning om normalt højst otte ugers sagsbehandlingstid (40 arbejdsdage) i selv de tungeste sager.

Det er også den tidsfrist, som gælder i offentlighedsloven, men de myndigheder, som behandler klagesagerne (Statsforvaltningen og Folketingets Ombudsmand) er ikke omfattet af de almindelige tidsfrister i loven.  

Statsforvaltningen har derfor valgt at opstille samme målsætning om maksimalt otte ugers sagsbehandling, som Folketingets Ombudsmand selv arbejder med.

Svartiden kan stadig nå op på 15 uger

I praksis kan svartiden hos både Statsforvaltningen og ombudsmanden dog nå op på 15 uger og stadig overholde målsætningen. Målet om otte ugers sagsbehandlingstid gælder nemlig først, når sagen er ”fuldt oplyst”.

Her er ombudsmandens egen praksis, at der må gå maksimalt fire uger (20 arbejdsdage) med at lave en forundersøgelse og stille spørgsmål til de relevante myndigheder i de mest komplicerede sager.

Dertil kommer, at myndighederne har en tidsfrist på tre uger (14 arbejdsdage) til at svare på spørgsmålene. Derefter har ombudsmanden eller Statsforvaltningen så et mål om at behandle sagen på maksimalt otte uger.   

0 Kommentarer