search

Løntilskud sender kommuner på støtten

"Jeg har følt min ansættelse ydmygende, og finder den samtidig etisk uforsvarlig, da jeg tager arbejdet fra rigtige stillinger, nødvendige opgaver og i sidste ende fra mig selv" Sådan

"Jeg har følt min ansættelse ydmygende, og finder den samtidig etisk uforsvarlig, da jeg tager arbejdet fra rigtige stillinger, nødvendige opgaver og i sidste ende fra mig selv"

Sådan lyder en central passus i et nødråb fra et medlem, der indefra har set, hvordan begrebet job med løntilskud ikke bare har den modsatte effekt end tiltænkt, men simpelt hen i stigende grad sender kommunen på støtten. Medlemmet, der ønsker at være anonym, fortsætter:

"Siden 1. januar har jeg dagligt siddet på kontor sammen med blot én enkelt lønansat og flere dygtige ansatte i løntilskud som jeg selv. Til trods for at der ifølge beskæftigelses-lovens § 62 højst må være én i løntilskud for hver 5 ordinært ansatte. Det har været lige omvendt."

Jeg undrer mig over, om beskæftigelsesministeriet og kommunerne er de eneste, der endnu ikke for alvor har opdaget, hvordan job med løntilskud virker inden for hele den offentlige sektor. Hvis denne udvikling fortsætter, ender hele det kommunale system med at blive sendt på støtten af støttet arbejde. Det kan godt være, det er billigt lige nu og her, men på ikke ret langt sigt kan det blive en katastrofe for vores offentlige arbejdspladser og dermed vores velfærdssamfund, at energien langsomt men sikkert hives ud af den offentlige sektors centralnervesystem, nemlig de medarbejdere, der skal skulle udvikle den.

Det, der skulle have været en hjælp i en kortere periode for arbejdsløse, der ikke lige kunne få fodfæste, er blevet et åg. Det er også et langt større åg i den offentlige sektor end i den private, nemlig af den simple årsag, at det er "gratis" for det offentlige at ansætte i job med løntilskud, for det her handler om at flytte den samme pose penge fra den ene offentlige kasse til den anden.

En privat virksomhed skal trods alt selv hoste op med en større løndel, for her skal en person i sådan et tilskudsjob nemlig have fuld overenskomstmæssig løn. Tænk hvis det samme kunne blive gældende i den offentlige sektor – så tror jeg faktisk, at den enkelte kommune ville tænke mere langsigtet og se en ansat med job i løntilskud som en investering. Faktuelt bliver 35 procent af job med løntilskud i den private sektor til egentlige job, mens det kun er 18 procent i den offentlige sektor.

Endnu et incitament kunne hentes fra videnpilotordningen, hvor arbejdsgiveren får karantæne, før en ny kan ansættes. Med en sådan karantæneordning vil det blive mere fordelagtigt at følge en periode med støttet arbejde op med en egentlig ansættelse.

Når nu beskæftigelsesministeren har fokus på dagpenge og aktivering, vil jeg anbefale et langt større fokus på det menneskelige aspekt samtidig med, at der bliver taget to følgende konkrete initiativer: Ledige i job med løntilskud skal på fuld overenskomstmæssig løn i den offentlige sektor, og så skal sådanne job tælle med i optjening af dagpengeret.

Disse initiativer vil til sammen bringe den enkelte i løntilskud endnu nærmere et "almindeligt og anstændigt arbejde" – og pludselig ville det måske give mening for mange flere at få tilskud i en kortere periode, kommunerne ville slippe for at komme på støtten, og vi vil hurtigere få færre på overførselsindkomster. Det er en god investering!

 

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen