Lønnen stiger – men ulighed vokser

Efter tre år med faldende løn er den gennemsnitlige realløn steget med 1,2 procent sidste år. Det skyldes blandt andet lav inflation og lønstigninger til kommunikationsfolk. Men uligheden blandt DJ-medlemmer vokser
06.02.2014 · 13:49

Tre år i træk gik kurven den gale vej – reallønnen for DJ-medlemmer faldt. Men i 2013 stoppede lønfaldet.

Det viser Dansk Journalistforbunds lønstatistik, som offentliggøres i morgen og sendes ud til alle medlemmer med det trykte Journalisten i næste uge.

Statistikken er baseret på indberetning af 5.617 ansatte medlemmers lønudvikling i perioden oktober 2012 til oktober 2013.

Tallene viser, at lønnen steg med 1,9 procent. Fratrukket inflationen på 0,7 procent giver det en fremgang i reallønnen på 1,2 procent.

»I de forrige tre år har vi haft reallønsnedgang, men nu har vi en yderst beskeden inflation på 0,7 procent, og det giver fremgang i reallønnen,« forklarer faglig konsulent Flemming Reinvard.

Den stillingsgruppe, som har oplevet den største lønstigning, er producenter med en gennemsnitlig lønstigning på knap 5 procent. Faktisk viser tallene, at der er størst lønstigninger til de bedst lønnede.

Flemming Reinvard mener, det er en kedelig tendens i tiden, som skinner igennem i lønningerne.

»En gennemsnitlig informationschef med en løn på 52.000 kroner har fået 2,1 procent i lønstigning, redaktionschefer med 47.000 kroner i snit har fået 4,1 procent, og producenter med 54.000 kroner har fået 5 procent mere. I den anden ende har en gennemsnitlig forlagsredaktør med 37.000 kroner fået 0,7 procent, og en fotograf med 29.000 kroner er steget med 1,1 procent,« siger han.

De procenttal, han nævner, skal fratrækkes inflationen på 0,7 procent.

Mest på netmedierne

Målt på medietype ligger netmedier i top med en stigning på 4,7 procent efterfulgt af organisationsblade med 3,6 procent. Privat fotografisk virksomhed har opnået den mindste stigning – blot 0,2 procent. Når inflationen fratrækkes, er der altså sket et fald i realløn for de selvstændige fotografer.

Gennemsnittet bliver trukket op af stigninger på især kommunikationsområdet, imens lønudviklingen blandt journalister på dagblade og distriktsblade ligger på ca. 1,5 procent.

I København kan medlemmerne notere en noget større stigning i den reelle lønstigning end i resten af landet. Lønstigningen i København er 2,1 procent, mens den er 1,4 procent i resten landet.

»For medlemmerne uden for de store byer er der ikke mange alternative jobmuligheder, så for dem handler det mere om at holde fast i jobbet end om reelle lønstigninger,« siger Flemming Reinvard.

I år er der ingen forskel i lønstigningen mellem mænd og kvinder. Begge køn er steget 1,9 procent.

Under 2009-niveau

Blandt medlemmerne var der frem til og med 2009 en reallønsfremgang på typisk 1,5-2,0 procent. Så kom finanskrisen – og samlet set er reallønnen i dag 0,3 procent under 2009-niveau.

Flemming Reinvard påpeger, at tallene er udtryk for et groft gennemsnit af alle DJ-medlemmer.

»Mange har ikke oplevet fremgang i reallønnen i lang tid.«

Tallene siger heller ikke noget om nedskæringer, som ikke handler om grundløn og personlige tillæg. Det kan for eksempel være kortere ferie, nedsat funktions- og genetillæg eller afskaffelse af støtte til indkøb af arbejdsredskaber.

»Der kan sagtens være forringelser, som ikke lige præcis er gået ud over lønnen,« siger Flemming Reinvard.

Kommentar

Seneste jobopslag

Pressesekretær til Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet
Ansøgningsfrist: 07.04

Projektleder til Politiken Live

Politiken Live
Ansøgningsfrist: 07.04

Ingeniøren søger dagsordensættende journalist

Ingeniøren
Ansøgningsfrist: 02.04

Sjælden journalist-stilling er ledig

Sjællandske Medier
Ansøgningsfrist: 26.03

Senior Presserådgiver til KMD

KMD
Ansøgningsfrist: 15.04

Communication and Program Manager (barselsvikariat)

Unicef Danmark
Ansøgningsfrist: 01.04

Journalist til folkekirken.dk - barselsvikariat

Folkekirken.dk
Ansøgningsfrist: 26.03

Brandredaktør P1 og DR2

DR
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune
Ansøgningsfrist: 31.03

Digital redaktør til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Ansøgningsfrist: 26.03

BUPL søger en kreativ pressemedarbejder med skarpt politisk blik til vikariat

BUPL - BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
Ansøgningsfrist: 28.03

Kommunikationschef til Red Orangutangen

Red Orangutangen
Ansøgningsfrist: 05.04

TV MIDTVEST søger kreativ og effektiv webklipper

TV MIDTVEST
Ansøgningsfrist: 15.04

Kommunikatør til A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS)

A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
Ansøgningsfrist: 22.03

TV2 ØSTJYLLAND søger redaktør

TV2 Østjylland
Ansøgningsfrist: 02.04

DIREKTØR - DANSK JOURNALISTFORBUND

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 07.04

SPECIALKONSULENT TIL STRATEGISK KOMMUNIKATION OG RELATIONSARBEJDE

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Ansøgningsfrist: 29.03

Kommunikationsmedarbejdere

Københavns Universitet
Ansøgningsfrist: 22.03

Magasinlayouter til Djøfbladet

DJØF
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef

HR Navigator
Ansøgningsfrist: 01.04

Fagbladet Folkeskolen søger journalist

Fagbladet Folkeskolen
Ansøgningsfrist: 27.03