Lockout mod hele den finske presse

Forhandlingerne om en ny overenskomst i Finland er gået så meget i hårdknude, at journalisterne har varslet strejke og arbejdsgiverne lockout

Et strejkevarsel fra det finske journalistforbund, der berører 2.300 journalister på alle dagblade og nyhedsbureauet FNB, har nu fået mediearbejdsgiverne til at svare igen med lockout af alle journalister på medier under arbejdsgiverforeningen Mediernas Centralförbund (MC).

Lockouten træder i kraft 20. maj, og den betyder, at der hverken er arbejde eller løn til de lockoutede medlemmer.

Finlands Journalistforbund har protesteret mod lockouten, fordi den kun rammer medlemmer af det finske journalistforbund, ikke medarbejdere organiseret i andre forbund.

Parterne mødes til nye forhandlinger i dag.

0 Kommentarer