Lobbyister klager over større lukkethed i EU

Det er blevet sværere at få fingre i dokumenter fra EU efter mange år med mere åbenhed, mener lobbyisterne i Bruxelles ifølge ny undersøgelse.

Det er blevet sværere at få fingre i dokumenter fra EU efter mange år med mere åbenhed, mener lobbyisterne i Bruxelles ifølge ny undersøgelse.

Lobbyister i Bruxelles bruger et stykke hen ad vejen samme researchmetoder som journalisterne, når de skal sætte sig ind i politiske sager. Og ligesom journalisterne er de afhængige af åbenhed i EU-systemet, for at kunne udføre deres arbejde.

Men den åbenhed er aftagende, føler lobbyisterne ifølge en undersøgelse, lavet af konsulentfirmaet ComRes. Kun 14 procent af de adspurgte lobbyister betragtede Ministerrådet som meget/delvist transparent. Det er i Ministerrådet, regeringernes repræsentanter sidder.

For de to andre EU-instansers vedkommende – Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen – ser det lidt bedre ud med åbenheden. Men tendensen er nedafgående begge steder.

I 2009 mente 71 procent, at Europa-Kommissionen var meget/delvist transparent, i 2011 var tallet faldet til 40 procent. Tilsvarende lød tallet for Europa-Parlamentet på 87 procent i 2009, hvilket faldt til 64 procent i 2011.

ComRes tager årligt et grundigt kig på lobbyisternes vilkår. Undersøgelsen for 2011 bygger på besvarelser fra 146 professionelle lobbyister fra hele Europa – både fra industrien, fra organisationer og fra tænketanke.

0 Kommentarer