LO-penge i DR-radio

Selvom radio- og tv-loven forbyder DR og TV 2 at sende programmer, der har fået tilskud fra fagforeninger, har DR lavet en 1-årig co-produktionsaftale med et radio-produktionsselskab, der er ejet af LO.

Selvom radio- og tv-loven forbyder DR og TV 2 at sende programmer, der har fået tilskud fra fagforeninger, har DR lavet en 1-årig co-produktionsaftale med et radio-produktionsselskab, der er ejet af LO.

Programmet, vi lige har sendt, var en co-produktion mellem Danmarks Radio og Net-Produktion A/S. Sådan vil det jævnligt lyde i radioen efter udsendelserne på P1 i DR i det kommende år. P1 har nemlig lavet en aftale om at få produceret 9 dokumentarprogrammer a 50 minutter og 24 forbrugermagasiner a 45 minutter i samarbejde med produktionsselskabet Net-Produktion A/S. En enestående aftale, der også betyder, at de co-producerede udsendelser, efter de er sendt i DR, senere kan blive udsendt på en lang række lokalradioer. Og den slags aftaler skal lytterne selvfølgelig gøres opmærksomme på. Derfor den lille speak efter udsendelserne. Hvad lytterne ikke kan vide er, at det er LO, der står bag Net-Produktion A/S. Det er nemlig LO, der ejer alle aktierne i det knap et år gamle produktionsselskab, der er et af fem datterselskaber under A/S A-pressen. I bestyrelsen sidder medie-sværvægtere som Ingolf Gabold, Keld Veirup og filminstruktøren Lotte Svendsen sammen med Thorkild E. Jensen fra Metal og Bjarne Salomonsen, der er direktør i A-pressen. Og den konstruktion gør aftalen endnu mere enestående. Den gør det nemlig muligt for LO og DR at samarbejde – på trods af radio-tv-lovens § 73 stk. 5, som siger: Der må ikke udsendes programmer, hvortil der er ydet tilskud af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller af politiske partier eller religiøse bevægelser. En paragraf, der ellers på tv-siden satte en brat stopper for et ellers stadigt stigende samarbejde mellem fagbevægelsens produktionsselskaber og DR TV og TV 2, sidste år i august, efter DR TV havde sendt programmet ‘Hærværksgeneralerne'. En udsendelse om Ri-Bus-konflikten, produceret af Mediehuset i Svendborg, der ejes af SiD. Udsendelsen blev i medierne stærkt kritiseret for at være et partsindlæg i sagen, som netop skulle for retten, og var ikke alene produceret med direkte tilskud fra SiD, men også tilrettelagt af den journalist, som under konflikten havde lavet de fritstillede chaufførers blad. Den diskussion satte fokus på lovligheden af, at både DR og TV 2 i årevis til en relativ billig minutpris havde købt store, kostbare dokumentarprogrammer, produceret med tilskud fra mediepuljer især fra LO og SiD. Blandt andet det meget omtalte dokumentar-program ‘Made in Denmark' om Cheminovas eksport af sprøjtegifte til Sydamerika. Ulovligt DR TVs daværende redaktionschef i TV Fakta, Jørgen Ramskov, erkendte i den efterfølgende debat, at indkøbet af udsendelsen ‘Hærværksgeneralernene' ikke var i overensstemmelse med radiolovens § 73, stk. 5, men forklarede at DRs hidtidige fortolkning – som i øvrigt lå på linie med TV 2s – var clearet med myndighederne. »Fortolkningen indebar, at vi alene skulle anlægge redaktionelle kriterier, når vi indkøbte et færdigproduceret program. Finansieringen, der lå forud, var ikke en del af beslutningsgrundlaget,« sagde Ramskov i august sidste år og konkluderede: »På baggrund af sagen med 'Hærværksgeneralerne' har vi gennemgået loven, og vi er af den opfattelse, at den hidtidige fortolkning ikke er holdbar. Vi skal beklage det skete, og på denne baggrund vil DR TV ændre sin hidtidige praksis.« Dog tilføjede han, at sagen burde give overvejelser om, hvorvidt loven burde ændres eller i det mindste præcisere, hvad hensigten var: »Det kan ikke have været lovens intention, at DR TV for eksempel ikke kan sende 'Pelle Erobreren', fordi SiD har ydet tilskud til produktionen.« Men med den nye fortolkning af lovens tekst, var der med ét lukket en dør, som adskillige produktioner ellers var på vej ind af. De er kommet alvorligt i klemme, da de er sat i gang med direkte tilskud fra fagbevægelsen. Flagskib i fare En allerede færdig tv-udsendelse fra LOs medieprojekt TV94 om krisen i den lokale og regionale presse, kan ikke længere afsættes, selvom DR TV erklærede sig interesserede, da udsendelsen var på idéplan. »Mens det blev produceret, udviklede fortolkningen i DR sig til ugunst for programmet. Og vi har lagt helt åbent frem, at den er produceret med tilskudsmidler fra LO. Så som loven fortolkes nu, kan det hverken sendes i DR eller TV 2. Men det er ærgerligt, at det ikke er en almindelig journalistisk vurdering, der afgør, om et program skal sendes eller ej,« siger Ole Hjortdal, som dengang var leder af TV94. Projektet er nu lukket. I dag er han administrerende direktør i Net-Produktion A/S. Et langt større projekt er også i alvorlig fare for at strande. I anledning af LOs 100 års jubilæum i år, satte organisationen allerede for tre år siden flere store kulturelle aktiviteter i gang. Flagskibet skulle være en tv-serie i otte afsnit om den danske arbejderbevægelses 100-årige historie. Til at lave den hyrede LO den erfarne journalist Jørgen Pedersen fra DRs dokumentargruppe og det selvejende produktionsselskab GEKKO. Midlerne til produktionen, der koster tæt ved de 10 mio. kr., kommer fra LOs jubilæums-fond. Og netop den finansieringsform er nu blevet et problem for serien, der er færdigproduceret i næste måned, og som TV 2 ellers var interesseret i at købe og sende efter at have kvalitetsvurderet de første afsnit. Men som loven tolkes nu, kan ingen af de store public service-stationer sende serien. Og måske står loven over for en revision. I hvert tilfælde vil de politiske medieordførere bag medieforliget diskutere en eventuel revision af sponsoreringsbestemmelserne i radio- og tv-loven, når de mødes den 3. juni.

Juridisk smuthul

Imens har radioen åbenbart fundet et smuthul. DRs jurister fortolker nu loven sådan, at bare der ikke direkte er tilskud til produktionen fra for eksempel fagbevægelsen eller en arbejdsgiverorganisation, så er loven overholdt. »Problemet med 'Hærværksgeneralerne' var, at SiD direkte havde skudt midler ind i produktionen,« forklarer advokat i DR, Jørgen Franck. Men i det her nye produktionsselskab er der jo ikke andre penge end fagbevægelsens. Er det så ikke tilskud? »Hvem, der ejer aktierne, blander vi os ikke i,« svarer advokat Jørgen Franck. Og det er man glad for i fagbevægelsen. Den nye direktør i A-pressen, der tidligere var adm. chef i LO med ansvar for medieudviklingen, Bjarne Salomonsen, siger: »Selvfølgelig kan det virke suspekt, at vi bruger omkring 95 mio. kr. om året på medier uden at forlange noget igen. Men vi har en pligt til at skabe debat om vigtige samfundsspørgsmål – hvis debatten dør, så dør fagbevægelsen.« »I dag er hverdagen så opsplittet. Vi ser alle noget forskelligt i tv – derfor er det vigtigt indimellem at sætte dagsordenen, som vi for eksempel gjorde det med 'Made in Denmark'. Det bredte sig til alle medier – og alle kunne snakke med om et vigtigt problem,« siger Bjarne Salomonsen. Af de 95 mio. kr. bruges omkring de 60 mio. til dagbladet Aktuelt, mens Net-Produktion A/S får cirka 12 mio. kr., som skal udmøntes i tv- og radioproduktioner.

Usædvanlig aftale

Producenten Michael Bove har ansvaret for radiodelen i Net-Produktion, og han er en meget glad mand, efter aftalen med DR er kommet i land. Selv har han arbejdet i DR i 14 år og har i høj grad trukket på sin erfaring med DR-systemet, da den usædvanlige aftale skulle strikkes sammen. P1 skyder to lønnede medarbejdere ind i en redaktion på fem mand, som skal holde til hos Netproduktion. Al teknik foregår i DR – også produktionen af det arbejdsmarkedsfaglige magasin, Fag-X-Pressen, som kun skal sendes på lokalradionettet. Ved at sælge studietid og teknikbistand åbner der sig måske på den måde en fremtidig niche for DR, hvor overgangen til ny teknik kan overflødiggøre en del teknikere. Og studietiden skal der bestemt ikke spares på i co-produktionerne, siger Michael Bove. »Hvis det her projekt skal lykkes, så skal vi konkurrere på kvalitet – ikke på lave produktionspriser. Vores medarbejdere får utroligt gode produktionsvilkår – for eksempel med fem dages studietid til en enkelt dokumentar. Det er den eneste måde, at vi kan blive et kvalificeret udviklingsalternativ til DR – og det er, hvad vi gerne skulle blive.« Og den form for alternativ skræmmer ikke DR, tværtimod har redaktør for P1s dokumentar- og dagredaktion, Thomas Haugaard, taget imod det nye initiativ med åbne arme. For den normale minutpris får han nu dækket et behov for krævende udsendelser. »Det er første gang, vi laver aftaler med produktionssselskaber på radioområdet, men vi har jo en trend i hele DR, der peger på, at vi skal lægge flere produktioner ud i byen. Det er det, vi nu prøver af, og vi er sgu også nødt til at tænke anderledes. Jeg tror, det kan blive en god fornyelse. En tiltrængt vitalisering af et ellers lukket system,« siger Thomas Haugaard og afviser, at der er økonomiske incitamenter til initiativet. »Vi er ikke afhængige af de penge, og det redaktionelle ansvar ligger stadig her i huset. Hvis vi ikke er tilfredse, så er vi ikke forpligtede til at sende udsendelserne.« At det er LO, der står bag Net-Produktion bekymrer ikke Thomas Haugaard: »Vi har ikke tilknytning til LO, men til et produktionsselskab. Selvfølgelig kan jeg godt forstå, hvis folk er bekymrede for, om vi vil gå på akkord med det redaktionelle, men det giver vi altså ikke køb på. Det er så dybt indbygget i vores tænkemåde.«

0 Kommentarer