Live-reportage fra DJ’s delegeretmøde

Dansk Journalistforbund indleder i dag dets to-dage Delegeretmøde, hvor man blandt andet skal diskutere forbundets vision, strategi og handlingsprogram. Journalisten.dk dækker mødet løbende.

Dansk Journalistforbund indleder i dag dets to-dage Delegeretmøde, hvor man blandt andet skal diskutere forbundets vision, strategi og handlingsprogram. Journalisten.dk dækker mødet løbende.

Delegeretmødet, som holdes hvert andet år, bliver især præget af de seneste dages drama om næstformandsposten, hvor først Lars Werge overraskede ved at stille op som ny kandidat i fredags og Fred Jacobsen allerede om lørdagen valgte at trække sig.

Efterfølgende meldte Didde Elnif sig igen på banen til hovedbestyrelsen, hvorved der bliver kamp om pladserne i HB.

Men ellers handler Delegeretmødet hovedsageligt om at diskutere DJ's mission og vision samt strategi for de kommende år.

På dagsorden er blandt andet, hvordan man hindrer ulønnet arbejde samt sikrer aftaler for mellemledere, som er uden for eksisterende overenskomster. Desuden vil det blive diskuteret, hvordan man inddrager de sociale medier i diskussionen om presse- og kommunikationsetik samt hvordan man udarbejder en globaliseringsstrategi.

Dertil kommer en række forslag til lovændringer; eksempelvis om DJ skal have nyt navn. Samt forslag om afskaffelse af Fagligt Forum og afholdelse af FagFestival hvert år. Og videre indgår blandt andet et forslag om tidsfrist for valg af delegerede, bijobberi og den såkaldte Safety Fund.

Alle større beslutninger vil løbende blive omtalt her på Journalisten.dk i løbet af i dag og i morgen, ligesom det næste nummer af fagbladet Journalisten bringer reportager fra Delegeretmødet.

Se endvidere vores omfattende tema om Delegeretmødet 2011, hvor alle artikler og indslag er samlet.

1 Kommentar