Lisbeth Knudsen: Indtjeningen halter

To måneder inde i 2008 kan Lisbeth Knudsen konstatere, at annonceomsætningen ligger under det forventede. I et interview med Journalisten.dk siger hun, at der skal skæres i bemandingen.

To måneder inde i 2008 kan Lisbeth Knudsen konstatere, at annonceomsætningen ligger under det forventede. I et interview med Journalisten.dk siger hun, at der skal skæres i bemandingen.

Situationen er på ingen måde katastrofal. Der er heller ikke tale om krise eller noget, der ligner. Endnu.
Men godt er det langtfra.
Indtjeningen i årets første måneder ligger nemlig et væsentligt stykke under det ønskede – eller forventede, som det hedder i business-sprog.
Og ifølge koncernchef i Det Berlingske Officin bliver de kommende måneder meget afgørende for hele 2008.
»Vi havde forventet, at vi kunne holde annonce-omsætningen i 2008, selv om regeringen og Nationalbankens økonomer forventer lavere vækst i år. Men som det ser ud i januar, så har annoncekonjunkturerne ikke holdt. Og det ser ud til, at februar også bliver lavere.«
Hvor alvorligt er det?
»Det er svært at sige endnu. For spørgsmålet er, om det her blot er en ventepositon for de store annoncører, som betyder, at man slipper det hele løs i marts-april, eller er det her en nedsmeltning, som kommer til at vare på længere sigt. Og som vil påvirke dagbladene generelt. Det er endnu ikke til at sige. Men da vi har den største del af markedet med Det Berlingske Hus, så bliver vi naturligvis følsomme over for det,« siger Lisbeth Knudsen til Journalisten.dk.
Hun ønsker ikke at oplyse, hvor meget under niveau indtjeningen ligger, men fremtiden er langtfra lys: »Vi undgår ikke besparelser i 2008 og reduktion i bemandingen i år. Det har jeg sagt allerede sidste år, at det vil være vores situation i 2008. Vi kigger nu på omkostningsreduktioner for at kunne forbedre vores økonomiske position.«

Hvor meget sparekravet forstærkes af de nye dårlige annoncetal for januar og februar, sætter hun heller ikke tal på. Til gengæld gør hun opmærksom på, at tilbageflytningen til sommer fra de midlertidige lokaler i Titangade på Nørrebro til Pilestræde i sig selv indebærer en mulighed for at ændre på arbejdsgange og medarbejdersammensætningen. Det nyrenoverede hus skal blandt andet rumme både Urban, Berlingske Tidende, Erhvervsbladet, B.T., Weekendavisen og BNY.
»Omkostningsreduktionerne kommer til at hænge meget sammen med sammenflytningen i Pilestræde og omstruktureringen af organisationen. På den måde kan vi nedbringe bemandingen,« siger Lisbeth Knudsen og understreger, at det ikke specielt bliver på den journalistiske side.
»Det er hele vejen rundt.«

Kan der sættes et procenttal på?
»Det kan jeg ikke give dig.«
Men kan det klares ved naturlig afgang – eller bliver det nødvendigt med fyringer?
»Det kan jeg ikke svare dig på nu, fordi noget her også afhænger af udviklingen i annoncekonjunkturerne, og at vi også skal udvise rettidig omhu, hvis det viser sig, at annonceudviklingen ikke holder det, vi har forventninger til i 2008.«

Et af problemerne for Det Berlingske Officin er, at den britiske ejer af koncernen, Mecom, stiller krav om en væsentligt højere overskudsgrad, end tilfældet var tidligere.
Allerede da Mecom Europe i 2006 købte Orkla Media og dermed også Det Berlingske Officin, var meldingen, at tallene på bundlinjen skulle rettes op i hele koncernen. Og hvor Orkla Media ofte blot talte om afkastprocenten, som i øvrigt løbende blev sat ned, så har formanden for Mecom Group plc., David Montgomery, haft helt anderledes gik på overskudsgraden. En overskudsgrad, som han mener, skal op på 18-20 pct. – eller mere. Endda i løbet af blot få år.
I et interview med Reuters i marts 2007 sagde David Montgomery således følgende:
»Danmark begyndte med en forholdsvis lav overskudsgrad på omkring fem procent, som vi nu håber vil blive fordoblet i den første periode og siden bringe hele gruppen op på 15 pct. eller mere i løbet af nogle år.«
Med andre ord, så vil Montgomery have overskuddet i Det Berlingske Officin tredoblet. Blandt andet derfor blev spareplanen med nedlæggelsen af 350 stillinger sat i søen i Det Berlingske Officin sidste år.
Der er dog ikke meget, der tyder på, at det vil lykkes at nå Montgomerys mål lige med samme.
»Jeg kan ikke svare på, hvornår det nås. Men det er vores forpligtelse alle steder at forsøge at bidrage så meget som muligt til et godt økonomisk resultat. Og det vil også være vores bestræbelser i Danmark,« siger Lisbeth Knudsen.

(opdateret) 

0 Kommentarer