Lisbeth Knudsen forventer afklaring inden februar

Efter et usædvanligt pres fra utilfredse investorer trak David Montgomery sig i efteråret som topchef for Mecom og Berlingske Media. Siden har der været magtkamp i ejerkredsen og talt om frasalg. Lisbeth Knudsen forventer dog en afklaring før februar.  

Efter et usædvanligt pres fra utilfredse investorer trak David Montgomery sig i efteråret som topchef for Mecom og Berlingske Media. Siden har der været magtkamp i ejerkredsen og talt om frasalg. Lisbeth Knudsen forventer dog en afklaring før februar.

Usikkerheden om Mecoms fremtid er dog langt fra afklaret og dermed er medarbejderne i Berlingske Media også optaget af udviklingen.

Mecom-ledelsen har godt nok lovet, at man inden 1. februar vil have den ny ledelse på plads. Men så sent som den 23. december blev der sået alvorligt tvivl om Mecom-imperiets fremtid i Financial Times. Blandt andet påpegede avisen, at de fortsatte problemer med at finde en afløser for David Montgomery har skabt alvorlig bekymring blandt investorerne.

Samme dag skrev the Guardian, at indflydelsesrige investorer nu kritiserede Montgomery for selve måden han drev hele den hollandske del af Mecom-koncernen.

Og i dag følger dagbladet Børsen så op på historierne og påpeger atter, at Mecoms fremtid er usikker med henvisning til en ny rapport om Mecom, hvor den britiske investeringsbank Collins Stewart skriver om risikoen for "et ledelsestomrum" hos Mecom: "Det skaber en usikker baggrund for investorerne," er bankens vurdering.

Ifølge the Telegraph er der dog også positive takter. Mecom roses af Collins Stweart for at have betalt af på gælden og stå stærkere end tidligere.

Samtidig har David Montgomery angiveligt anmodet bestyrelsen om, at få lov til at blive. Flere af de mange investorer, som i september pressede ham til at gå af, har nemlig i mellemtiden solgt deres ejerandele fra. Og det ændrede pludselig fuldstændig på magtforholdene og enkelte begyndte at spekulere i et comeback til Montgomery.

Hvad der reelt kommer til at ske, er dog stadig et åbent spørgsmål. Koncernchef i Berlingske Media, Lisbeth Knudsen, siger til Journalisten.dk, at "der ikke er noget nyt endnu".

»Men inden månedens udgang er det stadig forventningen, at der sker noget,« udtaler Lisbeth Knudsen.

Om det også kan betyde yderligere frasalg er ligeledes uvist. I de senere år har der dog været en klar tendens til at sælge fra for at få råd til at holde liv i de resterende dele af Mecom-koncernen. Blandt andet solgte man hele Tysklands-delen fra, en tredjedel af de norske besiddelser og flere hollandske besiddelser.

Mecom tæller dog stadig medievirksomheder i Danmark, Norge, Polen og Holland. 

0 Kommentarer