Lisbeth Knudsen får større ansvar

En helt ny ledelse for Det Berlingske Officin er snart på plads. David Montgomery siger til Journalisten.dk: »Vi taler om dage«. Arne Ullum og Peter Lindegaard er i spil som ny koncerndirektør. Lisbeth Knudsen får ansvar for alt indhold i hele koncernen.

En helt ny ledelse for Det Berlingske Officin er snart på plads. David Montgomery siger til Journalisten.dk: »Vi taler om dage«. Arne Ullum og Peter Lindegaard er i spil som ny koncerndirektør. Lisbeth Knudsen får ansvar for alt indhold i hele koncernen.

Slutspillet om den fremtidige ledelse af Det Berlingske Officin er i fuld gang. Om blot nogle dage afsløres det, hvem der skal være ny koncernchef for den samlede mediekoncern efter Lasse Bolander, der i august måned forlod posten efter godt et år.

»Jeg tror, vi taler om dage – ikke uger,« siger øverste chef i Mecom David Montgomery til Journalisten.dk med tilføjelsen, at det bliver 'i begyndelsen af november'. Dermed signalerer han, at det teoretisk set allerede kan blive i morgen fredag.

Endnu er kabalen ikke endeligt faldet på plads – i hvert fald ikke officielt. Men ifølge Journalisten.dks oplysninger står valget nu mellem nuværende administrerende direktør for Berlingske Tidende Peter Lindegaard samt ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på B.T. Arne Ullum. Og meget taler for en helt ny ledelsesstruktur, hvor der bliver plads til begge. I hvert fald er ønsket at fastholde Peter Lindegaard, såfremt Arne Ullum rykker helt til tops. Derfor kan der også blive tale om helt nye titler, som følge af en anderledes og ny måde at fordele magten på.

Tidligere i processen har der tillige været personer uden for Berlingske-koncernen i spil, erfarer Journalisten. Blandt andet har David Montgomery benchmarket Peter Lindegaard med andre centrale topchefer i den danske mediebranche, som anses for yderst kompetente i driften af store medievirksomheder, og som allerede har vist stor indsigt i hele den økonomiske side.

De synes nu alle at være filtreret fra.

David Montgomery siger da også til Journalisten.dk, at man nu 'bestræber sig på at finde en ny koncernchef internt'.

Om det bliver Peter Lindegaard eller Arne Ullum, synes til gengæld at være et åbent spørgsmål. Arne Ullum har et usædvanligt godt forhold til David Montgomery. De taler samme sprog og deler den samme rå stil. De kan tilmed tale lige ud af posen til hinanden uden at ryge op gennem loftet.

Peter Lindegaards styrke er, at han har en kanon kommerciel erfaring. Han har tilmed en meget betydningsfuld forståelse for salg og kunders måde at reagere på. Og lige så stærk Lisbeth Knudsen anses for at være på det journalistiske område, lige så stærk er Lindegaard på det kommercielle.

At det har taget adskillige måneder at beslutte sig for de interne kandidater skyldes delvist, at Arne Ullum har været på seks ugers rejse i Vietnam og først kom hjem til Danmark den 2. november. David Montgomery har naturligvis ikke ventet på at diskutere ledelsesstrukturen med interne og eksterne kandidater til Ullums hjemkomst, men slutspillet har først kunnet gå i gang i denne uge.

Enkelte kilder antyder dog, at der stadig er kandidater uden for Officinet på tale, men den tror man ikke længere på internt.

Når det gælder ansvarshavende chefredaktør for Berlingske Tidende Lisbeth Knudsen, så er hun tiltænkt en styrket position med ansvar for alt indhold på alle platforme i hele Det Berlingske Officin.

Hun er allerede den eneste chefredaktør i Det Berlingske Officin, som sidder med i koncernledelsen. En position, som i sig selv er en anerkendelse af hendes journalistiske tæft, og den rolle skal efter alt at dømme udbygges.

Selv siger Lisbeth Knudsen: »Det må du spørge Montgomery om« med et efterfølgende langt grin …

»Jamen, jeg har ikke nogen kommentarer til noget, før de forskellige brikker er faldet på plads omkring organisationen. Jeg siger ikke noget om noget,« udtaler hun.

I andre lande, hvor Mecom Group ejer medieselskaber, opererer man dog med begrebet landechef. Og det kan meget vel tænkes, at Lisbeth Knudsen får en tilsvarende rolle.

Spørger man David Montgomery, om Lisbeth Knudsens plads i koncernledelsen reelt betyder, at hun i fremtiden har ansvaret for al journalistik produceret i Det Berlingske Officin, sender han bolden tilbage til Lisbeth Knudsen:

»Spørg hende. Hun vil forklare det,« siger David Montgomery.

Læs også om om de nye planer for Berlingske:

0 Kommentarer