Lisbeth K.: Bøder til medier vil være en katastrofe

Bøder er lig med statslig indgriben i pressefriheden, mener administrerende direktør for Berlingske Media Lisbeth Knudsen. Det kan blive starten på en glidebane.

Bøder er lig med statslig indgriben i pressefriheden, mener administrerende direktør for Berlingske Media Lisbeth Knudsen. Det kan blive starten på en glidebane.

Lisbeth Knudsen kommer Dansk Journalistforbund (DJ) til undsætning. Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ, tog i sidste uge kraftig afstand fra forslaget, støttet af et politisk flertal, om bl.a. at indføre bødestraf for grove krænkelser af presseetikken. Men Berlingskes chefredaktør Lisbeth Knudsen mener, forslaget giver uheldige associationer til lande, der har en helt anden demokratisk standard end Danmark.

Bedømmelse af mediernes etik er ikke op til politikerne, men mediebrugerne, mener hun.

"Det er det enkelte medie, som viser sin etiske standard eller mangel på samme ved villigheden til at korrigere fejl klart og tydeligt for læserne, lytterne eller seerne. Det er medieforbrugerne der kontant, kan vælge mellem god og dårlig etisk moral," skriver Lisbeth Knudsen i sin blog på berlingske.dk.

Hun understreger, at medierne frivilligt er gået med til at spille efter Pressenævnets regler.

"Hvis politikerne griber ind i denne frivillige selvjustits, hvor går så grænsen for andre indgreb i uafhængige mediers pressefrihed? Helt galt går det for politikerne, der også mener at Pressenævnet, som en slags særdomstol skal kunne idømme bøder," skriver Lisbeth Knudsen.

Direktøren for Berlingske Media melder sig med sin blog i koret af de mediefolk, der i kraftige vendinger kritiserer de nye toner fra Christiansborg. I sidste uge anklagede blandt andet Jørn Mikkelsen fra Jyllands-Posten politikerne for at overse, at flere medier allerede har besluttet sig for, at bringe alle rettelser på side to og altså ikke kan klandres for at gemme dem væk.

Medierne kan fint klare det selv og staten skal blande sig udenom, mener Lisbeth Knudsen.

"Hvis man lovgivningsmæssigt vil gribe ind i redigeringen af det enkelte medie, og hvis det enkelte medie skal kunne pålægges bøder af Nævnet, så må staten overtage ansvaret som smagsdommer på de presseetiske standarder, og domstolene må overtage forvaltningen af dem. Det vil i forhold til pressefriheden være en katastrofe."

2 Kommentarer

Steen Ole Rasmussen
21. SEPTEMBER 2019
Med valget af Jakob Ellemann som leder af V får udtrykket, semifeudale tilstande i dansk politik fornyet indhold.
Steen Ole Rasmussen
16. JANUAR 2012
Re: Den fjerde magt er katastrofen!

Når man tænker på, hvor mange illegitime og lyssky forbindelser der er og har været mellem den afgåede regering, den nuværende opposition og stort set hele den kommercielle medieverden, dvs. når man for alvor har gjort sig bevidst, hvor mange aldeles forkastelige former for alliancer og samarbejde der er mellem de markedsfundamentalistiske kræfter, der også sidder på italesættelsen af den politiske dagsorden, og oppositionen i folketinget til regeringen, ja så kan man godt forstå, hvorfor den gode redaktør Knudsen er imod, at der skal indføres en slags kontrol med medierne ud fra nogle lidt mere ædle kriterier og hensyn, end dem hun forfølger. For de former for magtmisbrug, som hendes eget medie gør sig skyld i hver dag, er selve forudsætningen for den uorden, som hun repræsenterer.

Fra den dag, hvor det stod klart, at VKO havde tabt sit flertal, har jeg gjort opmærksom på, at den siddende regerings mulighed for at føre en anden politik afhænger af, om den formår at sætte sin egen dagsorden. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, med de medier vi har: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-157.pdf

Regeringen kan ikke styre medierne, og det skal den heller ikke, men den kan sætte nogle strengere etisk funderede og lovfæstede restriktioner op for, hvilke metoder den fjerde magt kan benytte sig af, med sine konstante forsøg på at sætte den lovgivende, dømmende og udøvende magt ud af spillet, her hvor det ikke er de kommercielle mediers egen regering der sidder ved pinden.

 Den måde som det politiske spil har udfoldet sig på de sidste ti år, har afsløret en medieverden som et uforpligtet og autarkt fænomen i forhold til samfundets almindelige, mere traditionelle legitime former for magtudøvelse.

Pseudoproblemer, løgn, slemt kommercialiserede interesser er sneget ind "som om" de var udtryk for det sande, den sande folkelighed, de sande interesser: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-87.pdf

Forsøget på at begå justitsmord på den siddende statsminister, som samtlige medier deltog i forrige og sidste år, er beviset på, at man forlængst har begået kollektivt karakterselvmord i medieverdenen, med dette slet skjulte forsøg på at dømme en politiker med italesættelsens og løgnens midler.

At de selv samme medier i går fandt en dommer eller to, der synes, at det er alt for omkostningsfuldt for samfundet, at en kommissionsundersøgelse skal anbringe det juridiske ansvar for svineriet, ja det illustrerer endnu en gang, hvor meget panik, der er hos Ritzau og alle bureauernes prosselytter.

Vi får ikke et velfungerende demokrati, før kommunikationen bliver uafhængig i forhold til de alt for kommercielle interesser, de gamle politiske grupperinger, levebrødspolitikerne i 2. 3. og 4. familieled, deres semifeudale forankring i samfundet, osv.

Søg videre på "den herskende orden" og se fx i min bog "Realitetens konflikt versus konfliktens realitet", der i aller højeste grad hander om medier og mangel på etik i den itallesatte orden.

mvh Steen