LILLE LØNSTIGNING

Freelancere er steget i løn, men ikke så meget som de fastansatte. Dansk Journalistforbund har endnu en gang spurgt freelancerne, hvor meget de tjener.

Freelancere er steget i løn, men ikke så meget som de fastansatte. Dansk Journalistforbund har endnu en gang spurgt freelancerne, hvor meget de tjener. Dette års svar skal dog tolkes varsomt, da den frivillige undersøgelse kun havde en svarprocent på 53, men alligevel:

En selvstændig freelancer tjente ca. 30.800 kr. efter omkostninger. Det er omkring 2000 kr. lavere end en fastansats bruttoløn med pension. Lønmodtager-freelancere – omkring halvdelen af gruppen – tjente ca. 27.100. I denne gruppe var en tredjedel berørt af ledighed, og var gennemsnitligt ledige i 35 procent af tiden.

Den gennemsnitlige freelancer er 45 år gammel og har været freelancer i ni år. Den gennemsnitlige arbejdsuge er 36 timer, men deraf kan kun 26 timer faktureres.

Halvdelen af freelancerne arbejder som journalister, mens resten er spredt ud på andre stillingsgrupper.

0 Kommentarer