Ligestilling blandt nyuddannede journalister

Ligestillingen er nu for alvor slået igennem blandt nyuddannede. I praksis kommer næsten lige så mange nyuddannede kvinder i beskæftigelse som mænd, og de er lige så gode til at forhandle deres første løn.

Ligestillingen er nu for alvor slået igennem blandt nyuddannede. I praksis kommer næsten lige så mange nyuddannede kvinder i beskæftigelse som mænd, og de er lige så gode til at forhandle deres første løn.

Det fremgår af Dansk Journalistforbunds såkaldte dimittendstatistik, der for tredje år i træk viser samme tendens.

Lønstatistikken for oktober 2009 indeholder 119 førstegangsdeltagere blandt de medlemmer, der var dimitteret fra en uddannelse i perioden mellem 1. okt. 2008 og 1. oktober 2009. Heraf var 55 kvinder og 64 mænd.

Men mens kvinderne sidste år fik en anelse mindre end mændene, får de i år en anelse mere. Der er dog tale om så marginale forskelle, at der sagtens kan være tale om statistiske tilfældigheder. Kvindernes gennemsnitsløn er på 31.615 kroner og mændenes 31.240 kroner.

Startlønnen for et nyuddannet medlem af Dansk Journalistforbund er i øvrigt steget – til trods for både finans- og mediekrise. I snit lå startlønnen i 2009 på lidt over 31.000 kr. om måneden (inkl. alle tillæg, men før pension).

Langt hovedparten af dimittenderne fik ansættelse som journalist/reporter, fremgår det videre af DJ's dimittendstatistik. De 47 mandlige og de 42 kvindelige journalister fik henholdsvis 31.357 kroner og 30.886 kroner.

Langt hovedparten af dimittenderne fik ansættelse ved dagblade eller radio/tv. De 15 kvinder og 21 mænd på dagbladene fik hhv. 30.608 kroner og 31.685 kroner.

På tv/radio-området var der en anelse større forskel. Her fik 26 kvinder i gennemsnit 32.646 kroner, mens de 27 mænd fik 31.614 kroner.

Med til at hive kvindernes gennemsnit op over mændenes hører også, at kun kvinder havde fundet ansættelse som studievært (40.153 kr.) eller producer (37.097 kr.), ligesom 1 kvindelig redaktionssekretær rendte med 42.540 kr., mens de tre mandlige redaktionssekretærer i gennemsnit fik 33.447 kr.

Startlønnen for de journalistuddannede afhænger tilsyneladende ikke nævneværdigt af, hvorfra man er uddannet, idet alle gennemsnitslønninger fra de tre uddannelser uanset køn lå mellem 30.688 på RUC over 31.414 kr. på DJH til 32.137 kr. på SDU. og 32.000 kr.

DJ kan ikke med sikkerhed sige, hvad det faldende antal dimittender i lønstatistikken skyldes. Men en del af forklaringen vurderes at være, at ledigheden for dimittender har været væsentligt stigende de to seneste år.
 

0 Kommentarer