LIGELØN SKAL VÆRE MERE LIGE

De delegerede krævede en mere aktiv indsats af Journalistforbundet for at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder

De delegerede krævede en mere aktiv indsats af Journalistforbundet for at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder
Hovedbestyrelsen havde kun foreslået et par formuleringsændringer i handlingsprogrammet omkring ligestilling. Og der var slet ikke lagt op til, at forbundet skulle smide flere kræfter i at sikre mere lige vilkår for kønnene.
Men det krævede de delegerede.
“Ligelønskravet spillede slet ikke en stor nok rolle ved overenskomstforhandlingerne,” sagde tillidsmanden fra NORDJYSKE Stiftstidende, Torben Duch Holm, og foreslog derfor, at forbundsledelsen var forpligtet til skriftlig at vurdere lønforskelle mellem mænd og kvinder op til enhver overenskomstforhandling.
Og freelanceren Gitte Merrild tog flere gange ordet for at tale kvindernes sag.
“Vi skal have fjernet de usaglige lønforskelle mellem mænd og kvinder. Det er uacceptabelt med en forskel på 1700 kr. om måneden,” sagde hun og stillede et par ændringsforslag til handlingsprogrammet, som skærpede formuleringerne om at arbejde for ligeløn.
Et stort flertal sagde ja til de mere offensive ligelønskrav.
Til gengæld fik hovedbestyrelsen sit ændringsforslag igennem, således DJ nu ikke længere skal gå i spidsen for en ligelig kønsfordeling på de interne poster i forbundet, men nu kan DJ nøjes med at arbejde for en ligelig kønsfordeling på de interne poster.

0 Kommentarer