search

Ligegyldig konference om ytringsfrihed

Regeringen er parat til at bruge i omegnen af to millioner skattekroner til en stort anlagt konference om ytringsfrihed.

Regeringen er parat til at bruge i omegnen af to millioner skattekroner til en stort anlagt konference om ytringsfrihed. Uden at det nødvendigvis fører til noget som helst resultat, ud over at en række politikere får profileret sig som ytringsfrihedens vogtere – uden egentlig substans.

Lige nu sidder en embedsmandsgruppe i Integrationsministeriet og forsøger at finde ud af, hvordan de skal lave en konference om ytringsfrihed og radikalisering. En konference, der er finansieret via finansloven, og som efter min bedste overbevisning udelukkende virker som en politisk flaghejsning fra Dansk Folkeparti.

Der er nemlig – som det fremgår af den aktuelle debat – ikke lagt op til en konference med en nuanceret debat om, hvordan vi skal udvikle vores samfund. Der er ikke lagt op til, at konferencen skal komme med bud på, hvordan vi styrker vores ytringsfrihed og for eksempel, hvordan vi fortsat sikrer et mangfoldigt og alsidigt medieudbud, der blandt andet er grundlag for, at så mange grupper som muligt kommer til orde i samfundet. Men det er jo netop pluralismen og publicismen, som er hele grundlaget for ytringsfriheden og den demokratiske udvikling.

Det kunne også være interessant at debattere nettets og de sociale netværks betydning for ytringsfriheden og det samspil, der er nødvendig på tværs af alle medieplatforme. Eller hvad med for eksempel ophavsretten på Facebook, hvor to millioner danskere i dag reelt er underlagt amerikansk lovgivning. På længere sigt kan det få alvorlig betydning for troværdigheden af det stof, der bliver lagt ud – og det har altså også noget med ytringsfrihed at gøre.

Jeg kan se masser af interessante vinkler at tage fat i. Diskussioner, der måske meget bedre kunne finde sted i en kombination af sociale netværk, blogs, debatindlæg i aviserne og tv-dækkede workshops, konferencer og debatter med en reel mediepolitisk substans.

Hvis vi vil videre og tage debatter, der for alvor åbner danskernes øjne for alle de facetter, der i det nye mediebillede er for udvidelse og indskrænkninger i borgernes rettigheder, så skal vi tage fat i de mere komplekse problemstillinger, og det kan DJ bidrage til.

En diskussion om, hvorvidt Geert Wilders er velkommen i Danmark eller ej, og om hvem der kan tillade sig at komme med ytringer, der udfordrer vores grænser mest, er i den sammenhæng ligegyldig, for det flytter ingenting.

Vi ved jo, at vi har en fri presse, og at regeringen ikke blander sig i, hvad medierne bringer.

Lad os derfor i stedet bruge resurserne på at tage fat i det virkelige arbejde og ikke bare den nemme løsning med at arrangere en konference, hvor politikere og provokatører konkurrerer om at råbe højest i deres selvbestaltede forsvar for ytringsfriheden.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen