Liberal smalkost

Den Liberale Presses Christiansborgredaktion er nedlagt, og resten af bureauet er skrumpet voldsomt ind. Fra årsskiftet vil det gamle bureau gå over til en endnu højere grad af tilbudsstruktur - men blandt kunderne er der krav om endnu mere valgfrihed.

Den Liberale Presses Christiansborgredaktion er nedlagt, og resten af bureauet er skrumpet voldsomt ind. Fra årsskiftet vil det gamle bureau gå over til en endnu højere grad af tilbudsstruktur – men blandt kunderne er der krav om endnu mere valgfrihed.

Efter de to store kunder Sjællandske Dagblade A/S og Fyns Amts Avis har opsagt deres abonnementer på pressebureauet Den Liberale Presse pr. 1. januar 1999, har bureauet måttet indskrænke og omlægge aktiviteterne.
Med udgangen af denne måned har bureauet fyret den faste mand på Christiansborg. Desuden er staben skåret ned med en redigerende og en redaktør, så den faste redaktion fremover nu kun består af fire journalister, en praktikant samt chefredaktøren.
»Vi har jo været nødt til at finde nogle besparelser for at dække det tab, der følger med de to udmeldelser,« forklarer Ejvin Bjørnkjær, chefredaktør på bureauet, der nu ser mere optimistisk på fremtiden.
Bestyrelsen for Den Liberale Presse har ikke alene skullet indhente tabet af de to storkunder, der løber op i over halvanden million kroner. Øvelsen er i lige så høj grad gået ud på at forhindre, at flere medlemmer forlader bureauet, der er nede på 10 koncerner, når de to udmeldelser træder i kraft ved årsskiftet.

Mindre og billigere
Ikke alene får alle medlemskoncernerne nu plads i bestyrelsen. Fra 1. januar ændrer bureauet også sit produkt: Den såkaldte grundydelse med det generelle, almene stof bliver mindre omfattende – og 30 procent billigere. Til gengæld tilbyder tjenesten et væld af særstof, som man betaler særskilt for. Således kan medlemmerne selv efter deres specielle behov sammensætte et miks af for eksempel edb-stof, filmanmeldelser, og populærvidenskabelige artikler. Stof, der leveres af freelancere.
»Tidligere var kernepunktet i vores koncept, at vi var en række blade med en fælles baggrund og ensartede behov og ønsker. Men gennem de sidste ti år har der været en tendens til større forskellighed,« siger Ejvin Bjørnkjær og tilføjer, at bu-reauet også i 1999 vil begynde at sælge til ikke-medlemmer – også uden for dagbladskredsen.
Han lægger ikke skjul på, at en stor del af bureau-ets vanskeligheder skyldes de strategiske samarbejder, dagbladene indgår på tværs af de traditionelle bånd.
Ikke mindst udvidelsen af ‘den berlingske familie' i provinsen kan vække bekymring. Hvis aftalen om videresalg af artikler fra Berlingske Tidende går på plads (omtalt i JOURNALISTEN nr. 6/98), er det nok kun et spørgsmål om tid, før den næste storkunde siger farvel, nemlig De Bergske Blade. Udsigten til at kunne købe artikler i ‘det berlingske artikel-supermarked' er nemlig fristende for de fire provinsdagblade – Ringkjøbing Amts Dagblad, Dagbladet Holstebro-Struer, Viborgs Stifts Folkeblad og Thisted Dagblad – der er 50 procent ejet af Berlingske-koncernen.
De Bergske Blade har desuden i de sidste 5-6 år haft en opsigelse af medlemskabet deponeret, men foreløbig bliver de i bureauets medlemskreds.
»Som landet ligger nu, er vi med i 99,« siger ansvars-havende chefredaktør på De Bergske Blade, Kristian Sand, der til daglig er administrerende chefredaktør på Ringkjøbing Amts Dagblad. Men han lægger ikke skjul på, at han gerne havde set, at bureauets grundydelse var blevet endnu mindre – og billigere.
»Jeg kan ikke se, hvorfor motor- og boligstof stadig skal indgå i den faste pakke,« siger Kristian Sand.
På Sjællandske Dagblade står opsigelsen ved magt. Chefredaktør Søren Baumann vil bruge den sparede million til at styrke det lokale stof:
»Vi opretter en stilling mere og ansætter en reportagechef,« siger Søren Baumann.
På Fyns Amts Avis er opsigelsen stadig til vurdering, men »indtil videre står vi fast,« siger ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør Karsten Madsen. Også her vil man hellere anvende de cirka 700.000 kroner til at lave flere lokale historier.
»Meget af bureauets faste stof er holdningsstoffet – og det bruger vi ikke. Hvis vi har brug for en kommentar, så skriver jeg den selv. Og ledere er vi fire, der skiftes til at skrive,« siger Karsten Madsen.

0 Kommentarer